Universiteit Leiden

nl en

Roosters

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding. Kun je je rooster niet vinden? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Facultaire jaarindeling

Jaarindeling Geesteswetenschappen voor het collegejaar 2020-2021.

Roosters 2020-2021

Hier vind je de college- en tentamenroosters voor jouw opleiding. De roosters van het kerncurriculum en de minoren staan op de faculaire tab. In de roosters van de opleiding vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

For non-Dutch speakers there are translations of the Dutch phrases commonly used in the time table documents available.

MyTimetable

Voor het bekijken van het rooster kun je de nieuwe tool MyTimetable gebruiken waar je alle roosters vinden en je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Heb je je ergens voor ingeschreven in uSis? Dan wordt dit automatisch in MyTimetable getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; of stel een e-mailalert. Vragen? Bekijk de video-instructie of lees de uitgebreide instructie.

Eerste semester 
Collegerooster Kerncurriculum
Tentamenrooster Kerncurriculum 

Tweede semester 
Collegerooster Kerncurriculum
Tentamenrooster Kerncurriculum

Eerste semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden
Tentamenrooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden

Tweede semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden

 • African Dynamics
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • American Studies: Track American History 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • American Studies: Track American Literature and Culture
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Boek, boekhandel & uitgeverij 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester 
 • Chinese Economy and Society
  Collegerooster eerste semester, tweede semester (onder voorbehoud)
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Cultural Memory of War and Conflict
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester
 • Culture and Society in Morocco 
  Programma. Rooster wordt bekend gemaakt op locatie.
 • De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Digital Humanities
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester 
 • Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester 
 • European Union Studies
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Frugal Innovation for Sustainable Global Development
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Game Studies and Cultural Analysis 
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Gender and Sexuality in Society and Culture 
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Internationaal en Intercultureel Management 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester
 • Islam: Religion and Society
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Journalistiek en Nieuwe Media 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Latijns-Amerikastudies
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Museums, Heritage and Collections 
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Music Studies
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Religion in a Changing World
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Responsible innovation
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Retorica 
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Theater en film
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
  Tweedetaalverwerving
 • Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Vertalen Engels-Nederlands
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Comparative Literature and Literary Theory
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Cultural Analysis
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • English Language and Linguistics
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • English Literature and Culture
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Film and Photographic Studies
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • French Language and Linguistics
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • German Language and Linguistics
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Journalistiek en Nieuwe Media
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Middle Eastern Studies (30EC) 
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Middle Eastern Studies (60EC) 
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Translation in Theory and Practice (Dutch/English)
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Uitwisselingsstudenten, eerste semester
 • Uitwisselingsstudenten, tweede semester

Roosters 2020-2021

Hier vind je de college- en tentamenroosters voor jouw opleiding. De roosters van het kerncurriculum en de minoren staan op de faculaire tab. In de roosters van de opleiding vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

For non-Dutch speakers there are translations of the Dutch phrases commonly used in the time table documents available.

MyTimetable

Voor het bekijken van het rooster kun je de nieuwe tool MyTimetable gebruiken waar je alle roosters vinden en je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Heb je je ergens voor ingeschreven in uSis? Dan wordt dit automatisch in MyTimetable getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; of stel een e-mailalert. Vragen? Bekijk de video-instructie of lees de uitgebreide instructie.

Collegerooster

In de roosters van de opleiding Japanstudies vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

Eerste semester:
Japanstudies, BA1
Japanstudies, BA2
Japanstudies, BA3

Let op!
Inschrijven voor de Bachelor 1 vakken: Teksten Ia, Conversatie & Luistervaardigheid Ia, Kanji Ia en Grammatica Ia kan op dit moment nog niet, de groepsindeling wordt door de docent gedaan en op Blackboard gezet. De inschrijving in uSis moet je daarna zelf doen!

Tweede semester
Deze roosters zijn te vinden via MyTimetable.

Let op!
Inschrijven voor de Bachelor 1 vakken: Teksten Ib, Conversatie & Luistervaardigheid Ib, Kanji Ib en Grammatica Ib kan op dit moment nog niet, de groepsindeling wordt door de docent gedaan en op blackboard gezet. De inschrijving in uSis moet je daarna zelf doen!

Tentamenroosters

Deze roosters zijn te vinden via MyTimetable.

Formulier voor opgave ziekte/afwezigheid bij colleges

Indien een student niet aanwezig kan zijn op een college, dan dient hij/zij zijn afwezigheid mét opgaaf van reden het liefst van te voren – maar in ieder geval zo spoedig mogelijk – door te geven aan het studiecoördinaat. Dit kan middels het Formulier verzachtende omstandigheden inzake tentamens en/of opdrachten en/of afwezigheid op colleges of door het rechtstreeks sturen van een e-mail naar het studiecoördinaat. De student dient de docent van het college waarbij de student afwezig zal zijn eveneens te informeren. 

Studiecoordinator: mw. Marte Boonen, stuco-japanstudies@hum.leidenuniv.nl   

Tentamens of midterm-testen

Bij ziekte tijdens tentamens of midterm-testen, dient de student onmiddellijk de studiecoordinator (per mail/telefoon: 071-5272979) en de docent in te lichten en naar de dokter (of universiteitsarts: tel: 071 527 8015) te gaan om om een doktersverklaring te vragen. Bij het missen van een tentamen/midterm wegens ziekte zal de student eerst de reguliere herkansing voor het betreffende vak moeten afleggen. Indien hij/zij voor deze herkansing onverhoopt een onvoldoende haalt, dan kan de student alleen met doktersverklaring een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra hertentamen. De studiecoordinator zal de student hierover verder kunnen inlichten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.