Universiteit Leiden

nl en

Studieprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via Blackboard kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

Opbouw BSc Pedagogische Wetenschappen

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen duurt 3 jaar, die je afsluit met een diploma. Dan mag je de titel Bachelor of Science voeren (BSc).

De opleiding is als volgt opgebouwd:

  • De propedeustische fase: het eerste jaar - 60 ects
  • De basisbachelor, die door alle studenten gevolgd dient te worden - 60 ects
  • De specialisatie - 25 ects
  • De keuzeruimte - 20 ects
  • Het bachelorproject - 15 ects

Eerste jaar: de propedeutische fase

De propedeutische fase van de bacheloropleiding biedt een brede oriëntatie op het vakgebied en op de beroepsmogelijkheden. Het Leids Studiesysteem met bindend studieadvies (BSA) speelt een belangrijke rol. Als je alle 60 studiepunten van het eerste jaar hebt gehaald, dan ontvang je een certificaat. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind in het tutoraat.

Vanaf 1 september 2016 is het propedeutische examen bij alle bacheloropleidingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen verdwenen. Dit betekent dat ook het propedeusediploma is verdwenen. Het feit dat studenten alle 60 studiepunten uit het eerste jaar hebben behaald wil het Instituut Pedagogische Wetenschappen echter niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Dit zal gemarkeerd worden door een certificaat, waarin officieel is vastgelegd dat de propedeutische fase is afgesloten. Dit certificaat wordt per post opgestuurd naar het bij ons bekende correspondentieadres.

Tweede en derde jaar: de basisbachelor

De basisbachelor omvat de vakken die alle bachelorstudenten na hun propedeutische fase moeten volgen. Dit zijn de vakken van blok 1, 2 en 3 van het tweede jaar en het vak Juridische en ethische aspecten uit blok 4 van het tweede jaar. Ook het vak Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening uit het derde jaar maakt deel uit van de basisbachelor.

In de Studiegids vind je alle vakbeschrijvingen ››

Tweede en derde jaar: de specialisaties

In blok 4 van het tweede jaar kies je een specialisme. Dit bestaat uit 5 vakken (25 ects) rond een pedagogisch thema of werkveld. Bovendien wordt ook het bachelorproject binnen de gekozen specialisatie gevolg.

De specialisatievakken zijn verdeeld over het tweede (één vak) en derde (vier vakken) jaar van de bacheloropleiding. De specialisaties waaruit gekozen kan worden zijn:

Over de keuze van een specialisatie wordt in het tweede jaar een speicale voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.

Voor het vastleggen of wijzigen in uSis van de bachelorspecialisatie die je volgt, moet je je wenden tot de Instituutsdienst. Het is belangrijk dat dit correct in uSis staat omdat je anders niet je bachelorexamen aan kunt vragen. Neem contact op met de Instituutsdienst ››

Specialisatievakken

Derde jaar - de keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding zijn 20 ects ingeruimd voor het volgen van keuzevakken. Voor het invullen van de vrije keuzeruimte zijn er verschillende mogelijkheden binnen of buiten het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Lees meer over de vrije keuzeruimte in de bachelor ››

Het bachelorproject

Je studie sluit je af met het bachelorproject

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.