Universiteit Leiden

nl en

Studieprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via de online leeromgeving Brightspace kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

Studieprogramma

De masteropleiding MSc in Psychology is Engelstalig. Je hebt de keuze uit 10 masterspecialisaties. Binnen elke masterspecialisatie heb je verplichte en/of keuze-onderdelen. 

Studiegids Psychology (MSc)

Informatie over de opbouw van het studieprogramma en de cursussen van je masterspecialisatie vind je in de Studiegids Psychology (MSc)

Ingangseisen MSc in Psychology

Check welke vakken je gevolgd moet hebben om toegelaten te worden tot de specialisaties van MSc in Psychology | MSc in Psychology (research)

Basisaantekening Psychodiagnostiek

Voor studenten van een van deze masterspecialisaties:

 • Child and Adolescent psychology
 • Clinical Neuropsychology
 • Clinical psychology
 • Health and Medical psychology
 • School psychology

In 1994 is door het NIP een register geopend voor psychologen met een Basisaantekening Psychodiagnostiek. In een reglement is vastgelegd aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze aantekening. Het Leidse psychologieprogramma is zodanig opgezet dat studenten binnen de opleiding aan deze voorwaarden kunnen voldoen. Die studenten komen in aanmerking voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek die onder verantwoordelijkheid van het NIP wordt uitgereikt. 

Tevens biedt de opleiding de mogelijkheid om tot 6 maanden na het afstuderen deze Basisaantekening Psychodiagnostiek te behalen. Je dient hiertoe wel je inschrijving bij de universiteit te continueren tot je de goedkeuring van je supervisor van de opleiding hebt ontvangen.

Voorwaarden

Afgestudeerden die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen bij hun afstuderen de Basisaantekening aanvragen:

1) Bachelor:

De student heeft binnen de bacheloropleiding de Methoden en Techniekenvakken (15 EC) uit de propedeuse gevolgd + de tweede jaarsvakken:

 • Psychometrie (5 EC) en
 • Psychodiagnostiek (5 EC) en
 • Interpersoonlijke beroepsvaardigheden (5 EC) 
2) Master:

De student heeft binnen de masteropleiding kennis en vaardigheden afgerond:

 • met diagnostische instrumenten (6 EC) en
 • praktijkvaardigheid m.b.t. test, gespreksvoering, observatie en beslissen (9 EC). 

Dat betekent voor de masteropleiding met de specialisatie:

 • Clinical Psychology
  in de bachelorfase de cursus Clinical Psychology (10 EC) en 
  in de master de cursus Clinical Interviewing and Assessment (5 EC)
 • Health and Medical Psychology
  in de bachelorfase de Health and Medical Psychology (10 EC) en 
  in de master de cursus Psychological Assessment and Interventions in Chronic Disease (5 EC)
 • Clinical Neuropsychology
  in de bachelorfase het vak Clinical Neuropsychology (10 EC) en 
  in de master de cursus Adult and Old Age Clinical Neuropsychology: theory and assessment (5 EC) en 
  Adult and Old Age Clinical Neuropsychology: clinical practice (5 EC) òf 
  Child Neuropsychology: theory and assessment of neurodevelopmental disorders en 
  Child Neuropsychology: clinical practice of neurodevelopmental disorders (5 EC).
 • Child and Adolescents Psychology
  in de bachelorfase de cursus Clinical Child and Adolescent Psychology (10 EC) óf 
  School Psychology (10 EC) en 
  in de master de cursus Advanced Psychodiagnostics in Children and Adolescents (5 EC)
 • School Psychology 
  In de bachelorfase de cursus Clinical Child and Adolescent Psychology (10 EC) óf 
  School Psychology (10 EC) en in de master de cursus Needs Based Assessment at School (5 EC) 
3) Stage:

De student heeft tijdens de masteropleiding ten minste drie psychodiagnostiekcasussen onder supervisie van een erkende supervisor afgerond binnen de stage. De inhoud en de rapportage over deze casussen voldoen aan de richtlijnen van het NIP.
Meer informatie over stages

Casussen

Aan de casussen zoals hiervoor genoemd, worden in het reglement van het NIP de eisen gesteld zoals omschreven in drie casusverslagen.

De verklaring van de supervisor

De verklaring van de supervisor betreft de casusrapporten en het eindoordeel. De supervisor dient te verklaren dat de rapporten betrekking hebben op reële casussen die door de supervisant zelfstandig en in het licht van de aantekeningeisen op voldoende niveau zijn onderzocht. De BAPD-coördinator van de betreffende specialisatie dient zich akkoord te verklaren met het eindoordeel.

 • Clinical Psychology & Health and Medical Psychology: Dr. E. Eurelings-Bontekoe
 • Child and Adolescent Psychology: F.E. Stad MSc
 • Neuropsychology: Michiel Claessen

Kosten

Het Nederlands Instituut van Psychologen brengt kosten in rekening voor het verstrekken van de certificaten. Aangezien het hier een niet-reguliere taak van de opleiding betreft en extra dienstverlening wordt verleend aan afgestudeerden en studenten brengt de opleiding de kosten voor de afhandeling van de verzoeken in rekening. U ontvangt een factuur van € 25,- na inlevering van het aanvraagformulier basisaantekening psychodiagnostiek.

Aanvraagprocedure


Casussen inleveren

Lever de casussen in bij de supervisor van uw specialisatie:

 • Clinical Psychology & Health and Medical Psychology: Dr. E. Eurelings-Bontekoe
 • Child and Adolescent Psychology: F.E. Stad MSc

Voor de specialisatie Neuropsychology mail je de casussen digitaal, in combinatie met het aanmeldformulier naar Atie Breugem 
De aanmeldformulieren voor de andere specialisaties mailen naar: bapdadmin@fsw.leidenuniv.nl

De supervisor beoordeelt de casussen en geeft het resultaat door aan Wilma van Velzen van het Instituutsbureau Psychologie, belast met de uitvoering administratieve afhandeling van de BAPD aanvragen.

Aanvraagformulier

Lever het aanvraagformulier basisaantekening psychodiagnostiek in bij het Onderwijs Servicecentrum. Dit formulier wordt verwerkt wanneer Wilma van Velzen de positieve beoordeling van de casussen heeft ontvangen. Je ontvangt het BAPD-certificaat met je masterdiploma tijdens de uitreiking. Of deze wordt per post opgestuurd, als je de BAPD afrondt na het behalen van je diploma.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.