Universiteit Leiden

nl en

Schrijven van papers en scriptie

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Scriptie in het buitenland

[LET OP, dit geldt niet voor criminologiestudenten!] De hoofdregel voor studenten die tijdens het tweede semester in het buitenland verblijven is dat zij hun bachelorscriptie schrijven volgens de inschrijf- en begeleidingsregels die gelden voor de in Leiden verblijvende studenten. Alle informatie daarover is beschikbaar op Blackboard en staat onder de ‘courses’ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij het desbetreffende academische jaar in de map ‘semester 2 - Bachelor III’.

De aanmelding van de student voor het schrijven van de bachelorscriptie gebeurt in vier stappen:

  1. De algemene inschrijving via uSis.
  2. De bekendmaking van de scriptieonderwerpen via Blackboard.
  3. De inschrijving op onderwerp.
  4. Het aanmelden van de student bij het desbetreffende secretariaat voor een intakegesprek. Studenten die in het buitenland studeren moeten direct nadat zij weten wie hun begeleider is, contact met hem/haar zoeken en aangeven dat de scriptie op afstand wordt geschreven. Ze  mogen als uitzondering op de reguliere procedure hun scriptie in het buitenland schrijven zonder persoonlijke gesprekken en worden per e-mail begeleid. Het is belangrijk dat zo spoedig mogelijk na de inschrijving op onderwerp per email goed wordt gecommuniceerd met de begeleider en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. De normale deadlines blijven hier gelden.

[LET OP, dit geldt niet voor criminologiestudenten!] Het betreft een scriptie waarbij zoals gebruikelijk de goedkeuring van het onderwerp, de begeleiding en de eindbeoordeling in handen van een docent van onze faculteit moeten zijn. Voorafgaand aan het buitenlandverblijf moeten er minimaal twee persoonlijke gesprekken hebben plaatsgevonden met de begeleider. De eerste is een inleidende bespreking over de keuze en de begrenzing van het onderwerp. Ook de probleemstelling, de literatuur, bronnenmateriaal en invalshoek worden belicht.

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt het werkplan besproken. Dit biedt dus ook de mogelijkheid dat de student zijn scriptie in het buitenland schrijft en dat hij/zij bij een verblijf daar tevens door de partneruniversiteit begeleid wordt. De eindbespreking tussen de begeleider en student vindt plaats bij terugkomst uit het buitenland. De beoordeling van het eindproduct dient aan de Leidse criteria te voldoen en een docent van de eigen faculteit is en blijft verantwoordelijk voor de beoordeling en de vaststelling van het cijfer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.