Universiteit Leiden

nl en

Programma

Programma

Studenten volgen met Bèta and Life Science een interdisciplinair science programma van in totaal 30 ECTS, waarin zij zich zowel inhoudelijk als persoonlijk verder kunnen ontwikkelen dan in het reguliere programma van hun eigen opleiding. Binnen het traject is veel ruimte voor persoonlijke invulling (16 ECTS). Daarnaast bestaat een deel van het programma uit vaste onderdelen (14 ECTS).

Tabel: vaste onderdelen

Ba 1  (S2)

Science Skills Lab

  • Denktank over wetenschappelijke thema's in combinatie met workshops als posters maken en pitchen.

5 ECTS

Ba 2

Persoonlijke Effectiviteit (S2)

  • Persoonlijke ontwikkeling, vanuit een theoretisch kader

1 ECTS

 

Caleidoscoop (S1)

  • Lezingenreeks met onderwerpen uit alle bèta-medische disciplines

OF


Duurzaamheid in een circulaire economie (S2)

  • De theorie en praktijk van een circulaire economie.

3 ECTS

Ba 3

Honours Class (kan ook eerder)

  • Interdisciplinair vak naar keuze

5 ECTS

Totaal

 

14 ECTS

Persoonlijke invulling

Voor de persoonlijke invulling van het programma kan de student onder begeleiding van een HC coach een keuze maken uit het aanbod van modules in de vorm van seminars, werkgroepbijeenkomsten of online courses. Het programma kan verder worden ingevuld met summerschools, een onderzoeksproject in één van de laboratoria van LUMC of FWN, een stage op het Bio Science Park of het volgen van extra verdiepende cursussen uit een ander dan het eigen reguliere opleidingsprogramma. Talentvolle studenten zijn de leiders van de toekomst. Het programma biedt dan ook mogelijkheden voor leiderschapsontwikkeling. De studenten worden opgenomen in een community met andere gemotiveerde studenten. Studenten ontmoeten peers tijdens de verschillende onderdelen van het programma en op informele sociale bijeenkomsten.

Uitgebreide uitleg van het programma is te vinden in de e-studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.