Universiteit Leiden

nl en

Studieplan

Sommige opleidingen willen samen met jou je studievoortgang na je eerste studiejaar in de gaten houden aan de hand van een persoonlijk studieplan, dat je zelf opstelt.

Het invullen van een studieplan moet je stimuleren om je studie na het eerste jaar goed en doordacht te vervolgen. Als eerste- en tweedejaarsstudent maak je dan een studieplan voor respectievelijk je tweede en derde studiejaar.

Studieplan voor je bachelor

Universiteit Leiden zet zich in voor het studiesucces van haar studenten en daarom houden we samen met jou je studievoortgang na je eerste studiejaar in de gaten. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijk studieplan dat je zelf opstelt. Het invullen van een studieplan moet je stimuleren om je studie na het eerste jaar goed en doordacht te vervolgen. Alle eerste- en tweedejaarsstudenten maken een studieplan voor respectievelijk hun tweede en derde studiejaar.

Waarom is het maken van een studieplan zo belangrijk?

Met het Leids studiesysteem (inclusief BSA) ontdekken eerstejaarsstudenten of de gekozen studie bij ze past, dus of ze op de juiste plaats zitten. In het tweede en derde jaar vervolgen ze hun studie aan de hand van het studieplan. Het plan zorgt er voor dat studenten zoveel mogelijk uit zichzelf en de studie kunnen halen. 

Het streven van de Universiteit Leiden is dat studenten in drie jaar hun bachelordiploma halen. Om dit streven te kunnen halen, dienen studenten bewust te zijn van hun studievoortgang. Het studieplan helpt hierbij. Het is een instrument om de student te ondersteunen bij het succesvol vervolgen en tijdig afronden van de studie.

Wat houdt het maken van een studieplan in?

In mei/juni vragen de opleidingen aan al hun eerste- en tweedejaarsstudenten om een studieplan te maken. In het studieplan maak je een overzicht welke studieonderdelen en de daarbij horende toetsmomenten  je  volgend studiejaar wilt afronden. 

Het opstellen van een studieplan heeft pas zin als je het ook probeert op te volgen en dat is je eigen verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk om een realistische planning te maken, een planning die haalbaar is voor jou. Onthoud dat je bij het maken van een studieplan wellicht ook rekening moet houden met:

  • Het volgen van nog openstaande propedeusevakken of openstaande tweedejaars vakken
  • Het kiezen van een specialisatie
  • Het volgen van (extra) keuzevakken
  • Relevante nevenactiviteiten
  • Andere persoonlijke omstandigheden

Wanneer je een studieplan hebt gemaakt, lever je het in bij de studiecoördinator. Die keurt het plan goed of adviseert je om het aan te passen. De studiecoördinator is er om jou te helpen. Wanneer je studievertraging oploopt, door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, kun je de voortgang met je studiecoördinator bespreken. Een studieplan is dus een goede manier om je studievoortgang te bewaken, omdat niet alleen jijzelf maar ook je studiecoördinator de vorderingen kan afzetten tegen de gemaakte planning om zo tijdig achterstand te signaleren.

Inleveren

Vul het formulier van de opleiding in. Tijdens de voorlichting van de studiecoördinator wordt informatie gegeven over de deadline waarop het formulier moet zijn ingeleverd.

Meer informatie

Voor vragen kun je altijd terecht bij de studiecoördinator van je opleiding.

Aan de rechterkant vind je de studieplannen van het tweede en derde studiejaar van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur. Het studieplan dient voor 1 juli te worden ingeleverd bij de studieadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.