Universiteit Leiden

nl en

ICT-diensten

Dé app voor Leidse studenten. Hier vind je al je persoonlijke studie-informatie bij elkaar. Eén keer inloggen en je hebt overal en altijd toegang tot je rooster, resultaten, vrije studieplekken en het belangrijkste nieuws. (Let op: voor studenten van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen geldt een uitzondering. Lees meer op het facultaire tabblad.)

Geef je mening

Zie je iets dat beter kan? Of heb je andere ideeën? Geef je mening en help ons zo de app te optimaliseren. Gebruik de feedback-knop in de app of mail naar appdevelopment@sea.leidenuniv.nl.

Handleiding

Handleiding Universiteit Leiden-app

In verschillende universiteitsgebouwen vind je studieplekken met een pc, waar je met je account op kunt inloggen. Bekijk het overzicht van de beschikbare plekken.

De Universiteit Leiden heeft twee wifi-netwerken.

 • Het Leiden University Wireless Access netwerk (LUWA) is bedoeld voor tijdelijke toegang tot draadloos internet. 
 • Voor het Eduroam-netwerk hoef je niet steeds opnieuw in te loggen. Bovendien is eduroam veiliger door encryptie en via eduroam heb je wifi-toegang bij vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Nederland, Europa en daarbuiten.

Handleiding: Verbinden met wifi

In uSis worden al je studiegegevens verwerkt, van je allereerste inschrijving bij de Universiteit Leiden tot en met je afstuderen. Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

uSis Mobile

uSis Mobile maakt de belangrijkste informatie uit uSis beschikbaar op je mobiele telefoon of tablet. Het is een mobiele website en inloggen doe je met je account.

Met uSis Mobile heb je toegang tot:

 • Basisinformatie over je studie, je cijfergemiddelde en de voortgang van je studie
 • Alle resultaten, inclusief onderliggende tentamens en werkgroepen
 • Inschrijfmogelijkheid voor vakken
 • De vakken waar je op dit moment voor bent ingeschreven
 • Je roosterinformatie (voor zover die informatie aanwezig is in uSis)
 • De status van recent verwerkte verzoekschriften

Voor sommige dingen, zoals het indienen van verzoekschriften of het raadplegen van details over de voortgang van je studie, moet je nog inloggen op een desktop of laptop. We blijven werken aan het uitbreiden van de mogelijkheden van uSis Mobile.

Verzoekschriften in uSis

In uSis maak je gebruik van verzoekschriften, wanneer je iets wilt wijzigen in je studievereisten. Bijvoorbeeld als je een vrijstelling wilt aanvragen, vakken die je in het buitenland volgt voor je studie in Nederland wilt laten meetellen of een afwijkend aantal studiepunten wilt aanvragen voor een bepaald onderdeel uit het curriculum. Voor meer informatie zie Vrijstellingen en verzoekschriften.

Blackboard is de online leeromgeving van de Universiteit Leiden. Hier kun je communiceren met docenten en medestudenten, je kunt er extra leesmateriaal vinden en de opdrachten die je moet inleveren uploaden. Let op! Je moet je altijd apart bij uSis inschrijven voor de vakken en in Blackboard ‘enrollen’ in cursussen.

Zodra je een studentenaccount hebt duurt het ongeveer 24 uur voordat je toegang hebt tot Blackboard.

Blackboard app

Je kunt de ‘Blackboard’ app via de app store downloaden op je mobiele telefoon of tablet. Na openen van de app selecteer je ‘Leiden University’ in het school-zoekveld en log je in met je ULCN-account. Overigens biedt de app niet alle functies die wel in de desktop-versie aanwezig zijn.

Als student van de Universiteit Leiden krijg je een uMailadres en toegang tot de mailbox, waarop je kunt inloggen met je account.

Alle e-mailcommunicatie vanuit de universiteit verloopt via uMail, maar je kunt de e-mails wel laten doorsturen naar een eigen e-mailadres. Als je hiervoor kiest, kun je nog steeds uMail blijven gebruiken om e-mails mee te verzenden. Er gelden wel enkele voorwaarden bij het doorsturen van je uMail:

 • Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je de mailforward juist instelt.
 • De Universiteit Leiden behoudt het recht om een mailforward te verwijderen als die tot storende problemen in het universitaire e-mailverkeer leidt.
 • De Universiteit Leiden is verantwoordelijk voor het doorsturen van berichten, maar is niet verantwoordelijk voor de ontvangst door het opgegeven e-mailadres.
 • Wanneer je mailbox vol zit, wordt de e-mail niet doorgestuurd. Leeg daarom op tijd je mailbox.

Je kunt in de uMail-handleiding lezen hoe de webmail werkt en hoe je e-mails naar je computer kunt ophalen of doorsturen. Je kunt ook de FAQ’s raadplegen.

Als je met je eigen laptop op het wifi-netwerk wilt inloggen, wordt er van je gevraagd om je anti-virussoftware up to date te hebben en dat je de laatste (security) updates voor het gebruikte besturingssysteem hebt. Je kunt gratis anti-virussoftware downloaden, zoals MS Security Essentials en Avira Anti Virus, of via SURFspot betaalbare anti-virussoftware aanschaffen.

Studenten van elke Nederlandse universiteit kunnen via SURFspot goedkoop software aanschaffen, zoals Adobe, MS Office, anti-virussoftware en SPSS. Maar je kunt er ook diverse hardware, lidmaatschap op dagbladen en tijdschriften of abonnementen op internetdiensten kopen. Log in bij SURFspot door eerst ‘Universiteit Leiden’ te selecteren en vervolgens je ULCN-inloggegevens in te voeren.

Wat zijn weblectures?
Een weblecture is een opname van een college, die je achteraf online kunt bekijken. Als er een PowerPoint- of Prezi-presentatie bij gebruikt is, kun je die ook terugzien. Je kunt de afspeelsnelheid van de weblecture aanpassen en er is een zoekfunctie waarmee je de gekoppelde presentaties kunt doorzoeken op trefwoorden.

Aanvulling, geen vervanging
Beschouw weblectures als aanvulling op je deelname aan colleges, niet als vervanging. Als je niet aanwezig bent bij colleges mis je de interactie met je docent en medestudenten en heb je bijvoorbeeld niet de kans om vragen te stellen.

Bovendien kun je er niet van uitgaan dat er een weblecture beschikbaar zal zijn, om de volgende redenen:

 • Weblectures worden alleen aangeboden als een docent het wenselijk vindt en de techniek het toelaat. Als colleges worden opgenomen, word je daar van tevoren van op de hoogte gesteld.
 • Het kan voorkomen dat de techniek hapert en een geplande weblecture daardoor alsnog niet beschikbaar komt.
 • Je kunt er niet vanuit gaan dat de weblecture direct na het college online staat; dit kan afhankelijk van de aanpak van de docent variëren van een paar dagen of weken na het college tot vlak voor het tentamen.
 • Weblectures zijn altijd een service en geen recht.

Effectief studeren met weblectures
Om voordeel te hebben van weblectures is het dus belangrijk dat je ze gebruikt als aanvulling op je deelname aan colleges. Op welke manier kun je ze effectief inzetten?

 • Zorg dat je aanwezig bent bij het college en doe actief mee; stel vragen en bespreek de stof met je medestudenten. Dit is belangrijk, omdat je de stof beter onthoudt als je er op verschillende manieren mee aan de slag gaat.
 • Om informatie goed te onthouden, is het daarnaast van belang dat je op tijd begint met het bestuderen van de stof, dit herhaalt en goed verspreidt over de tijd die je hebt. Probeer de weblectures ook op deze manier te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld kort voor het college de weblecture van het vorige college terugkijken, als het moment waarop ze beschikbaar komen dit toelaat, of voor het tentamen.
 • Bestudeer de weblectures actief: maak bijvoorbeeld aantekeningen, een samenvatting of oefenopgaven. Dit werkt beter dan wanneer je de weblectures alleen terugkijkt.

Waar vind ik weblectures?
De weblectures worden meestal op de Blackboard-cursuspagina geplaatst. Kun je ze daar niet vinden? Vraag het dan aan je docent.

Gebruik Universiteit Leiden-app beperkt

Voor studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen geldt een beperking in het gebruik van de Universiteit Leiden-app: de roosterinformatie in de app is niet betrouwbaar. W&N-studenten wordt dan ook geadviseerd deze functie niet te gebruiken.

De faculteit werkt eraan de roosterfunctie ook voor W&N-studenten bruikbaar te maken. Hierover zal te zijner tijd worden gecommuniceerd op de studentenwebsite.

Hoe ga je om met privacy en datalekken

Nederlandse en Europese wetten en regelgeving stellen het melden van datalekken verplicht. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft de bevoegdheid voor het opleggen van boetes bij het onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. Universiteit Leiden verwacht dat studenten hier extra aandacht aan geven en extra voorzichtig mee omgaan.

Meldplicht datalekken

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van kracht. Deze verordening heeft strengere regels over het melden van o.a. datalekken dan de voorgaande wet bescherming persoonsgegevens. Bij een datalek zijn er persoonsgegevens publiekelijk vrijgekomen, vernietigd, verloren of gewijzigd bij een organisatie zonder dat dat de bedoeling is van deze organisatie.  

Universiteit Leiden is verplicht om meldingen te maken als zich datalekken voordoen. Dat kan in diverse vormen voorkomen, bijvoorbeeld door het verlies van een USB-stick met niet-versleutelde persoonsgegevens; een cyberaanval waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt; een besmetting met ransomware waarbij persoonsgegevens ontoegankelijk zijn gemaakt.

Als studenten slachtoffer zijn van datalekken, bijvoorbeeld door het verliezen van een USB-stick met gevoelige informatie voortgevloeid uit onderzoek of doordat een wachtwoord openbaar bekend is gemaakt, is het zaak dat dit zo snel mogelijk wordt gemeld aan de ICCS helpdesk (telefoon +31 71 527 8888) of via een e-mail naar abuse@leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie