Universiteit Leiden

nl en

Schrijven van papers en scriptie

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Facultaire reglementen

Papers en scripties moeten voldoen aan de facultaire reglementen. Daarnaast zijn de regels op plagiaat en wetenschappelijke integriteit van toepassing. Zie de reglementen rechts voor meer informatie.

Verzoek tot aanwijzen thesisbegeleider

De opleiding zorgt ervoor dat elke student een begeleider van de master-thesis of bachelor-eindwerkstuk krijgt; de examencommissie wijst deze aan als eerste beoordelaar hiervan. 

Per opleiding verschilt het proces van toewijzing. Raadplaag hiervoor de cursusbeschrijving van de master thesis of het bachelor-eindwerkstuk in e-Studiegids.

Schrijfhulp nodig? Kom naar het Writing Lab!

Heb je behoefte om een academische schrijfopdracht (eindwerkstuk, paper of anderszins) te bespreken met een tutor? Doe dan een beroep op het Writing Lab

Facultair scriptieseminar

Ben jij een bachelorstudent die in het eerste semester van 2021-2022 een scriptie gaat schrijven en geen scriptieseminar kan volgen binnen de eigen opleiding? Doe dan mee met het Facultair Scriptieseminar, verzorgd door het Writing Lab!

Wat houdt het Facultair Scriptieseminar precies in?

Het seminar bestaat uit 3 interactieve workshops van 2 uur en 1 individueel coachinggesprek. Om het seminar te halen, ben je verplicht de drie workshops en 1 coachinggesprek te volgen. Je bent echter van harte welkom om meer coachinggesprekken te plannen, met een maximum van 5. Deze zijn altijd gratis voor studenten FGW! Het scriptieseminar is een aanvulling op, en geen vervanging van, de begeleiding vanuit de opleiding. Het seminar biedt geen inhoudelijke begeleiding, maar ondersteuning bij het schrijfproces. Er vindt geen beoordeling plaats; de verantwoordelijkheid voor de inhoud en beoordeling ligt bij je begeleider.

In de drie verplichte workshops besteden we aandacht aan belangrijke thema’s binnen het schrijfproces:

  • Schrijfproces 1: plannen en structuur aanbrengen (onderwerpen zijn o.a.: tijdsmanagement & planning, literatuur verzamelen & organiseren, onderzoeksvragen, een tekst opbouwen en structureren)
  • Schrijfproces 2: Academische stijl (onderwerpen zijn o.a.: schrijfstijl, alinea’s, parafraseren, reviseren en een reverse outline maken)
  • Schrijfproces 3: schrijfdiscipline kweken voor scriptieschrijvers (onderwerpen zijn o.a.: planning, uitstelgedrag en perfectionisme, motivatie, afleidingen weerstaan, persoonlijke valkuilen aanpakken).

We bieden elke workshop twee keer aan, 1 keer op de campus (op vrijdagen) en 1 keer online (op donderdagen), zodat je kunt kiezen hoe en wanneer je wilt deelnemen.

In het individuele coachinggesprek van 45 minuten kun je precies inzoomen op datgene waar jij behoefte aan of vragen over hebt. Alles wat je met je coach bespreekt, blijft tussen jullie en het gesprek kan zowel face-to-face als online plaatsvinden. Als je wil, kun je je schrijfcoach ook van tevoren een stuk tekst toesturen dat jullie dan tijdens de afspraak samen bespreken.

Je kunt je via onderstaande knop inschrijven voor het scriptieseminar. Vul het formulier volledig in en druk op ‘verzenden’. Je krijgt een bevestiging van inschrijving per mail en daarin vind je ook de zelf-inschrijflink voor de Brightspacecursus van het scriptieseminar, waarin we steeds de workshopmaterialen zullen publiceren. Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar writinglab@hum.leidenuniv.nl . Graag tot ziens bij het Writing Lab!

Meld je aan voor het facultaire scriptieseminar!

Voorbereiden BA werkstuk

Het BA werkstuk schrijf je in het derde jaar. Probeer al in het eerste semester van het derde jaar het onderwerp van je werkstuk te kiezen. Vaak komen de studenten op een idee tijdens het volgen van een college.

Hoe kies je een onderwerp? Denk terug aan alle vakken die je tot nu toe gevolgd hebt. Welke onderwerpen vond je interessant? Welke docenten hebben jou iets belangrijks geleerd? Denk vanaf hier verder en ga ook in overleg met je docenten. Het staat je geheel vrij om met docenten te overleggen over een onderwerp, dat je contact met ze zoekt hoeft niet te betekenen dat ze meteen je begeleider moeten worden.

Zodra je een onderwerp hebt gekozen, leg het voor aan de docent - expert op dat gebied, en vraag om advies en begeleiding. Doe dat aan het begin van je laatste semester.

Samen met je begeleider maak je een begeleidingsplan en een scriptievoorstel. Download hier het aanvraagformulier BA werkstuk. Vul het scriptievoorstel in in overleg met je begeleider en lever het in bij de examencommissie.

Wil je in de zomer afstuderen? De deadline voor het inleveren van je scriptievoorstel is dan 1 maart.

Tips

Het is belangrijk dat je alle opmerkingen van je begeleider verwerkt. Als je het niet eens bent met je begeleider, ga dan met hem of haar in discussie. Het negeren van een opmerking is geen optie.  

Het is beter om het werkstuk per hoofdstuk bij de begeleider in te leveren en niet in één keer. Zo kan de begeleider eventuele cruciale fouten eerder opsporen. Als je het werkstuk in één keer inlevert, loop je het risico dat je alles opnieuw moet doen.  

Bekijk ook de studietips over het schrijven van een BA werkstuk.

Afronding BA werkstuk

Je levert de eerste versie van je gehele werkstuk in bij je begeleider. De begeleider heeft 4 weken de tijd om het na te kijken (tussen 1 juni en 31 augustus geldt een termijn van max. 6 weken). De begeleider geeft instructies om het werkstuk aan te vullen, corrigeren, enz. 

De examencommissie wijst een tweede lezer aan en samen met je begeleider bepaalt deze of het werkstuk voldoende is.  Als dit het geval is, moet je waarschijnlijk nog een aantal kleine wijzigingen aanbrengen. Het cijfer is echter nog niet bekend.

Je bespreekt met je begeleider een datum van een afrondend gesprek met hem/haar en de tweede lezer. Je levert dan je eindversie van je werkstuk in. Na het gesprek wordt het cijfer bepaald.

Je dient je scriptie te uploaden bij het scriptierepositorium. Zie voor meer informatie de handleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.