Universiteit Leiden

nl en

Obstetrie en gynaecologie

Het medisch specialisme obstetrie en gynaecologie houdt zich bezig met de vrouwengezondheidszorg in het algemeen en de gynaecologische, obstetrische en voortplantingsgeneeskundige (sub)specialismen in het bijzonder. Het specialisme omvat alle aspecten van de geneeskunde, want het is beschouwend, snijdend, acuut en maatschappelijk.

Gynaecologen zijn over het algemeen innovatief, communicatief en maatschappelijk betrokken en werken multidisciplinair. In het onderwijs en de opleiding staan vanzelfsprekend medische kennis en vaardigheid centraal. Daarnaast is er veel aandacht voor de niet-medische competenties. De breedte van het specialisme geeft veel ruimte voor individuele ontwikkeling.

Opleider universitair: Mw Dr Marieke Sueters.

Programma dedicated schakeljaar

Het dedicated schakeljaar beslaat 40 weken. Veel aandacht gaat uit naar de klinische setting. De wetenschapsstage van 14 weken wordt geïntegreerd en heeft een klinisch karakter. Het dedicated schakeljaar wordt, evenals de opleiding tot gynaecoloog, verzorgd door het Leidse OpleidingsCluster Obstetrie en Gynaecologie (LOCOG) en kan plaatsvinden in het LUMC, Haaglanden MC, Groene Hart Ziekenhuis, HagaZiekenhuis of het Reinier de Graaf Gasthuis.

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen.

Belangstelling?

Voor meer informatie over het schakeljaar en de opleiding, bijvoorbeeld het AIOS opleidingsplan, kan je contact opnemen met: Ivanka Bekker, 

I.Bekker@lumc.nl

Sollicitatieprocedure

De dedicated-schakeljaar-plaatsen zijn ingevuld t/m 2020. Voor 2021 zijn plaatsen beschikbaar. De sollicitatieronde voor de nieuwe instroom zal worden gehouden op 8 oktober 2020. Je kunt solliciteren door het aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij onderstaande te uploaden:

  • sollicitatiebrief, gericht aan Mw Dr M. Sueters, opleider
  • actueel cv met ingescande pasfoto
  • aanbevelingsbrief waaruit blijkt dat je geschikt bent

Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.