Universiteit Leiden

nl en

Zoeken

Begin met het zoeken van relevante literatuur in de online catalogus van de universiteitsbibliotheek. 
Bij de veelgebruikte sneeuwbalmethode doorzoek je vervolgens de noten en literatuur. Je kunt ook kijken naar publicatielijsten, tijdschriften, databases, bibliografieën en diverse websites.

Wees kritisch en selecteer de informatie die je vindt. Controleer de betrouwbaarheid en houd altijd je onderzoeksvraag in gedachten.

Hoe zoek en vind je relevante literatuur en bronnen?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.