Universiteit Leiden

nl en

Psychiatrie

Psychiatrie is een veelzijdig medisch specialisme. Psychiatrie houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en het wetenschappelijk onderzoek van problemen in denken, beleving, emoties en gedrag. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van psychiatrische ziekten zoals schizofrenie, depressie en manie, ontwikkelingsstoornissen en cognitieve stoornissen.

De opleiding tot psychiater in het LUMC is onderdeel van het Consortium Psychiatrie Zuid-Holland Noord. Hieronder vallen ook de psychiatrische opleidingen van de Parnassiagroep in Den Haag en Rivierduinen. De opleiding vindt deels plaats in het LUMC, deels bij LUMC-Curium (Kinder- en Jeugdpsychiatrie) en deels op plekken binnen de GGZ, in principe bij Rivierduinen en/of Parnassia. Hierdoor maak je tijdens de opleiding kennis met zowel de academische als GGZ psychiatrie, en volg je stages in alle leeftijdsgebieden (kinder- en jeugd, volwassenen en ouderen). Tijdens de opleiding wordt intensief supervisie en mentoraat gegeven en zijn er veel onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld gesprekstechnieken, patiëntdemonstraties, wetenschappelijke bijeenkomsten als CAT’s, refereerbijeenkomsten, somatische onderwijs in de neurologie en interne geneeskunde). Het kennisonderwijs Psychiatrie, een dagdeel per week, is ingebed in het landelijk cursorisch onderwijs van de vervolgopleiding Psychiatrie.

Opleider: dr. Martijn S. van Noorden; plaatsvervangend opleider: dr. Nathaly Rius Ottenheim; stagebegeleider schakeljaar: nog te bepalen.

Programma dedicated schakeljaar

Het dedicated schakeljaar psychiatrie bestaat uit drie onderdelen. In overleg met de opleider spreek je de volgorde van de verschillende onderdelen af.

Het schakeljaar bestaat uit een stage van 16 weken als semi-arts in het LUMC of in GGZ Leiden, een psychiatrische consultatieve keuzestage van 10 weken in het LUMC.

Tijdens de stages ontwikkel je competenties gericht op het niveau van een AIOS na zes maanden opleiding. De focus ligt hierbij op medisch-inhoudelijke kennis van psychiatrische diagnostiek en behandeling, op communicatie (gespreksvaardigheden) en op organisatie van patiëntenzorg en van de eigen opleiding. In overleg met de opleider maak je een individueel opleidingsplan (IOP), waarin leerdoelen en toetsen worden vastgelegd. Je volgt al het AIOS-onderwijs, maakt alle toetsen en houdt je de vorderingen bij in het portfolio.

Het derde onderdeel bestaat uit een wetenschapsstage van 14 weken bij één van de onderzoekslijnen van de afdeling psychiatrie LUMC. Het onderwerp wordt gekozen in overleg met de opleider en leidt tot zichtbare competentieontwikkeling op het gebied van wetenschap.

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen.

Aantal plaatsen

De opleiding Psychiatrie LUMC-Rivierduinen heeft jaarlijks 1 plaats beschikbaar voor een schakeljaar in de psychiatrie.

Doorstroom naar vervolgopleiding

De coassistent die het schakeljaar succesvol afrondt, wordt toegelaten tot de opleiding Psychiatrie. De instroom in de opleiding is jaarlijks in april.

Informatie en sollicitatie

Vragen kun je richten aan Alice Meijer (a.j.m.meijer@lumc.nl) of Ingrid Kanbier (i.kanbier@lumc.nl), opleidingssecretariaat afd. Psychiatrie. De sollicitatie verloopt via DOO. Je kunt solliciteren door het aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij een sollicitatiebrief (vergezeld van motivatie, cv en contactgegevens) te uploaden. Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.