Universiteit Leiden

nl en

Keuzecoschap

Je kunt in jaar 3 van de master de vrije keuzeruimte gebruiken voor een keuzecoschap. Een keuzecoschap duurt 2 x 5 of 1 x 10 weken en kan gebruikt worden om kennis te maken met een vakgebied dat niet in je standaard coschappen zit of om je te oriënteren op je toekomst. Je kunt een keuzecoschap doen in geaffilieerde en niet-geaffilieerde ziekenhuizen, in binnen- en buitenland. Bij een keuzecoschap buiten de affiliatie heb je wel een Leidse supervisor nodig.

Voorwaarden

Je kunt beginnen aan een keuzecoschap als je alle verplichte coschappen hebt gevolgd. 

Procedure

  1. Zoek een stageplaats en supervisor(s). Op Brightspace, in de module Master Geneeskunde onder jaar 3 staan de voorwaarden waaraan de stage en de supervisor(s) moeten voldoen.
  2. Vraag het keuzecoschap aan door het ‘aanvraagformulier Keuzecoschap’ in te vullen in Kl-APP. Doe dit uiterlijk 4 weken voor de gewenste startdatum. Op Brightspace, in de module Master Geneeskunde onder Jaar 3, staat een handleiding hoe het aanvraagformulier ingevuld moet worden. Hier staat ook de uitleg over bijv. affiliatie-instellingen, het niet kunnen invullen van de juiste datum en de LUMC-supervisor.
  3. Zorg dat je akkoord krijgt op je aanvraag. Je begeleider moet de aanvraag goedkeuren en verklaart zich hiermee verantwoordelijk voor de vorm, inhoud en begeleiding van het coschap. Een gevraagde LUMC-supervisor moet de aanvraag ook goedkeuren en verklaart daarmee garant te staan voor de kwaliteit en de inhoud van het keuzecoschap. Als laatste moet de voorzitter van het Uitvoerend Orgaan het keuzecoschap goedkeuren voor je mag beginnen. 
  4. Houd je beoordeling in de gaten. Beoordeling gaat via Epass, maak de eindbeoordeling aan door op Inleveren te klikken bij het keuzecoschap op je Dashboard. Je levert je eindbeoordeling in bij je begeleider ter plaatse. 

Zie bij vragen of problemen ook de FAQ rechts bovenin in Epass en de Brightspace module Master Geneeskunde, Jaar 3, Keuzeruimte

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met het LUMC-Onderwijsservicepunt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.