Universiteit Leiden

nl en

Studieplan

Sommige opleidingen willen samen met jou je studievoortgang na je eerste studiejaar in de gaten houden aan de hand van een persoonlijk studieplan, dat je zelf opstelt.

Het invullen van een studieplan moet je stimuleren om je studie na het eerste jaar goed en doordacht te vervolgen. Als eerste- en tweedejaarsstudent maak je dan een studieplan voor respectievelijk je tweede en derde studiejaar.

De faculteit streeft ernaar dat studenten hun bachelordiploma in drie, maximaal vier jaar halen. Het is daarom van belang dat studenten hun studietijd goed benutten en daarbinnen het uiterste uit zichzelf halen. Actieve deelname van studenten aan het onderwijs én inspirerend en uitdagend onderwijs door de docenten zijn daarbij essentieel. De faculteit streeft dus naar een studieklimaat waarin betrokkenheid en inzet van zowel studenten als docenten de norm is.

Voortgang en prestaties, het studieplan

De faculteit houdt zich daarom intensief bezig met de studievoortgang van studenten. Dit gebeurt via:

De faculteit volgt in het tweede en derde jaar van de bachelor de studenten nauwgezetter en informeert over hun voortgang en prestaties.

  • Studenten die qua tempo en voortgang achterblijven worden daarom vanaf het begin van hun tweede studiejaar verplicht een studieplan in te dienen en hierover periodiek verantwoording af  te leggen bij hun opleiding.

  • Verder ontvang je elk semester een rapportage over je studievoortgang. Ook na het eerstejaar blijft de faculteit je studievoortgang volgen.

  • Wanneer de resultaten duidelijk onder de maat zijn word je opnieuw voor een gesprek bij de studieadviseur opgeroepen.

  • Maar ook studenten die goed op weg zijn, zijn van harte welkom om hun planning met de studieadviseurs te bespreken of mogelijkheden te verkennen voor extra uitdaging.

Ruimte voor ontplooiing

Dat wil zeker niet zeggen dat je je uitsluitend op je studie (het onderwijs) moeten richten. Het past in een volwaardige academische ontwikkeling dat studenten bijvoorbeeld ook in studenten- en studieverenigingen  hun talenten ontwikkelen, stages lopen of kiezen voor een studieverblijf in het buitenland. De bacheloropleidingen die de faculteit aanbiedt laten genoeg ruimte voor extra-curriculaire ontplooiing. Die ruimte moet dan wel goed, effectief en efficiënt worden benut. Praat hier dus op tijd over met je studieadviseur en regel bijvoorbeeld tijdig een verblijf in het buitenland.

 

 

 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.