Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies

Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie.

Hoe werkt het?

  • Het studieadvies wordt gegeven door de examencommissie van je opleiding.
  • Halverwege het collegejaar (uiterlijk 31 januari) krijg je een eerste advies. Dit is nog niet bindend. Als je niet op schema ligt, waarschuwt de examencommissie je dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies te voorkomen.
  • Als je studieresultaten in mei of juni niet voldoende zijn, ontvang je opnieuw een advies. Dat is ook nog niet bindend, maar geldt als een laatste waarschuwing.
  • Aan het einde van het collegejaar (uiterlijk 15 augustus) ontvang je het bindend studieadvies. Als je niet genoeg studiepunten hebt gehaald, is het advies negatief. Je moet dan stoppen met je opleiding, en je mag je vier jaar lang niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding.
  • Heb je je ná 1 september ingeschreven en volg je maar een deel van het studiejaar? Dan kan de examencommissie het bindend studieadvies uitstellen tot het einde van je tweede jaar.
  • Je ontvangt de studieadviezen op je uMailadres en onder het tabblad e-mail van de Student Self Service in uSis.

Eisen

  • Voltijdstudenten: 45 EC
  • Deeltijdstudenten: 30 EC

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gehaald. Bekijk in de Onderwijs- en Examenregeling of er voor jouw opleiding aanvullende eisen gelden.

Bijzondere situatie

Als je te weinig studiepunten haalt door een bijzondere situatie, zoals een functiebeperking, ziekte, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap of een bestuursfunctie, moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. Dat betekent niet zonder meer dat je door mag gaan met je studie. De examencommissie kan alsnog besluiten dat je moet stoppen omdat, gelet op je capaciteiten, studiehouding of motivatie, je resultaten niet genoeg blijken te zijn.

Melding

Als je wilt dat de examencommissie rekening houdt met jouw bijzondere omstandigheden moet je hiervoor een melding doen. Je hebt daarbij een verklaring nodig van een deskundige, zoals een arts of psycholoog.
Om je bijzondere situatie te melden, maak je een afspraak met je studieadviseur. Samen stellen jullie een aangepast studieplan op. Je studieadviseur legt je vervolgens uit welke stappen je moet nemen om je situatie voor te leggen aan de examencommissie.

Hoe eerder, hoe beter

Hoe eerder je je meldt, hoe groter de kans is dat de examencommissie rekening kan houden met je situatie. Maak daarom direct een afspraak met je studieadviseur als je denkt dat je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden. Je melding moet uiterlijk 15 juli binnen zijn.

Uitstel

Als de examencommissie, ondanks je melding, aan het eind van je eerste jaar vindt dat zij niet genoeg informatie heeft over je bijzondere situatie om te beslissen of je door kan gaan met je studie, kan het bindend studieadvies uitgesteld worden tot het einde van je tweede jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie