Universiteit Leiden

nl en

Certificaat en examencommissie

Wanneer je het Honours College-traject succesvol doorloopt krijg je een certificaat en vermelding van de gevolgde honoursvakken op het bachelordiplomasupplement.

Examencommissie

Alle Honours College-trajecten vallen onder de Honours Academy-examencommissie. Deze commissie besluit over het uitreiken van certificaten en behandelt verzoeken over uitstel daarvan.

Daarnaast is er per traject een facultaire honoursexamencommissie die gaat over de inhoud van een traject. Bijvoorbeeld over de manier waarop invulling gegeven kan worden aan bepaalde Honours College-vakken. Heb je een vraag aan deze examencommissie, bespreek dit dan eerst met je coördinator. Die kan je vertellen of en hoe je je verzoek kunt voorleggen.

Voorwaarden certificering

Volgens de Regels en Richtlijnen van de Honours Academy-examencommissie ontvang je een certificaat voor het Honours College als je:

 • 30 EC aan honoursvakken hebt gevolgd, inclusief één Bachelor Honours Class (5 EC)
 • Zowel de reguliere bachelor als het traject binnen 3 jaar hebt voltooid
 • Een gewogen cijfergemiddelde van 7,0 of hoger hebt voor de reguliere bacheloropleiding

Het certificaat is een fysiek bewijs waarmee je aan werkgevers kan laten zien dat je je honourstraject succesvol afgerond hebt. 

Ontheffing van de nominaliteitseis

Om een Honours College-certificaat te ontvangen, moet je voldoen aan de nominaliteitseis. Dat wil zeggen dat je binnen drie jaar voldoet aan de eisen van je reguliere opleiding én je honourstraject. Voldoe je hier niet aan vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kun je de examencommissie van de Honours Academy vragen om ontheffing van de nominaliteitseis. 

Je kunt ontheffing aanvragen als je niet voldoet aan de nominaliteitseis vanwege:

 • persoonlijke omstandigheden (bijv. chronische/langdurige ziekte, psychische klachten, overlijden van een familielid);
 • studiegerelateerde activiteiten die bijdragen aan de academische vorming (bijv. studeren in het buitenland of stage);
 • roosterproblemen die veroorzaakt worden doordat je extra vakken volgt;
 • bestuurlijke activiteiten bij een studie- of studentenvereniging;
 • topsport of culturele activiteiten van hoogstaand niveau.

Waar moet mijn verzoek aan voldoen?

 • Overleg met je HC-coördinator of -coach. Deze kan je advies geven over je verzoek en over de manier waarop je het verzoek het beste kunt opstellen.
 • Je verzoek moet de volgende informatie bevatten:
  • Naam, studentnummer en email
  • Naam en jaar aanvang van je HC-traject
  • Naam en jaar aanvang van je bachelor opleiding
  • De periode waarvoor uitstel nodig is
  • Onderbouwing van je verzoek en het voorgestelde je studieplan
  • Waarom je je honourstraject af wilt maken
  • Met welke coördinator en welke studieadviseur je over je studievertraging hebt gesproken
 • E-mail je verzoek als bijlage naar de examencommissie, gebruik hiervoor je umail-adres. Houd het kort, concreet en bondig, maximaal 1 A4.

De examencommissie probeert binnen drie weken te reageren op je verzoek. Deze beslissing ontvang je op je umail-adres. Als je ontheffing krijgt, kom je alsnog in aanmerking voor het certificaat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.