Universiteit Leiden

nl en

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de Bachelor Honours Classes (BHC's)? Misschien vind je het antwoord bij de veelgestelde vragen hieronder.

Staat jouw vraag niet er niet tussen, dan kun je hem stellen via baclasses@ha.leidenuniv.nl.

Wie kan zich aanmelden?

Ja, als je een derdejaars bachelorstudent bent met een cijfergemiddelde van een 7 of hoger mag je je aanmelden voor een Bachelor Honours Class. Als eerste- of tweedejaars bachelorstudent mag je geen Bachelor Honours Class volgen.

N.B. Wanneer je een Honours College traject volgt, dan volg je in het tweede of derde studiejaar een Bachelor Honours Class als verplicht onderdeel van je traject.

Studenten die verwachten af te studeren in de desbetreffende zomerperiode wordt afgeraden om een zomerschool te volgen, omdat er niet kan worden gegarandeerd dat de cijfers tijdig bekend zijn voor de diploma-aanvraag en/of mastertoelating.

Indien je aan de TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam studeert, mag je Bachelor Honours Classes volgen aan de Universiteit Leiden. Je hoeft hiervoor geen honoursstudent te zijn aan je eigen universiteit. Na toelating sturen wij je een e-mail waarin we enkele gegevens opvragen, zodat we een gastaccount voor je kunnen aanvragen.

Als je aan een andere Nederlandse universiteit studeert en graag een Bachelor Honours Class wil volgen dan kun je hiervoor contact opnemen met baclasses@ha.leidenuniv.nl.

Nee, als masterstudent mag je geen Bachelor Honours Class volgen. Voor masterstudenten is er een aanbod van Master Honours Classes.

Je mag per academisch jaar maximaal twee Bachelor Honours Classes volgen (in hetzelfde semester of verspreid over het jaar). Om je kansen te vergroten om geselecteerd te worden, raden we je aan om je voor meerdere (maximaal vier) classes aan te melden.

Aanmelding en toelating

Voor elk semester is er een aparte aanmeldingsperiode. Voor de Bachelor Honours Classes in het eerste semester kan je je inschrijven in augustus. Voor de Bachelor Honours Classes in het tweede semester kan je je inschrijven in november. Kijk voor de actuele registratiedata op de studentenwebsite.

Nee, Bachelor Honours Classes zijn extracurriculaire vakken die je volgt naast je reguliere studie. Voor het volgen van vakken die buiten je reguliere studieprogramma vallen is geen toestemming nodig van de examencommissie van je opleiding.

Mogelijk is de bevestiging van je aanmelding als ongewenste email aangemerkt. Kijk eerst in de Spam-map van het emailadres waarmee je je hebt aangemeld. Zie je daar geen email? Stuur dan een mail naar baclasses@ha.leidenuniv.nl.

Je dient de motivatiebrief in dezelfde taal te schrijven als de taal van de vakomschrijving in de studiegids.

Je mag maximaal 1000 tekens gebruiken (inclusief spaties), omdat het voor de organisatie niet mogelijk is om van iedere aanmelding een uitgebreide motivatie te lezen wegens het grote aantal aanmeldingen elk jaar. 

Bedenk goed welke informatie je in je brief wilt delen. Belangrijk om te vermelden in je brief is waarom je de Honours Class wilt volgen en wat je meebrengt voor de groep aan kennis en/of ervaring.

Na toelating tot een Bachelor Honours Class

Wanneer je toegelaten bent, zal de organisatie van de Bachelor Honours Classes je een week voor de start van de class in uSis inschrijven. Je hoeft hier dus zelf niets voor te doen.

Zodra de inschrijving in uSis afgerond is, krijg je automatisch toegang tot Brightspace. Je hoeft hier dus zelf niets voor te doen.

Neem zo snel mogelijk contact op met de coördinator van de Bachelor Honours Class (zie de vakomschrijving in de studiegids) en vermeld de datum van en reden(en) voor afwezigheid.

Je mag per class één bijeenkomst missen indien je je vooraf afmeldt met een geldige reden (bijv. roosteroverlap).

Indien je meerdere bijeenkomsten moet missen, kan de coördinator van de class besluiten dat je de class niet langer kunt volgen.

Bachelor Honours Classes zijn populair en bij tijdige afmelding kunnen we een andere student van de wachtlijst nog plaatsen.

Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de coördinator van de class (zie de vakomschrijving in de studiegids) en ook met de centrale organisatie van de Bachelor Honours Classes via baclasses@ha.leidenuniv.nl en vermeld de reden van je afmelding.

Na afronding van een Bachelor Honours Class

Honours Classes zijn extracurriculaire vakken. Dit betekent dat je de studiepunten niet kunt inzetten in de keuzeruimte van je reguliere studie.* Daarentegen komt het resultaat van een of meerdere afgeronde Bachelor Honours Classes wel als extracurriculair vak op je cijferlijst.

* Uitzondering: indien je aan het LUC studeert, kun je de studiepunten van één Bachelor Honours Class wel laten meetellen voor de vrije ruimte in je bachelor. Je moet daar vooraf toestemming voor vragen aan de examencommissie van het LUC.

Neem na een succesvol afgeronde Bachelor Honours Class contact op met je Honours College coördinator en vraag of de class kan worden toegevoegd aan jouw HC-traject in uSis.

Wanneer je een Bachelor Honours Class (5 EC) succesvol afrondt en geen Honours College traject volgt bij de Universiteit Leiden, dan wordt het vak automatisch op je diplomasupplement vermeld als extracurriculair vak. Je kunt eventueel zelf een Honours Class-certificaat aanvragen via usis-ha@leidenuniv.nl.  

Indien je wel een Honours College traject bij de Universiteit Leiden volgt, ontvang je geen apart Honours Class-certificaat, maar een Honours College-certificaat bij succesvolle afronding van Honours College traject (30 EC). 

Na het succesvol afronden van een Bachelor Honours Class ontvang je samen met je certificaat een gewaarmerkte cijferlijst, die je kan inleveren bij de studentenadministratie van jouw eigen universiteit. Zij zullen het cijfer registreren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.