Universiteit Leiden

nl en

Certificaat en examencommissie

Wanneer je het Honours College-traject succesvol doorloopt krijg je een certificaat en vermelding van de gevolgde honoursvakken op het bachelordiplomasupplement.

Voorwaarden certificering

Facultair of individueel traject

Je ontvangt een certificaat voor het Honours College als je:

 • 30 EC aan honoursvakken hebt gevolgd, waaronder tenminste één Bachelor Honours Class (5 EC)
 • Zowel de reguliere bachelor als het traject binnen 3 jaar hebt voltooid
 • Een gewogen cijfergemiddelde van 7,0 of hoger heeft voor de reguliere bacheloropleiding

Het certificaat is een fysiek bewijs waarmee je aan werkgevers kan laten zien dat je je honourstraject succesvol afgerond hebt. 

Dubbele Bachelor Plus

Vraag de voorwaarden na bij je facultaire Honours College-coördinator.

Verzoek indienen

Er zijn twee soorten verzoeken die bij de examencommissie ingediend kunnen worden. 

Voldoe je aan alle eisen om het Honours College-certificaat te ontvangen, maar wil je de certificering uitstellen omdat je je diploma voor je bacheloropleiding ook nog niet aanvraagt? Dan kun je uitstel aanvragen bij de examencommissie.

Om een Honours College-certificaat te ontvangen, moet je voldoen aan de nominaliteitseis. Dat wil zeggen dat je zowel je reguliere opleiding als het honourstraject binnen drie jaar afrondt. Voldoe je niet aan de nominaliteitseis vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kun je de examencommissie vragen om ontheffing van de nominaliteitseis. 

Je kunt ontheffing aanvragen als je niet voldoet aan de nominaliteitseis vanwege:

 • persoonlijke omstandigheden (bijv. chronische/langdurige ziekte, psychische klachten, overlijden van een familielid);
 • studiegerelateerde activiteiten die bijdragen aan de academische vorming (bijv. studeren in het buitenland of stage);
 • roosterproblemen die veroorzaakt worden doordat je extra vakken volgt;
 • bestuurlijke activiteiten bij een studie- of studentenvereniging;
 • topsport of culturele activiteiten van hoogstaand niveau.

Stuur je verzoek naar de secretaris van de examencommissie. Als je ontheffing krijgt, kom je alsnog in aanmerking voor het certificaat.

Waar moet mijn verzoek aan voldoen?

Zowel voor het uitstellen van de certificering als voor ontheffing van de nomaliteitsies moet je een verzoek indienen bij de examencommissie.

 • Overleg met je HC-coördinator of coach. Deze kan je advies geven over de manier waarop je het verzoek het beste kunt opstellen.
 • Je verzoek moet de volgende informatie bevatten:
  • Naam, studentnummer en email
  • Naam en jaar aanvang van je HC-traject
  • Naam en jaar aanvang van je bachelor opleiding
  • Aard verzoek: uitstel van certificering of ontheffing van nominaliteitseis
  • Voor welke periode is uitstel of ontheffing nodig?
  • Onderbouwing van je verzoek en het voorgestelde studieplan
 • Stuur je verzoek per e-mail naar de examencommissie.

De examencommissie probeert binnen drie weken te reageren op je verzoek. Deze beslissing ontvang je per e-mail.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.