Universiteit Leiden

nl en

Studieplan

Sommige opleidingen willen samen met jou je studievoortgang na je eerste studiejaar in de gaten houden aan de hand van een persoonlijk studieplan, dat je zelf opstelt.

Het invullen van een studieplan moet je stimuleren om je studie na het eerste jaar goed en doordacht te vervolgen. Als eerste- en tweedejaarsstudent maak je dan een studieplan voor respectievelijk je tweede en derde studiejaar.

Als onderdeel van het Leids studiesysteem maken alle eerste- en tweedejaarsstudenten van de bacheloropleiding Sterrenkunde een studieplan voor respectievelijk hun tweede en derde studiejaar. Het streven van de Universiteit Leiden is dat studenten in drie jaar hun bachelordiploma halen. Om dit streven te kunnen halen, dienen studenten bewust te zijn van hun studievoortgang. Het studieplan helpt hierbij. Het is een instrument om je te ondersteunen bij het succesvol vervolgen en tijdig afronden van je studie.

Inhoud studieplan

Begin juli vraagt de bacheloropleiding Sterrenkunde aan al haar eerste- en tweedejaarsstudenten om een studieplan te maken. In het studieplan maak je een overzicht van de studieonderdelen en de daarbij horende toetsmomenten die je aankomend studiejaar wilt afronden.

Het opstellen van een studieplan heeft pas zin als je ook de verantwoordelijkheid neemt om het op te volgen. Het is daarom belangrijk om een realistische planning te maken die haalbaar is voor jou. Onthoud dat je bij het maken van een studieplan wellicht ook rekening moet houden met:

  • Het volgen van nog openstaande propedeusevakken of openstaande tweedejaars vakken
  • Het volgen van (extra) keuzevakken of een minor
  • Relevante nevenactiviteiten, zoals een bestuursfunctie of lidmaatschap van een commissie
  • Andere persoonlijke omstandigheden

Inleveren studieplan

Begin juli verzoekt de studieadviseur van de bacheloropleiding Sterrenkunde je een studieplan te maken voor het volgende jaar. Tegen die tijd zijn de hertentamens geweest en heb je goed zicht op welke vakken uit het tweede semester je gehaald hebt. Daarbij wordt ook de deadline vermeld waarop je studieplan moet zijn ingeleverd.

Wanneer je studieplan klaar is, lever je het in bij de studieadviseur van de bacheloropleiding Sterrenkunde. Die keurt het plan goed of adviseert je om het aan te passen. De studieadviseur is er om jou te helpen. Wanneer je studievertraging oploopt, door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, kun je de voortgang aan de hand van je studieplan met de studieadviseur bespreken. Een studieplan is dus een goede manier om je studievoortgang te bewaken, omdat niet alleen jijzelf maar ook je studieadviseur de vorderingen kan afzetten tegen de gemaakte planning om zo tijdig achterstand te signaleren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie