Universiteit Leiden

nl en

ICT-diensten

Dé app voor Leidse studenten. Hier vind je al je persoonlijke studie-informatie bij elkaar. Eén keer inloggen en je hebt overal en altijd toegang tot je rooster, resultaten, vrije studieplekken en het belangrijkste nieuws. (Let op: voor studenten van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen geldt een uitzondering. Lees meer op het facultaire tabblad.)

Geef je mening

Zie je iets dat beter kan? Of heb je andere ideeën? Geef je mening en help ons zo de app te optimaliseren. Gebruik de feedback-knop in de app of mail naar appdevelopment@sea.leidenuniv.nl.

Handleiding

Handleiding Universiteit Leiden-app

In verschillende universiteitsgebouwen vind je studieplekken met een pc, waar je met je account op kunt inloggen. Bekijk het overzicht van de beschikbare plekken.

De Universiteit Leiden heeft twee wifi-netwerken.

 • Het Leiden University Wireless Access netwerk (LUWA) is bedoeld voor tijdelijke toegang tot draadloos internet. 
 • Voor het Eduroam-netwerk hoef je niet steeds opnieuw in te loggen. Bovendien is eduroam veiliger door encryptie en via eduroam heb je wifi-toegang bij vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Nederland, Europa en daarbuiten.

Handleiding: Verbinden met wifi

In uSis worden al je studiegegevens verwerkt, van je allereerste inschrijving bij de Universiteit Leiden tot en met je afstuderen. Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

uSis Mobile

uSis Mobile maakt de belangrijkste informatie uit uSis beschikbaar op je mobiele telefoon of tablet. Het is een mobiele website en inloggen doe je met je account.

Met uSis Mobile heb je toegang tot:

 • Basisinformatie over je studie, je cijfergemiddelde en de voortgang van je studie
 • Alle resultaten, inclusief onderliggende tentamens en werkgroepen
 • Inschrijfmogelijkheid voor vakken
 • De vakken waar je op dit moment voor bent ingeschreven
 • Je roosterinformatie (voor zover die informatie aanwezig is in uSis)
 • De status van recent verwerkte verzoekschriften

Voor sommige dingen, zoals het indienen van verzoekschriften of het raadplegen van details over de voortgang van je studie, moet je nog inloggen op een desktop of laptop. We blijven werken aan het uitbreiden van de mogelijkheden van uSis Mobile.

Verzoekschriften in uSis

In uSis maak je gebruik van verzoekschriften, wanneer je iets wilt wijzigen in je studievereisten. Bijvoorbeeld als je een vrijstelling wilt aanvragen, vakken die je in het buitenland volgt voor je studie in Nederland wilt laten meetellen of een afwijkend aantal studiepunten wilt aanvragen voor een bepaald onderdeel uit het curriculum. Voor meer informatie zie Vrijstellingen en verzoekschriften.

Blackboard is de online leeromgeving van de Universiteit Leiden. Hier kun je communiceren met docenten en medestudenten, je kunt er extra leesmateriaal vinden en de opdrachten die je moet inleveren uploaden. Let op! Je moet je altijd apart bij uSis inschrijven voor de vakken en in Blackboard ‘enrollen’ in cursussen.

Zodra je een studentenaccount hebt duurt het ongeveer 24 uur voordat je toegang hebt tot Blackboard.

Blackboard app

Je kunt de ‘Blackboard’ app via de app store downloaden op je mobiele telefoon of tablet. Na openen van de app selecteer je ‘Leiden University’ in het school-zoekveld en log je in met je ULCN-account. Overigens biedt de app niet alle functies die wel in de desktop-versie aanwezig zijn.

Als student van de Universiteit Leiden krijg je een uMailadres en toegang tot de mailbox, waarop je kunt inloggen met je account.

Alle e-mailcommunicatie vanuit de universiteit verloopt via uMail, maar je kunt de e-mails wel laten doorsturen naar een eigen e-mailadres. Als je hiervoor kiest, kun je nog steeds uMail blijven gebruiken om e-mails mee te verzenden. Er gelden wel enkele voorwaarden bij het doorsturen van je uMail:

 • Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je de mailforward juist instelt.
 • De Universiteit Leiden behoudt het recht om een mailforward te verwijderen als die tot storende problemen in het universitaire e-mailverkeer leidt.
 • De Universiteit Leiden is verantwoordelijk voor het doorsturen van berichten, maar is niet verantwoordelijk voor de ontvangst door het opgegeven e-mailadres.
 • Wanneer je mailbox vol zit, wordt de e-mail niet doorgestuurd. Leeg daarom op tijd je mailbox.

Je kunt in de uMail-handleiding lezen hoe de webmail werkt en hoe je e-mails naar je computer kunt ophalen of doorsturen. Je kunt ook de FAQ’s raadplegen.

Als je met je eigen laptop op het wifi-netwerk wilt inloggen, wordt er van je gevraagd om je anti-virussoftware up to date te hebben en dat je de laatste (security) updates voor het gebruikte besturingssysteem hebt. Je kunt gratis anti-virussoftware downloaden, zoals MS Security Essentials en Avira Anti Virus, of via SURFspot betaalbare anti-virussoftware aanschaffen.

Studenten van elke Nederlandse universiteit kunnen via SURFspot goedkoop software aanschaffen, zoals Adobe, MS Office, anti-virussoftware en SPSS. Maar je kunt er ook diverse hardware, lidmaatschap op dagbladen en tijdschriften of abonnementen op internetdiensten kopen. Log in bij SURFspot door eerst ‘Universiteit Leiden’ te selecteren en vervolgens je ULCN-inloggegevens in te voeren.

Wat zijn weblectures?
Een weblecture is een opname van een college, die je achteraf online kunt bekijken. Als er een PowerPoint- of Prezi-presentatie bij gebruikt is, kun je die ook terugzien. Je kunt de afspeelsnelheid van de weblecture aanpassen en er is een zoekfunctie waarmee je de gekoppelde presentaties kunt doorzoeken op trefwoorden.

Aanvulling, geen vervanging
Beschouw weblectures als aanvulling op je deelname aan colleges, niet als vervanging. Als je niet aanwezig bent bij colleges mis je de interactie met je docent en medestudenten en heb je bijvoorbeeld niet de kans om vragen te stellen.

Bovendien kun je er niet van uitgaan dat er een weblecture beschikbaar zal zijn, om de volgende redenen:

 • Weblectures worden alleen aangeboden als een docent het wenselijk vindt en de techniek het toelaat. Als colleges worden opgenomen, word je daar van tevoren van op de hoogte gesteld.
 • Het kan voorkomen dat de techniek hapert en een geplande weblecture daardoor alsnog niet beschikbaar komt.
 • Je kunt er niet vanuit gaan dat de weblecture direct na het college online staat; dit kan afhankelijk van de aanpak van de docent variëren van een paar dagen of weken na het college tot vlak voor het tentamen.
 • Weblectures zijn altijd een service en geen recht.

Effectief studeren met weblectures
Om voordeel te hebben van weblectures is het dus belangrijk dat je ze gebruikt als aanvulling op je deelname aan colleges. Op welke manier kun je ze effectief inzetten?

 • Zorg dat je aanwezig bent bij het college en doe actief mee; stel vragen en bespreek de stof met je medestudenten. Dit is belangrijk, omdat je de stof beter onthoudt als je er op verschillende manieren mee aan de slag gaat.
 • Om informatie goed te onthouden, is het daarnaast van belang dat je op tijd begint met het bestuderen van de stof, dit herhaalt en goed verspreidt over de tijd die je hebt. Probeer de weblectures ook op deze manier te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld kort voor het college de weblecture van het vorige college terugkijken, als het moment waarop ze beschikbaar komen dit toelaat, of voor het tentamen.
 • Bestudeer de weblectures actief: maak bijvoorbeeld aantekeningen, een samenvatting of oefenopgaven. Dit werkt beter dan wanneer je de weblectures alleen terugkijkt.

Waar vind ik weblectures?
De weblectures worden meestal op de Blackboard-cursuspagina geplaatst. Kun je ze daar niet vinden? Vraag het dan aan je docent.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden.

Via Blackboard kun je je allerlei informatie over je colleges ('courses' in Blackboard jargon) vinden, zoals een rooster met de weekindeling, achtergrondartikelen, sheets, geluidsfragmenten, nieuwsberichten ('announcements') en opdrachten ('assignments'). Verder is het mogelijk met de docent en andere studenten te discussiëren, (proef)tentamens te maken, opdrachten in te leveren en nog veel meer. Elke Bachelor-cursus gaat vergezeld van een Blackboard-cursus.

Inloggen

Ga naar blackboard.leidenuniv.nl en log in met je ULCN-account. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Login. (Je gebruikersnaam is je studentnummer, voorafgegaan door een "s".)

Kun je niet inloggen?

Als je niet kunt inloggen, is er misschien een probleem met je ULCN-account. Neem contact op met de ISSC helpdesk (Lipsius gebouw, begane grond naast het Literair Café; vergeet niet een geldig identificatiebewijs mee te nemen) via telefoonnummer 071-527 8888 of via helpdesk@issc.leidenuniv.nl. Zij zullen het wachtwoord wijzigen en dit aan je doorgeven. 

Het is verstandig om je 06-nummer in uPrefs in te voeren. In uPrefs kun je je voorkeuren instellen van je ULCN-account. Als je later nog eens je wachtwoord vergeet, heb je binnen een paar minuten per SMS een nieuw wachtwoord op je mobiel. Ga naar de website en selecteer vervolgens Eigen Velden en Instellen/wijzigen.

Enrollen (inschrijven)

Zoek je cursus op in de cursuscatalogus, als volgt. Ga naar het tabblad Courses bovenaan het scherm. Zoek in de Course catalog (module aan de rechterkant) bij Faculteit der Geesteswetenschappen je cursus op. Naast de Course ID staat een 'chevron' symbooltje, een dubbel pijltje. Klik hier op en kies Enroll. Bevestig dat door te klikken op Submit. Je bent nu ingeschreven voor de betreffende cursus. Ga naar het tabblad My Institution bovenaan het scherm. Dit is de home page van Blackboard nadat je bent ingelogd. De cursus is voortaan te vinden en te openen via de module (lijstje) My Courses.

Kun je je niet enrollen?

In de meeste gevallen toont Blackboard achter de cursus het chevron (een dubbel pijltje). Als er geen chevron achter de cursus id staat, is de optie self enrollment uitgeschakeld, is de uiterste datum van aanmelding inmiddels verstreken of is de cursus vol. Neem dan contact op met de docent en vraag of je alsnog kan worden ingeschreven. Vermeld in je communicatie altijd om welke cursus het gaat en je studentennummer (s-nummer).

SafeAssign en Turnitin

Een docent kan je vragen om je werkstuk, paper of scriptie in te leveren via een van de programma’s SafeAssign en Turnitin. Dit werkt vrijwel hetzelfde als het inleveren van een “gewone” opdracht, maar deze programma’s controleren je werk op plagiaat. Dat doen die programma’s door de tekst van werkstukken te vergelijken met teksten die op internet staan of afkomstig zijn uit wetenschappelijke en commerciële publicaties. Ten slotte worden alle ingeleverde werkstukken van studenten per onderwijsinstelling opgeslagen en dus ook daarmee vergeleken. 

De werkwijze is als volgt. Klik op View/Complete en vul het formulier in dat nu verschijnt. 

SafeAssign 
In sectie 2 upload je je werkstuk (houd je aan de richtlijnen van de docent qua lengte en format) en kun je begeleidend kommentaar toevoegen. Vervolgens kun je in sectie 3 aangeven of je je werkstuk wilt laten opnemen in de Global Reference Database. Door deze optie aan te vinken, wordt je werkstuk niet alleen in de werkstukkendatabase van Universiteit Leiden opgenomen – dat gebeurt altijd –, maar ook in een wereldwijde database, zodat werkstukken van studenten van andere universiteiten voortaan ook met jouw werkstuk worden vergeleken! Klik op Submit om je werkstuk in te leveren. 

Turnitin 
Vul de titel van je werkstuk in, upload het en bevestig (Submit) dat je dit daadwerkelijk wilt indienen (controleer of je je aan de richtlijnen van de docent hebt gehouden). Je krijgt van Turnitin een digitaal ontvangstbewijs per email. 

De resultaten van de plagiaatscans zijn in principe uitsluitend bestemd voor de docent.

Blackboard ondersteuning

Meer informatie over Blackboard kun je vinden op de home page van Blackboard onder Informatie voor Studenten en Docenten, met name de Frequently Asked Questions (FAQs).

Heb je andere vragen over Blackboard, vul dan het online vragenformulier in. Je vraag wordt beantwoord door een medewerker van de Blackboard Helpdesk, afdeling IFZ (Informatisering en Facilitaire Zaken). Er is ook een (Engelstalige) QuickStart handleiding Blackboard 9.1 beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie