Universiteit Leiden

nl en

Studieprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via de online leeromgeving Brightspace kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

In het OER en de R&R zijn o.a. de facultaire regels omtrent toelating, tentamens, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd, daarnaast zijn de verschillende slaagregelingen voor tentamens en examens hierin vastgelegd. Deze documenten zijn te vinden via de pagina Facultaire en opleidingsreglementen.

Programma

De Bachelor opleiding Natuurkunde duurt drie jaar en bestaat uit 180 EC (European Credits). Elk jaar is verdeeld over twee semesters (blokken van een half jaar). Eén EC staat voor 28 uur studiebelasting. Ieder studieonderdeel levert een vastgesteld aantal punten, en in ieder jaar kunnen 60 (of meer) punten gehaald worden. Het halen van het eerste jaar (60 EC) levert een propedeusediploma op.

Leiden kent een Bindend Studieadvies (BSA) d.w.z. dat er aan het einde van het eerste jaar minimaal 45 EC (van de 60 EC) behaald dient te worden om door te gaan naar het tweede jaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar, de propedeuse, leg je de basis voor de studie. Je volgt basisvakken van verschillende natuurkundediscipline zoals experimentele natuurkunde, speciale relativiteitstheorie, optica en klassieke mechanica. Daarnaast krijg je ook wiskunde-en informatica vakken. Tijdens het vak Presenteren en Communiceren werk je aan je communicatieve vaardigheden.

Het tweede jaar

In het eerste semester van het tweede jaar werk je verder aan je basiskennis. Zo duik je bijvoorbeeld in de wereld van kwantummechanica en statische fysica.

Verbreding en / of verdieping begint na het derde semester, en de keuzeruimte in het vierde semester is om wat accenten te gaan leggen, met alweer met biofysica, fysica van energie, wiskundige methoden voor fysici, relativistische electrodynamica of de geschiedenis van de natuurwetenschappen. In dit jaar begint ook voorlichting voor keuzes in en na het derde jaar.

Het derde jaar

In de eerste helft is er de belangrijke keuze om een minor bij een andere opleiding te doen of een verdiepingspakket natuurkunde, met vakken zoals Fysica van Elementaire Deeltjes of The Electronic States in SolidsOok een bijzonderheid is dat de vakken nu in het Engels gegeven worden, als voorbereiding op een Master-opleiding. In de tweede helft van het derde jaar vindt het Bachelor-onderzoek plaats. Na een oriëntatie bij de onderzoeksgroepen van het Instituut kies je één groep uit om daar een eigen onderzoek uit te voeren. Je bent deel van de researchgroep, doet mee aan de werkbesprekingen, vertelt daar ook zelf over je voortgang, en schrijft uiteindelijk een scriptie. Voor het Bacheloronderzoek is in Leiden veel tijd uitgetrokken, namelijk 24 EC, ofwel ongeveer vier maanden. Dit maakt het mogelijk echt een bijdrage te leveren in onderzoek, en het komt voor dat Bachelorstudenten hierbij op een onderzoekspublicatie komen.

Voor meer informatie over de vakken in het BSc programma kun je terecht op de e-studiegids.

Dubbele studie mogelijkheden

Het Leidse programma maakt dubbele Bachelor studies Natuurkunde / Sterrenkunde, Natuurkunde / Wiskunde en een dubbele propedeuse Natuurkunde / Informatica mogelijk. Dubbelstudies zijn wel zwaarder dan de enkele variant. Voor studenten die goede resultaten halen en meer willen doen maar geen dubbelstudie willen volgen, is er een Honours programma, wat ongeveer 30 EC extra studiebelasting is. Overigens kunnen dubbelstudies ook deel uitmaken van het Honours programma.

Meer informatie over dubbelstudies en Honours programma is te vinden op de website van het Honours College.

Samenwerking TU Delft

Speciale vermelding verdient nog de samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Vaak wordt de vraag gesteld wat het verschil is tussen Technische Natuurkunde in Delft, en Natuurkunde in Leiden.

Leiden en Delft hebben samen een folder opgesteld om de verschillen en overeenkomsten extra toe te lichten. Belangrijk is dat de Delftse minoren die toegankelijk zijn voor Delftse studenten Technische Natuurkunde, ook toegankelijk zijn voor Leidse studenten Natuurkunde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.