Universiteit Leiden

nl en

Huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde

De afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het LUMC organiseert de vervolgopleidingen Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde met huisartsen en verpleeghuizen in de omgeving. PHEG werkt daarnaast samen met de opleidingen Public Health/JGZ en Bedrijfsgeneeskunde. Deze vervolgopleidingen hebben een andere structuur en regelgeving dan de medische vervolgopleidingen binnen het ziekenhuis. In het kader van het dedicated schakeljaar zijn speciale extramurale tracks ontwikkeld die je beter voorbereiden op deze werkvelden.

Opleiders

De opleiders zijn:

 • Huisartsgeneeskunde: prof. dr. M.E. Numans
 • Ouderengeneeskunde: prof. dr. W. Achterberg
 • Public Health/JGZ/bedrijfsgeneeskunde: prof. dr. B. Middelkoop

Belangrijk om te weten

De Huisartsopleiding en de Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde selecteren kandidaten voor de opleiding na het afstuderen, landelijk en centraal. Het is mogelijk om te solliciteren vóór het afstuderen, maar toekenning en plaatsing vinden pas plaats op basis van een artsdiploma. In de master Geneeskunde kunnen dus geen opleidingsplaatsen worden verkregen.

Zowel voor de Huisartsopleiding als voor de Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde kunnen bij uitzondering, na toekenning van een opleidingsplaats en plaatsing in de opleiding, in beperkte mate vrijstellingen voor delen van de opleiding worden verkregen op basis van voorafgaande ervaring. Het gaat in dit geval om werkervaring na het afstuderen. Deze vrijstellingen hebben doorgaans geen betrekking op kernonderdelen van de opleiding (bijvoorbeeld stages bij huisartsen of in verpleeghuizen). Het is op dit moment niet mogelijk vrijstellingen te krijgen op basis van werkervaring van voor het afstuderen.

Met de keuze voor één van de extramurale tracks in het dedicated schakeljaar profileert de student Geneeskunde zich voor de vervolgopleiding van die keuze. De student krijgt een certificaat dat de kans op een succesvolle sollicitatie voor de vervolgopleiding vergroot. Als je deelneemt aan een extramurale track in het schakeljaar, kun je je individueel verdiepen en voorsorteren op een bepaalde karakteristieke carrièrelijn, zoals huisarts op het platteland (met verloskunde, eerste hulp, apotheek), een opleiding tot arts-onderzoeker (AIOTHO, AIOTO-SO, na 6 jaar gepromoveerd en geregistreerd als huisarts of specialist ouderengeneeskunde) of een arts met een accent op public health, jeugdarts, epidemioloog of bedrijfsarts. De invulling van het schakeljaar via PHEG kan in overleg individueel worden bepaald.

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen.

Programma’s schakeljaar afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde

 • 16 weken semi-artsstage Huisartsgeneeskunde
 • 10 weken keuzecoschap Verloskunde, Spoedeisende Eerste Hulp, Farmacie, Heelkunde
 • 14 weken onderzoeksproject in het Leids Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde/LEON

of

 • 30 weken combistage 3 dagen huisartspraktijk 2 dagen Onderzoek
 • 10 weken keuzecoschap (Klinisch, Psychiatrie, Verpleeghuis, GGD)
 • 16 weken semi-artsstage Ouderengeneeskunde in verpleeghuis
 • 10 weken keuzecoschap Geriatrie, Interne, Revalidatiegeneeskunde, Ouderenpsychiatrie
 • 14 weken onderzoeksproject in het Academisch Netwerk Ouderengeneeskunde PHEG

of

 • 30 weken combistage 3 dagen verpleeghuis 2 dagen Onderzoek
 • 10 weken keuzecoschap (Interne, Geriatrie, Revalidatie)
 • 16 weken semi-artsstage GGD afdeling epidemiologie
 • 10 weken keuzecoschap Forensisch, SOA poli, Infectieziektenbestrijding
 • 14 weken onderzoeksproject Epidemiologie
 • 16 weken semi-artsstage JGZ
 • 10 weken keuzecoschap Kindergeneeskunde, jeugd GGZ
 • 14 weken onderzoeksproject Academische Werkplaats Jeugd via PHEG
 • 16 weken semi-artsstage Bedrijfsgeneeskundige dienst
 • 10 weken keuzecoschap SEH, orthopaedie, neurologie
 • 14 weken onderzoeksproject Epidemiologie

Sollicitatieprocedure

Je kunt solliciteren door het online aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij een sollicitatiebrief met voorkeursprogramma gericht aan de betreffende opleider te uploaden.  Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling. Selectie vindt plaats op basis van sollicitatiebrief met gemotiveerd voorkeursprogramma en een gesprek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.