Universiteit Leiden

nl en

Studieprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via Blackboard kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

Programmainformatie

Binnen deze specialisatie worden literaire teksten uit de vroegmoderne tijd bestudeerd in nauwe samenhang met boekwetenschap, maar ook met geschiedenis, kunstgeschiedenis en andere disciplines, zoals filosofie, theologie of rechten.

De specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde is een specialisatie van de Master Neerlandistiek/Dutch Studies. Je gaat je bezighouden met vragen als: hoe komt het dat de Oudere Nederlandse letterkunde zoveel internationale vertakkingen kent? Waarom zijn er zoveel varianten bekend van teksten uit de middeleeuwen? Hoe verhoudt literatuur zich tot de geleerdentraditie en de actuele politiek? Literaire teksten uit de vroegmoderne tijd worden bestudeerd in nauwe samenhang met boekwetenschap, maar ook met geschiedenis, kunstgeschiedenis en andere disciplines, zoals filosofie, theologie of rechten. 
De combinatie van tekststudie met andere disciplines doet een beroep op je creatieve vermogens en leidt vaak tot verrassende inzichten. De overlevering in handschrift en druk is gigantisch en in feite is nog maar het topje van die ijsberg bestudeerd. Er zijn al twee trajecten uitgestippeld, te weten ‘Middelnederlandse tekstcultuur’ en ‘Intertekstualiteit’. Het eerste  verdiept zich in de middeleeuwse wereld van het handgeschreven woord, waarin literatuur onderworpen was aan heel eigen wetten. Kennisoverdracht en literatuur – lering en vermaak – gingen direct samen en er ontstonden allerlei onverwachte of nu ondenkbare verbanden. 

Als je interesse uitgaat naar zowel de moderne als de oudere literatuur, dan kun je je verdiepen in de intertekstualiteit, het verschijnsel dat literaire teksten echo’s bevatten van andere (literaire) teksten. Daarin raak je vertrouwd met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om je eigen accenten te leggen.

Bekijk het gedeelte Oudere Nederlandse Letterkunde in de Studiegids voor meer informatie.