Universiteit Leiden

nl en

Schrijven van papers en scriptie

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Facultaire reglementen

Papers en scripties moeten voldoen aan de facultaire reglementen. Daarnaast zijn de regels op plagiaat en wetenschappelijke integriteit van toepassing. Zie de reglementen rechts voor meer informatie.

Verzoek tot aanwijzen thesisbegeleider

De opleiding zorgt ervoor dat elke student een begeleider van de master-thesis of bachelor-eindwerkstuk krijgt; de examencommissie wijst deze aan als eerste beoordelaar hiervan. 

Per opleiding verschilt het proces van toewijzing. Raadplaag hiervoor de cursusbeschrijving van de master thesis of het bachelor-eindwerkstuk in e-Studiegids.

Schrijfhulp nodig? Kom naar het Writing Lab!

Heb je behoefte om je academische schrijfopdracht (eindwerkstuk, paper of anderszins) te bespreken met een getrainde peer-tutor? Maak een gratis afspraak bij het Writing Lab.

Workshops en scriptie-evenementen

Het Writing Lab organiseert ieder semester interactieve, praktijkgerichte (en gratis!) workshops en scriptie-evenementen om je te helpen je academische schrijfvaardigheid te verbeteren en/of het schrijven van je scriptie tot een succes te maken!

In het individuele coachinggesprek van 45 minuten kun je precies inzoomen op datgene waar jij behoefte aan of vragen over hebt. Alles wat je met je coach bespreekt, blijft tussen jullie en het gesprek kan zowel face-to-face als online plaatsvinden. Als je wil, kun je je schrijfcoach ook van tevoren een stuk tekst toesturen dat jullie dan tijdens de afspraak samen bespreken.
 

Lees meer over schrijfcoaching en/of boek een sessie!

Ieder semester biedt het Writing Lab vier interactieve workshops:

 • Basisvaardigheden academisch schrijven:
  doel paper, opbouw, basisstructuur, formuleren onderzoeksvraag
 • Heldere structuur aanbrengen:
  Helderheid, samenhang, alinea’s, hoofd- en deelvragen, tekstplan
 • Schrijfstijl bij academische teksten:
  Stijl beoordelen, technieken, formuleren, zinsbouw
 • Blijven schrijven: schrijfdiscipline kweken:
  Veelvoorkomende blokkades, planning, perfectionisme, concentratieproblemen

Lees meer over de workshops en/of meld je aan!

 • Scriptie kick-off/Facultair Scriptieseminar:
  Maak een vliegende start met je thesis. In twee workshops leer je alles over de opzet en planning van je scriptie.
 • Scriptiegroep:
  Leer in 4 wekelijkse bijeenkomsten andere scriptieschrijvers kennen, leer beter plannen en wissel tips en ervaringen uit om productief te blijven.
 • Scriptieweek:
  Een week lang ga je iedere dag van 09:00-17:00 onder begeleiding van het Writing Lab schrijven aan je scriptie.

Lees meer over de scriptie-evenementen en/of meld je aan!

Syllabus Academische vaardigheden GLTC

Voor de studenten van Griekse en Latijnse taal en cultuur is er een syllabus Academische vaardigheden beschikbaar. Deze syllabus behandelt mondelinge en schriftelijke vaardigheden, en onderzoeks- en samenwerkingsvaardigheden. Voor het schrijfopdrachten is met name hoofdstuk 2 relevant. Dit hoofdstuk behandelt de schriftelijke vaardigheden en de scriptiewijzer GLTC is erin opgenomen. Je leest er meer over naslagwerken, structuur en stijl, vormkwesties en hoe je plagiaat voorkomt. We verwachten dat studenten deze informatie gebruiken bij het schrijven van essays, papers en het BA-eindwerkstuk.

BA-eindwerkstuk

De eisen waaraan een BA-eindwerkstuk moet voldoen, zijn opgenomen in de facultaire scriptiereglementen. Het aantal woorden (maximaal 10.000) van het volledige eindwerkstuk is inclusief noten, biografie, afbeeldingen en eventuele bijlagen. Docenten gebruiken het BA-eindwerkstuk beoordelingsformulier – dat ook opgenomen is in de syllabus academische vaardigheden GLTC – om het werkstuk te becijferen.

Formulier aanmelding BA-eindwerkstuk GLTC

Voordat studenten starten met het schrijven van het BA-eindwerkstuk dienen ze een aanmeldingsformulier BA-eindwerkstuk in bij de examencommissie. De deadline om het formulier in te leveren is 15 maart als studenten einde van het academisch jaar willen afstuderen en 15 oktober als studenten eind januari willen afstuderen.
Door het formulier in te vullen maken studenten met hun beoogd scriptiebegeleider een globale planning. De examencommissie wijst via dit formulier de tweede lezer aan.

Procedure inleveren BA-eindwerkstuk

De procedure voor het inleveren van het BA-werkstuk is als volgt: 
(a) Lever twee papieren exemplaren van je werkstuk in bij je begeleider. 
(b) Upload je werkstuk via Brightspace in het programma Turnitin t.b.v. een plagiaatscan.
(c) Upload je werkstuk in het Scriptierepositorium t.b.v. archivering.   

Deadline inleveren BA-eindwerkstuk

Deadlines semester 1:

• 1 december: deadline scriptie voor studenten die per 1 februari willen afstuderen.

 • Vanwege de korte periode van 1 september – 1 december oriënteren studenten al ten tijde van het indienen van hun studieplan op de scriptie (mei/juni);
 • Docenten hebben maximaal 4 weken de tijd om de scriptie te beoordelen (uiterlijk 7 januari). Indien de scriptie met een onvoldoende is beoordeeld, heeft de student minimaal 2 weken de tijd om de feedback te verwerken tot een herkansing.

• 21 januari: herkansingsdatum voor studenten die per 1 februari willen afstuderen.

 • Tijdens de feestdagensluiting van de Universiteit heeft de student geen recht op begeleiding;
 • N.B. deze datum is ook toegankelijk voor studenten die geen gebruik hebben gemaakt van de eerste datum. Echter, de versie die ingeleverd is na 1 december en uiterlijk op 21 januari geldt als de herkansing;
 • Indien de student per 1 februari gaat starten met een MA programma, dan laat de student dit tijdig weten aan de scriptiebegeleider, in verband met de administratie van het scriptiecijfer en de diplomering;
 • Indien de scriptie bij deze gelegenheid onvoldoende blijkt, of deze deadline gemist wordt, dan kan de student een formeel verzoek voor een extra herkansing (een nieuwe deadline, ergens in het tweede semester) indienen bij de examencommissie. De student doet dit door het opnieuw indienen van het afstudeerformulier met een nieuwe beoogde afstudeerdatum. De examencommissie besluit in overleg met de begeleider of het scriptieproject nog haalbaar is en de begeleidingsstructuur gehandhaafd kan blijven; bij een negatief besluit begint de student opnieuw met een nieuw onderwerp en een nieuwe begeleider.

Deadlines semester 2:

• 15 juni: deadline scriptie voor studenten die per 1 september willen afstuderen.

 • Docenten hebben maximaal 6 weken de tijd om de scriptie te beoordelen (uiterlijk 31 juli). Indien de scriptie met een onvoldoende is beoordeeld, heeft de student minimaal 2 weken de tijd om de feedback te verwerken tot een herkansing;
 • Zodra blijkt (en in ieder geval vóór 15 juni) dat de student de deadline van 15 juni niet gaat halen, moet de student aan de scriptiebegeleider toestemming vragen of zelfstandig doorgewerkt mag worden aan de herkansing van de scriptie.

• 15 augustus: herkansingsdatum voor studenten die per 1 september willen afstuderen.

 • Na 15 juni heeft de student geen recht op verdere begeleiding;
 • N.B. deze datum is ook toegankelijk voor studenten die geen gebruik hebben gemaakt van de eerste datum, mits de student toestemming heeft van de scriptiebegeleider om zelfstandig door te werken. Echter, de versie die ingeleverd is na 15 juni en uiterlijk op 15 augustus geldt als de herkansing;
 • Indien de scriptie bij deze gelegenheid onvoldoende blijkt, of deze deadline gemist wordt, dan kan de student een formeel verzoek voor een extra herkansing (een nieuwe deadline, ergens in het eerste semester van het nieuwe collegejaar) indienen bij de examencommissie. De student doet dit door het opnieuw indienen van het afstudeerformulier met een nieuwe beoogde afstudeerdatum. De examencommissie besluit in overleg met de begeleider of het scriptieproject nog haalbaar is en de begeleidingsstructuur gehandhaafd kan blijven; bij een negatief besluit begint de student opnieuw met een nieuw onderwerp en een nieuwe begeleider.

BA-studenten die langer dan een jaar over hun scriptie doen zijn verplicht het BA-scriptieseminar opnieuw te volgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.