Universiteit Leiden

nl en

Keuzecoschap

Je kunt de vrije keuzeruimte in jaar 3 van de master gebruiken voor een keuzecoschap. Een keuzecoschap duurt 5 of 10 weken en is bedoeld om kennis te maken met een vakgebied dat niet in je standaard coschappen zit. Je kunt een keuzecoschap doen in geaffilieerde en niet-geaffilieerde ziekenhuizen, in binnen- en buitenland. Bij een keuzecoschap buiten de affiliatie heb je wel een Leidse supervisor nodig.

Voorwaarden

Je kunt beginnen aan een keuzecoschap als je alle verplichte coschappen hebt gevolgd. Uiterlijk 4 weken voor de startdatum moet je het keuzecoschap hebben aangevraagd in Kl-APP.

Procedure

  1. Regel een plaats voor het keuzecoschap. In het LUMC gaat dit via de onderwijscoördinator van de afdeling van je interesse. Als je buiten de affiliatie een keuzecoschap wil doen, zoek dan binnen het LUMC een supervisor uit hetzelfde vakgebied.
  2. Vraag het keuzecoschap aan door het ‘aanvraagformulier Keuzecoschap’ in te vullen in Kl-APP. Doe dit uiterlijk 4 weken voor de gewenste startdatum. Je begeleider of supervisor moet deze aanvraag goedkeuren en verklaart zich hiermee verantwoordelijk voor de vorm, inhoud en begeleiding van het coschap. De voorzitter van het Uitvoerend Orgaan moet vervolgens ook het keuzecoschap goedkeuren voor je mag beginnen. 
  3. Je kunt een verlenging van maximaal 10 weken aanvragen via Kl-APP als je al bezig bent met het keuzecoschap. Bij een verlenging van minder dan 5 weken krijg je geen studiepunten, bij een verlenging van 5-9 weken krijg je 7 EC (voor C2007) of 6 EC (voor C2012) en bij een verlenging van 10 weken of meer krijg je maximaal 14 EC (voor C2007) of 12 EC (voor C2012). 
  4. Houd je beoordeling in de gaten in Kl-APP. Na afronding van het keuzecoschap vult de onderwijscoördinator/begeleider het beoordelingsformulier in. Je krijgt geen cijfer, maar wel een onvoldoende, voldoende, goed of uitstekend. Doe je het keuzecoschap buiten de affiliatie, dan moet je LUMC-supervisor het formulier ondertekenen.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met het LUMC-Onderwijsservicepunt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.