Universiteit Leiden

nl en

Roosters

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding. Kun je je rooster niet vinden? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Facultaire jaarindeling

Jaarindeling Geesteswetenschappen voor het collegejaar 2020-2021.

Roosters 2020-2021

Hier vind je de college- en tentamenroosters voor jouw opleiding. De roosters van het kerncurriculum en de minoren staan op de faculaire tab. In de roosters van de opleiding vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

For non-Dutch speakers there are translations of the Dutch phrases commonly used in the time table documents available.

MyTimetable

Voor het bekijken van het rooster kun je de nieuwe tool MyTimetable gebruiken waar je alle roosters vinden en je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Heb je je ergens voor ingeschreven in uSis? Dan wordt dit automatisch in MyTimetable getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; of stel een e-mailalert. Vragen? Bekijk de video-instructie of lees de uitgebreide instructie.

Eerste semester 
Collegerooster Kerncurriculum
Tentamenrooster Kerncurriculum 

Tweede semester 
Collegerooster Kerncurriculum
Tentamenrooster Kerncurriculum

Eerste semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden
Tentamenrooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden

Tweede semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden

 • African Dynamics
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • American Studies: Track American History 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • American Studies: Track American Literature and Culture
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Boek, boekhandel & uitgeverij 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester 
 • Chinese Economy and Society
  Collegerooster eerste semester, tweede semester (onder voorbehoud)
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Cultural Memory of War and Conflict
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester
 • Culture and Society in Morocco 
  Programma. Rooster wordt bekend gemaakt op locatie.
 • De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Digital Humanities
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester 
 • Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester 
 • European Union Studies
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Frugal Innovation for Sustainable Global Development
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Game Studies and Cultural Analysis 
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Gender and Sexuality in Society and Culture 
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Internationaal en Intercultureel Management 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester
 • Islam: Religion and Society
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Journalistiek en Nieuwe Media 
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenrooster eerste semester, tweede semester
 • Latijns-Amerikastudies
  Collegerooster eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Museums, Heritage and Collections 
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Music Studies
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Religion in a Changing World
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Responsible innovation
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Retorica 
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Theater en film
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
  Tweedetaalverwerving
 • Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester 
 • Vertalen Engels-Nederlands
  Collegeroosters eerste semester, tweede semester
  Tentamenroosters eerste semester, tweede semester
 • Comparative Literature and Literary Theory
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Cultural Analysis
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • English Language and Linguistics
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • English Literature and Culture
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Film and Photographic Studies
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • French Language and Linguistics
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • German Language and Linguistics
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Journalistiek en Nieuwe Media
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Middle Eastern Studies (30EC) 
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Middle Eastern Studies (60EC) 
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Translation in Theory and Practice (Dutch/English)
  Rooster eerste semester, tweede semester
 • Uitwisselingsstudenten, eerste semester
 • Uitwisselingsstudenten, tweede semester

Roosters 2020-2021

Hier vind je de college- en tentamenroosters voor jouw opleiding. De roosters van het kerncurriculum en de minoren staan op de faculaire tab. In de roosters van de opleiding vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

For non-Dutch speakers there are translations of the Dutch phrases commonly used in the time table documents available.

MyTimetable

Voor het bekijken van het rooster kun je de nieuwe tool MyTimetable gebruiken waar je alle roosters vinden en je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Heb je je ergens voor ingeschreven in uSis? Dan wordt dit automatisch in MyTimetable getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; of stel een e-mailalert. Vragen? Bekijk de video-instructie of lees de uitgebreide instructie.

Collegeroosters

Eerste semester
Latijns-Amerikastudies, BA1
Latijns-Amerikastudies, BA2
Latijns-Amerikastudies, BA3

Tweede semester
Deze roosters zijn te vinden via MyTimetable.

Tentamenroosters

Deze roosters zijn te vinden via MyTimetable.

Toelichting bij het tentamenrooster

In dit tentamenrooster staan de tentamenonderdelen gesorteerd op dag. In de 6e kolom staat de datum genoteerd. Controleer goed of je per vak alle onderdelen (deeltentamen, mondeling, eindtentamen en herkansing) hebt genoteerd. In dit overzicht staan alleen de tentamens die plaats vinden in de tentamenperiodes. Het kan zijn dat je docent een deeltentamen (of bijvoorbeeld een presentatie) organiseert tijdens de colleges. In de studiegids staan per vak alle toets onderdelen aangegeven.
Om je in uSis in te schrijven voor de verschillende tentamens kun je gebruik maken van de activiteitnummers in het rooster.

Herkansingen zijn te herkennen aan het groepsnummer; 901 en/of 902 staan voor herkansing.

Mondeling tentamens zijn te herkennen aan het ontbreken van de locatie. Er staat N.A/N.A  aangegeven. Het tentamen vindt plaats op de kamer van de docent. De mondelinge tentamens staan in het rooster van 9.00 – 17.00, de precieze indeling ontvang je van de docent.
Papers: Als een vak wordt getoetst door een paper (of als dit het grootste onderdeel van de totale toetsing is), dan staat er een registratie deadline in het rooster (laatste vrijdag van het semester). Het is belangrijk dat je voor dit onderdeel inschrijft voor de betreffende datum. De precieze inlever deadline ontvang je van de docent. Het paper staat in het rooster van 12.00-12.01 en er is geen locatie aangegeven.

Mocht je vragen hebben over het tentamenrooster; neem dan contact op met je docent of met de onderwijsadministratie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.