Universiteit Leiden

nl en

Medische microbiologie

In samenwerking met Pathologie en met medewerking van Infectieziekten Medische microbiologie heeft een bijzondere positie in de geneeskunde. Vanwege de kennis van ziekteoorzaken en inzicht in de presentatie ervan, speelt het specialisme een beleidsbepalende rol bij klinische problemen. Bij het oplossen van deze problemen is interpretatie van beschikbare laboratoriumtechnologie belangrijk.

Medische Microbiologie houdt zich bezig met 1 specifieke ziekteoorzaak: de infectie. Artsen binnen het specialisme benaderen klinische verdenkingen op een infectie met hun kennis van ziekteverwekkende micro-organismen. Door deze kennis kunnen zij het juiste diagnostische onderzoek doen en dat interpreteren in het kader van het klinische probleem. Ze geven ook advies over de juiste behandeling van de patiënt, preventieve maatregelen tegen verspreiding of aspecten die uniek zijn voor een infectie als ziekteoorzaak.

Binnen de medische microbiologie worden geen eigen patiënten behan­deld, maar werk je samen met de primair behandelend arts. Hetzelfde geldt voor het specialisme pathologie. Artsen die kiezen voor medische microbiologie of pathologie hebben vaak een voorkeur voor deze aanpak. Daarom heeft het dedicated schakeljaar voor de twee specialisaties een gemeenschappelijk gedeelte. Zo kan de student kennismaken met beide richtingen en zich in 1 ervan verdiepen.

Opleider: prof. dr. A.C.M. Kroes

Programma dedicated schakeljaar

Het dedicated schakeljaar omvat een semi-artsstage van 16 weken, die speciaal voor dit doel een brede vorm heeft gekregen in 4 modules van 4 weken. In de eerste module maak je kennis met de algemene (laboratorium)aspecten van medische micro­biologie en pathologie, in principe twee weken per specialisme. Zo bouw je de benodigde basis op voor de verdere onderdelen.

Hierna is de semi-artsstage gesplitst tussen de twee afdelingen, met uitzondering van het lijnprogramma. Het lijnprogramma bestaat uit wetenschappelijke en (multidisciplinaire) klinische besprekingen op de afdelingen Medische Microbiologie en Pathologie.

Tijdens de modules die volgen participeer je in de consultatieve medische microbiologie in verschillende onderdelen en in het consulententeam infectieziekten. Tot slot heb je een eigen rol in een domein van de medische microbiologie, bijvoorbeeld urinekweken en daaruit voortkomende consulten.

Tijdens de wetenschapsstage van 14 weken doe je onderzoek naar een aspect van de medische microbiologie, mogelijk gecombineerd met voor de pathologie relevante vraagstellingen. Het is ook een optie om een klinisch georiënteerde vraagstelling met de afdeling Infectieziekten uit te werken. Het is de bedoeling dat eigen laboratoriumwerkzaamheden een belangrijke plaats krijgen binnen de stage.

De resterende 10 weken verdieping kun je invullen met relevante keuzecoschappen. Je kunt kiezen voor Infectieziekten (5 weken) en Pathologie (5 weken), of een ander keuzecoschap waarin infectieziekten of pathologie een belangrijke rol speelt. Een stageproject in de Openbare Gezondheidszorg in overleg met de GGD Hollands Midden, met het accent op infectieziektenbestrijding, behoort ook tot de mogelijkheden.

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen.

Aantal plaatsen

De opleiding Medische Microbiologie stelt voor de regio Leiden jaarlijks 1 instroomplaats ter beschikking voor het dedicated schakeljaar.

Sollicitatieprocedure

Voor het schakeljaar Medische Microbiologie in samenwerking met Pathologie, kun je je aanmelden voor een specifiek vak of aangeven dat je voor beide vakken belangstelling hebt. In het laatste geval volgt nader overleg over het programma. Je kunt solliciteren door het aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij onderstaande te uploaden:

  • een cv
  • een brief die specifiek ingaat op de motivatie voor dit vak/deze vakken in vergelijking met andere vakken. 

Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.

Doorstroom naar vervolgopleiding

Na een goede beoordeling van het schakeljaar kan de student doorstromen in de Opleiding Medische Microbiologie. In dat geval beoordeelt de opleider of op grond van behaalde competenties en voortgang de AIOS in aanmerking komt voor een verkorting (4 tot 6 maanden) van de totale opleidingsduur tot specialist Medische Microbiologie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.