Universiteit Leiden

nl en

Vrijstellingen en verzoekschriften

Wil je iets wijzigen in de door jouw opleiding vastgestelde studievereisten? Misschien wil je vrijstelling van een bepaald studieonderdeel omdat je de kennis al elders hebt opgedaan. Of je wilt de studiepunten die je aan een andere onderwijsinstelling hebt gehaald in Leiden laten meetellen. In die gevallen kun je een verzoekschrift indienen.

Hieronder lees je waarvoor je een verzoekschrift kunt indienen, en hoe je dat aanpakt. Als er voor jouw opleiding specifieke informatie beschikbaar is, vind je die op het tabblad van je opleiding of faculteit.

Het besluit over je verzoekschrift wordt genomen door de examencommissie van je opleiding.

Verzoekschriften in uSis

Wil je iets wijzigen in je studievereisten? Maak dan gebruik van verzoekschriften in uSis. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vrijstelling, het laten erkennen van vakken die je in het buitenland volgt, of het aanvragen van een afwijkend aantal studiepunten voor een onderdeel uit het curriculum.

Je kunt een verzoekschrift indienen voor:

 • Vrijstelling
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je vrijstelling wilt aanvragen voor een studieonderdeel. Hiervoor moet je voldoende bewijsmateriaal aanleveren. 
 • Afwijkend aantal studiepunten
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je voor het betreffende studieonderdeel een aantal studiepunten wilt krijgen dat afwijkt van het aantal studiepunten dat in de studiegids vermeld staat. Voor je verzoek moet je voldoende bewijsmateriaal aanleveren. Heeft het betreffende studieonderdeel geen van tevoren vastgesteld aantal studiepunten?  Dien dan geen verzoekschrift in, maar neem rechtstreeks contact op met je opleiding. 
 • Extracurriculair vak
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je een studieonderdeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden wilt laten opnemen in je extracurriculaire ruimte. 
 • Vervanging
  Je gebruikt dit verzoekschrift wanneer je het betreffende studieonderdeel wilt vervangen door een ander studieonderdeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden. Gebruik dit verzoekschrift bijvoorbeeld voor vrij in te vullen keuzevakken. 
 • Extern onderwijs
  Je gebruikt dit verzoekschrift altijd wanneer je een studieonderdeel bij een andere onderwijsinstelling dan de Universiteit Leiden volgt en je het wilt laten meetellen voor je studie in Leiden. Dit verzoekschrift kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de invulling van je keuze- of extracurriculaire vakken die je niet in Leiden volgt. Doorgaans wordt dit verzoekschrift eerst voorlopig goedgekeurd en na het aanleveren van bewijsmateriaal definitief beoordeeld.  

Een verzoekschrift dien je in zodra je weet dat je één van deze wijzigingen wilt doorvoeren. Dat betekent: zo snel mogelijk en voordat het te volgen onderwijs van start gaat. Om na te gaan wat je in jouw geval precies moet doen, neem je contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

Geen verzoekschrift op verzoekschrift

Heb je  een verzoekschrift  ingediend? Dan kun je voor datzelfde studieonderdeel  niet nog een verzoekschrift indienen, ongeacht de status van je aanvraag. Ben je ondertussen veranderd van mening of kom je erachter dat je een verkeerde aanvraag gedaan hebt? Dan moet je het verzoekschrift eerst intrekken voordat je op datzelfde studieonderdeel een nieuw verzoekschrift kunt indienen.

Verzoekschrift intrekken

Wil je je ingediende verzoekschrift intrekken? Stuur dan een e-mail aan de onderwijsadministratie van je opleiding, onder vermelding van  'intrekken verzoekschrift nummer xxxx' (zie de bevestigingsmail). In de e-mail vermeld je je studentnummer en de reden voor het intrekken van je verzoekschrift. Wacht, voordat je verder handelt, eerst op de bevestiging van je opleiding.

Bewijsmateriaal

Ieder verzoekschrift moet kort en helder onderbouwd worden. Maak je gebruik van een verzoekschrift voor vrijstelling, afwijkend aantal studiepunten, of extern onderwijs? Dan moet je daarnaast ook bewijsmateriaal indienen. In het geval van vrijstelling doe je dat tegelijk met het indienen van je verzoekschrift. Bij de andere twee doe je dat na afronden van het betreffende onderwijs. Het gaat dan veelal om getuigschriften van behaalde studieresultaten.

Lever bewijsmateriaal altijd zo snel mogelijk na het behalen van je resultaten in. Als je te lang wacht, loop je het risico dat de resultaten niet meer kunnen worden opgenomen in je studievereisten.

Wat je precies moet inleveren, waar je dat doet en in welke vorm (digitaal of papier) verschilt per opleiding. Neem daarvoor contact op met je onderwijsadministratie

Bezwaar aantekenen

Als je het oneens bent met de uitkomst van je verzoekschrift, kun je bezwaar aantekenen. Je stuurt binnen zes weken na ontvangst van het besluit een brief (beroepschrift) naar het College van Beroep voor de Examens met daarbij een kopie van het besluit. In de brief leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit en onderbouw je je bezwaar met voorbeelden en bewijsmateriaal.

Interne vrijstellingen

Combineer je twee opleidingen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of wil je een vrijstelling o.g.v. behaalde vakken bij een opleiding elders aan de Universiteit Leiden, dan kun je jouw vrijstellingen direct aanvragen in uSis. 

Het aandragen van bewijs is hierbij in principe niet nodig. Mocht de studieadviseur toch aanvullende informatie nodig hebben dan zal hij/zij per e-mail (u-Mailadres) contact opnemen. De behandeltermijn bedraagt twee weken.

Ga in uSis naar je studievereisten en klik bijvoorbeeld op ‘Keuzevak I'. Klik vervolgens op ‘indienen verzoekschrift’ en kies voor de optie ‘vrijstelling’. Je kunt in het invulscherm een toelichting geven en klik hierna op ‘indienen verzoekschrift’. De ingediende verzoekschriften komen bij de studieadviseur binnen en worden, indien correct, goedgekeurd waarna het keuzevak vrijgesteld wordt.

Externe vrijstellingen

Wil je een vrijstelling o.g.v. een behaalde vak en/of opleiding elders dan de Universiteit Leiden, maak dan vóóraf een afspraak met een studieadviseur. Neem bij deze afspraak gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma's en/of cijferoverzichten mee. 

Let op! Op grond van een negatief bindend studieadvies elders worden geen vrijstellingen verleend.

Extracurriculair vak

Wil je een studieonderdeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden laten opnemen in je extracurriculaire ruimte, dan kun je dat op de volgende manier aanvragen:

Ga in uSis naar je studievereisten en klik het onderdeel extra curriculair open. Klik vervolgens op extra curriculaire ruimte en klik op extracurriculair studiedeel. Klik daarna op ‘indienen verzoekschrift’ en kies voor de optie ‘extra curriculair vak’. In het vervolgscherm (klik op het vergrootglas) kun je het studiegidsnummer  invullen, te vinden in jouw studieresultaten in uSis, van het door jouw afgelegde vak (let op, neem het studiegidsnummer met op het einde een Y want daar zitten de studiepunten aan gekoppeld!). Klik hierna op ‘indienen verzoekschrift’. De ingediende verzoekschriften komen bij het OIC binnen en worden, indien correct, goedgekeurd waarna het extra curriculaire vak in jouw studievereisten wordt opgenomen. Herhaal deze stappen als je meerdere extra curriculaire vakken hebt behaald en wilt toevoegen.

Vervanging

Wil je een studieonderdeel (bijvoorbeeld een keuzevak) vervangen door een ander studieonderdeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden, dan kun je dat op de volgende manier aanvragen:

Ga in uSis naar je studievereisten en klik op bijvoorbeeld ‘Keuzevak I'. Klik vervolgens op ‘indienen verzoekschrift’ en kies voor de optie ‘vervanging’. In het vervolgscherm (klik op het vergrootglas) kun je het studiegidsnummer invullen van het door jou afgelegde keuzevak te vinden in jouw studieresultaten in uSis (let op, neem het studiegidsnummer met op het einde een Y want daar zitten de studiepunten aan gekoppeld!). Klik hierna op ‘indienen verzoekschrift’. De ingediende verzoekschriften komen bij het OIC binnen en worden, indien correct, goedgekeurd waarna het keuzevak in jouw studievereisten wordt opgenomen.

Extern onderwijs

Dit verzoekschrift wordt niet gebruikt bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Wanneer je een studieonderdeel bij een andere onderwijsinstelling dan de Universiteit Leiden volgt en je het wilt laten meetellen voor je studie in Leiden dan kun je een Nederlandstalige en Engelstalige gewaarmerkte cijferlijst inleveren bij het OIC. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.