Universiteit Leiden

nl en

Bachelor Honours Classes

Bachelor Honours Classes zijn kleinschalige, interdisciplinaire vakken over complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen. Zoek je extra uitdaging naast je bachelorstudie? Meld je aan!

Kleinschalig en actueel

Er nemen gemiddeld 16 studenten deel aan een Bachelor Honours Class. Die kleinschaligheid geeft veel ruimte voor persoonlijke aandacht en debat. Doordat het aanbod elk jaar wordt vernieuwd kun je in veel Classes aan de slag met actuele thema’s en recent onderzoek.

Interdisciplinair en internationaal

In de Honours Classes werk je samen met studenten van andere faculteiten en universiteiten. Ook veel internationale studenten volgen Honours Classes. Door het interdisciplinaire en internationale karakter van de Classes leer je onderwerpen te benaderen vanuit verschillende vakgebieden en culturen.

Vaardigheden en vernieuwend onderwijs

In de Honours Classes ontwikkel je vaardigheden zoals onderhandelen, schrijven, argumentatie en retorica. Daarnaast word je uitgedaagd met vernieuwende onderwijsvormen, zoals praktijkopdrachten, yoga en virtueel onderwijs.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Voor iedereen

Studenten die deelnemen aan het Honours College volgen ten minste één Bachelor Honours Class als verplicht (keuze)onderdeel van hun traject. Maar ook derdejaars bachelorstudenten die geen Honours College volgen kunnen zich inschrijven. Het belangrijkste is dat je een goede motivatie hebt en dat je het aankunt om de Honours Class naast je reguliere studie te doen.

TU Delft en Erasmus Universiteit

Ook als je aan de TU Delft of Erasmus Universiteit studeert, kun je Bachelor Honours Classes volgen aan de Universiteit Leiden. Je hoeft hiervoor geen Honoursstudent te zijn aan je eigen universiteit.

Aanbod

Je kunt kiezen uit zo’n 40 verschillende Bachelor Honours Classes. De vakken behandelen actuele ontdekkingen en vraagstukken, zoals conflictmanagement, orgaantransplantatie en blockchain. Omdat de Honours Classes vaak actueel zijn, wisselt het aanbod jaarlijks.

Bekijk het aanbod van Bachelor Honours Classes

Bachelor Honours Classes

Wanneer

Je kunt op drie momenten in het jaar een Bachelor Honours Class volgen:

  • in het eerste semester
  • in het tweede semester
  • in de zomer

Als Honours College-student bepaal je zelf wanneer je binnen jouw traject een Bachelor Honours Class volgt. Een Honours Class past goed in je tweede jaar of in het eerste semester van je derde jaar.

Studiepunten en certificaat

Een Bachelor Honours Class bestaat uit 5 EC. Dit zijn extracurriculaire studiepunten; je kunt ze niet inzetten in de keuzeruimte van je reguliere studie.*

Als je een Bachelor Honours Class succesvol afrondt, krijg je een Honours Class-certificaat en vermelding op je diplomasupplement. (Honours College-studenten ontvangen geen Honours Class-certificaat, maar een certificaat voor het volledige Honours College-traject.)

* Uitzondering: als je aan het LUC studeert, kun je de studiepunten van één Bachelor Honours Class wel laten meetellen voor de vrije ruimte in je bachelor. Je moet daar vooraf toestemming voor vragen aan de examencommissie van het LUC.

Contact

Honours BA Classes
071 527 6594
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Postbus 331
2300 AH Leiden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.