Universiteit Leiden

nl en

Schrijven van papers en scriptie

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Facultaire reglementen

Papers en scripties moeten voldoen aan de facultaire reglementen. Daarnaast zijn de regels op plagiaat en wetenschappelijke integriteit van toepassing. Zie de reglementen rechts voor meer informatie.

Verzoek tot aanwijzen thesisbegeleider

De opleiding zorgt ervoor dat elke student een begeleider van de master-thesis of bachelor-eindwerkstuk krijgt; de examencommissie wijst deze aan als eerste beoordelaar hiervan. 

Per opleiding verschilt het proces van toewijzing. Raadplaag hiervoor de cursusbeschrijving van de master thesis of het bachelor-eindwerkstuk in e-Studiegids.

Schrijfhulp nodig? Kom naar het Schrijfcentrum!

Heb je behoefte om een academische schrijfopdracht (eindwerkstuk, paper of anderszins) te bespreken met een tutor? Doe dan een beroep op het Schrijfcentrum

Facultair scriptieseminar

Voor studenten die door omstandigheden het scriptieseminar binnen hun opleiding niet kunnen volgen is er in semester 1 een facultair scriptieseminar.

Het scriptieseminar zal beginnen in de week van 11 september (week 37). Schrijf je van tevoren in via uSis (code 5003VSCRSW). Informatie over de tijden en locaties staan op het rooster voor semester 1.

Het seminar zal in principe gegeven worden in het Nederlands. Als je het seminar wilt volgen maar onvoldoende Nederlands spreekt, of je scriptie in het Engels schrijft, neem contact op met de docent, dr. Grace Rowicka, via eav@hum.leidenuniv.nl.

Voor het begin van het seminar: Neem tijd om na te denken over je scriptieonderwerp. Welk college vond je het meest interessant? Welk onderwerp heeft jou aangegrepen? Welke vragen zijn onbeantwoord gebleven tijdens het college? Het is ook aan te raden om je beoogde begeleider te benaderen en na te gaan of die jou kan begeleiden. Zo kan het scriptieseminar je het beste helpen om na de zomer goed van start te gaan.

Naar een goed eindwerkstuk

Het scriptieseminar bestaat uit een aantal bijeenkomsten, elk met een thema: een stap in het schrijfproces, of een bekend knelpunt. Aan het begin van het traject zijn er wekelijkse bijeenkomsten om je te helpen je onderzoeksplan en je scriptieplan te schrijven. In de volgende fase ga je je plan uitvoeren. Je hebt in de eerste plaats contact met je eigen begeleider, en daarnaast is er elke maand een bijeenkomst van het seminar. Tijdens de afsluitende bijeenkomst presenteren alle studenten kort de uitkomsten van hun onderzoek.

Het scriptieseminar is een aanvulling op, en geen vervanging van, de begeleiding vanuit de opleiding. Het seminar biedt geen inhoudelijke begeleiding, maar ondersteuning bij het schrijfproces. Er vindt geen beoordeling plaats; de verantwoordelijkheid voor inhoud en beoordeling ligt bij de begeleider vanuit de opleiding. Wel zal de docent van het scriptieseminar contact houden met jouw begeleider.

Syllabus Academische vaardigheden GLTC

Voor de studenten van Griekse en Latijnse taal en cultuur is er een syllabus Academische vaardigheden beschikbaar. Deze syllabus behandelt mondelinge en schriftelijke vaardigheden, en onderzoeks- en samenwerkingsvaardigheden. Voor het schrijfopdrachten is met name hoofdstuk 2 relevant. Dit hoofdstuk behandelt de schriftelijke vaardigheden en de scriptiewijzer GLTC is erin opgenomen. Je leest er meer over naslagwerken, structuur en stijl, vormkwesties en hoe je plagiaat voorkomt. We verwachten dat studenten deze informatie gebruiken bij het schrijven van essays, papers en het BA-eindwerkstuk.

BA-eindwerkstuk

De eisen waaraan een BA-eindwerkstuk moet voldoen, zijn opgenomen in de facultaire scriptiereglementen. Het aantal woorden (maximaal 10.000) van het volledige eindwerkstuk is inclusief noten, biografie, afbeeldingen en eventuele bijlagen. Docenten gebruiken het BA-eindwerkstuk beoordelingsformulier – dat ook opgenomen is in de syllabus academische vaardigheden GLTC – om het werkstuk te becijferen.

Formulier aanmelding BA-eindwerkstuk GLTC

Voordat studenten starten met het schrijven van het BA-eindwerkstuk dienen ze een aanmeldingsformulier BA-eindwerkstuk in bij de examencommissie. De deadline om het formulier in te leveren is 15 maart als studenten einde van het academisch jaar willen afstuderen en 15 oktober als studenten eind januari willen afstuderen.
Door het formulier in te vullen maken studenten met hun beoogd scriptiebegeleider een globale planning. De examencommissie wijst via dit formulier de tweede lezer aan.

Procedure inleveren BA-eindwerkstuk

De procedure voor het inleveren van het BA-werkstuk is als volgt: 
(a) Lever twee papieren exemplaren van je werkstuk in bij je begeleider. 
(b) Upload je werkstuk via Brightspace in het programma Turnitin t.b.v. een plagiaatscan.
(c) Upload je werkstuk in het Scriptierepositorium t.b.v. archivering.   

Deadline inleveren BA-eindwerkstuk

Voor werkstukken geschreven in semester 1 geldt als uiterste deadline 15 december. In het geval er een herkansing nodig is, dan is de deadline voor de herkansing 15 januari.

Voor werkstukken geschreven in semester 2 geldt als uiterste deadline 15 juni. In het geval er een herkansing nodig is, dan is de deadline voor de herkansing 15 augustus. Let op: Vanaf 1 juli tot en met medio augustus is er geen scriptiebegeleiding. Studenten die de deadline van 15 juni niet halen, nemen hierover voor deze datum contact op met hun begeleider. Er is dan tenminste een hoofdstuk en uitgewerkte opzet met de begeleider besproken. Het is aan de docent om uit te maken of de student reeds zover met zijn/haar scriptie gevorderd is dat hij/zij in staat mag worden geacht deze op eigen kracht in de zomermaanden te voltooien (inleverdatum uiterlijk 15 augustus). 
  
Werkstukken die in de zomer zonder begeleiding geschreven zijn, zullen niet meer in behandeling worden genomen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.