Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde

Studeer je geneeskunde aan de Universiteit Leiden, heb je een brede belangstelling en ben je geïnteresseerd in het uitvoeren van onderzoek? Dan kun je meedoen aan het Honours College Geneeskunde. Je ontvangt het Honours-certificaat als je binnen 3 jaar minstens 30 extracurriculaire EC haalt en je studie afrondt met een gewogen gemiddelde van minstens een 7.

Oriënterende fase in jaar 1

Alle studenten geneeskunde ontvangen een uitnodiging om in het eerste studiejaar deel te nemen aan een lezingencyclus. Tijdens 8 lezingen van arts-onderzoekers maak je van dichtbij kennis met de werkzaamheden, het onderzoek en carrièremogelijkheden in het LUMC. De lezingen zijn niet verplicht voor deelname aan het Honours College, maar worden wel aangeraden.

Wie minimaal 4 verslagen over de bijeenkomsten schrijft en daarvoor minstens een 7 haalt, wordt uitgenodigd enthousiaste promovendi, post-docs en wetenschappelijk medewerkers van het LUMC te interviewen. Hiermee krijgen studenten inzicht in een stukje van de dagelijkse werkelijkheid van het onderzoek in het LUMC. De behaalde punten in het oriënterende traject kunnen worden meegenomen naar jaar 2 en 3.

Trajecten voor Honours College-studenten in jaar 2 en 3

In jaar 2 en 3 van de bachelor kunnen Honours-studenten deelnemen aan diverse vormen van extra onderwijs en onderzoek. Er zijn meerdere manieren om voor het einde van het derde jaar minstens 30 extracurriculaire EC te behalen:  

  • Honours Classes
  • Onderwijs aan andere Leidse faculteiten of Nederlandse universiteiten
  • Een onderzoeksstage in binnen- of buitenland
  • Een van de 4 trajecten die hieronder beschreven staan.

In bepaalde gevallen zijn studiepunten te verkrijgen voor bestuurlijke activiteiten, het geven van onderwijs en het verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten. Meer weten? Lees dan over de inhoud en doel van het Honours College-Geneeskunde programma.

Het MD/PhD-traject leidt studenten op tot zelfstandig onderzoeker met de nadrukkelijke doelstelling om te promoveren. De student begint bij een afdeling naar keuze aan een zowel basaal als klinisch onderzoek dat in het LUMC plaatsvindt. Studenten doen dit onderzoek naast hun reguliere studie.

Studenten in het tweede jaar van de bachelor kunnen zich aanmelden voor dit traject. Op basis van geleverde prestaties en een motivatiebrief worden in november jaarlijks tien studenten geselecteerd. De geselecteerde studenten ontvangen een beurs van €4.000. Het geld wordt grotendeels besteed aan het onderzoek (€3.000). Met het overige bedrag kan de student bijvoorbeeld zijn of haar onderzoeksresultaten presenteren op een congres. Naast het traject is het mogelijk ook andere Honours Colleges, Honours Communities en keuzeactiviteiten volgen.

Vorderingen in het traject worden gemeten in EC en artikelen waaraan de student een bijdrage heeft geleverd.

Programma en voorwaarden
Sollicitatie voor het MD-PhD-traject vindt plaats in het tweede jaar van de bachelor voor 1 november. De eisen zijn als volgt:

  • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7 in je eerste jaar.
  • Je hebt in het eerste jaar alle cijfers behaald zonder herkansing en geen van de cijfers is lager dan een 6.
  • Je dient ingeschreven te zijn bij de Honours Academy voor het Honours College Geneeskunde.

MD/PhD traject

Jaar

Activiteit

EC

Niveau

2 en 3

Onderzoek

28 uur activiteit komt overeen met 1 EC

300/400/500

Aanmeldingsprocedure MD-PhD-traject
Studenten die voor dit traject in aanmerking komen, krijgen voor 1 november een e-mailbericht vanuit het secretariaat PhD-trajecten. De student wordt vervolgens geacht een motivatiebrief, cijferlijst en cv op te sturen naar secretariaat-phd-trajecten@lumc.nl.

Contact
Meer weten over de aanmeldingsprocedure en de inhoud van het MD-PhD-traject? Aanspreekpunt voor dit traject is de Honours College-coördinator dr. Marion Verduijn (honourscollegegeneeskunde@lumc.nl).   

Journey into Biomedical Sciences is een programma voor Honours College-studenten Geneeskunde die zich willen verdiepen in biomedische wetenschappen. Daarnaast kunnen ze naast een master Geneeskunde ook een verkort BW-masterprogramma voltooien.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn cellulaire communicatie, immunologie, medische genetica en moleculaire biologie en oncologie. In teamverband leggen studenten een stevige theoretische en praktische basis voor het onderzoek waar ze het in het derde jaar aan beginnen.

Voorwaarden
Journey into Biomedical Sciences is open voor tweedejaars HC-studenten geneeskunde. Het is alleen mogelijk deel te nemen aan het hele traject. Het volgen van losse onderdelen is niet mogelijk. Per jaar zijn 17 plaatsen beschikbaar. Voor de aanmelding zijn geen harde eisen. Wel wordt bij de selectie gekeken naar het cijfergemiddelde, de interesses en de motivatie van de student.

Programma
Tijdens de Journey into Biomedical Sciences verdiepen studenten zich in verschillende medisch-wetenschappelijke thema’s. In het traject leren ze onder andere hoe te werken in een laboratoriumomgeving. Ook wordt er aandacht besteed aan wetenschappelijk schrijven en presenteren in het Engels. Een onderzoeksstage is een verplicht onderdeel van het programma. HC-studenten volgen het traject parallel aan het geneeskunde-blokonderwijs van jaar 2 en 3 van de bachelor.

Journey into Biomedical Sciences (BW-track)

Activiteit

Onderdeel

EC

Niveau

 

1). Medisch- wetenschappelijke verdieping en verbreding

BW-track: Cellulaire Communicatie

4

200

BW-track: Medische Genetica

4

200-300

BW-track: Immunologie

4

300

BW-track: Moleculaire Biologie en Oncologie

5

400

2). Schrijven en presenteren

BW-track: Communication in Science

1

300

BW-track: Review

4

400

3). Labvaardigheden

Minor BW-track

15*

300

4). Onderzoek

BW-track: Onderzoeksstage

Variabel**

400/500

*) ects tellen als onderdeel regulier GNK curriculum
**) aantal ects is afhankelijk van deelname HC in 1e jaar


Contactpersonen
Voor vragen over het BW-traject: Journey into Biomedical Sciences kun je terecht bij mw. dr. J. van der Zee: J.van_der_Zee@lumc.nl.

Kennis van de epidemiologie biedt het gereedschap voor het doen van klinisch onderzoek. In dit traject verdiepen Honours College-studenten zich in klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Studenten krijgen een grote keuzevrijheid en de mogelijkheid om onderdelen van dit traject te volgen. 

Voorwaarden
Het traject Klinisch onderzoek is open voor max. 30 tweedejaars Honours College-studenten geneeskunde. Er is geen selectie op basis van studieresultaten. 

Programma
Het traject bestaat uit 5 cursussen bij de afdeling Klinische Epidemiologie. Ook volgen de studenten diverse cursussen statistiek en doen ze twee onderzoeksstages. Studenten stellen samen met hun mentor een programma samen.

Klinisch onderzoek-epidemiologie traject

Jaar

Cursus

EC

Niveau

2

Introductie klinisch-wetenschappelijk onderzoek

4

300

Cursus Rothman

3

300

Onderzoeksstage tijdens vakantie

4-8

400

3

Masterclass Klinisch Onderzoek en Epidemiologie in Noordwijk

3

400

Journal Club toepassingen Epidemiologie

3

400

Dwalingen in de Methodologie

2

400

Epidemiologie doceren

1-2

300

Bezoek Epidemiologie Congres

1

300

Onderzoeksstage

≥6

300/400/500/600

Contact
Voor vragen over het traject Klinisch onderzoek kun je terecht bij coördinator mw. dr. Astrid van Hylckama-Vlieg (A.van_Hylckama_Vlieg@lumc.nl).

Dit traject is voor studenten die zelf onderzoek gaan doen, maar niet een van de andere trajecten van het Honours-College geneeskunde volgen. Naast hun reguliere studie lopen ze in het LUMC verschillende vaak oriënterende onderzoeksstages binnen het basale en klinisch onderzoeksveld.

Langdurige onderzoeksstage
Studenten in dit programma kunnen ook kiezen voor een langdurige onderzoeksstage. Vaak gaat hier een voorbereidende stage aan vooraf om de onderzoekshypothese te toetsen. Wel moeten studenten hiervoor met hun afdeling afspraken maken over de verdere invulling van het onderzoek. Ook wordt er voor de langdurige stage een onderzoeksvoorstel geschreven dat voor aanvang van het onderzoek goedgekeurd moet worden.

Onderzoeksstage elders
Het is toegestaan een onderzoeksstage te volgen bij andere Leidse faculteiten, Nederlandse universiteiten en buitenlandse instituten. Studenten schrijven hiervoor een onderzoeksvoorstel dat de HC-coördinator moet goedkeuren. Verder is het akkoord van de verantwoordelijke docent/begeleider en faculteit/universiteit in Nederland of in het buitenland nodig. De studiepunten in het traject worden toegekend op basis van tijdschrijven, een onderzoeksverslag (of een artikel waaraan de student een bijdrage geleverd heeft) en een kort reflectieverslag van de onderzoeksstage. Deze moeten allemaal als voldoende beoordeeld worden.

Programma en voorwaarden
Het traject Onderzoek op eigen initiatief is open voor alle tweedejaars HC-studenten geneeskunde. Er is geen deelnemerslimiet, ook is er geen sprake van selectie op basis van studieresultaten.

Onderzoek op eigen initiatief

Jaar

Activiteit

EC

Niveau

1, 2 en 3                            

Oriënterende stage

1-6

300/400/500

1, 2 en 3

Voorbereidende stage

1-8

300/400/500

2 en 3

Langdurige stage

>10 EC

300/400/500


Meer informatie
Neem voor meer informatie over onderzoek op eigen initiatief contact op met de traject-coördinator mw. dr. Carolina  Jost (C.R.Jost@lumc.nl).

Het Honours College staat in dienst van de actieve student. Zo heb je bijvoorbeeld de ruimte om een deel van het Honours College-traject naar eigen keuze in te delen.

Het wordt zeer gewaardeerd als HC-studenten op eigen initiatief activiteiten voorstellen waarmee ze nationale en internationale onderzoekservaring kunnen opdoen, hun academische kennis verbreden of onderwijs-expertise opdoen.

Studenten kunnen hun voorstel indienen bij de HC-GNK-coördinator, die de keuzeactiviteiten vooraf goed moet keuren. Hiervoor kijkt de HC-GNK-coördinator met de student of onderdelen van het reguliere programma eerder dan wel later afgewerkt kunnen worden. Ook is het mogelijk bepaalde elementen te vervangen door een onderdeel uit een traject of studieprogramma van een andere faculteit. Uitgangspunt is dat deze studieonderdelen, programma’s en cursussen van voldoende zwaarte zijn (300 of meer, met incidenteel 200) en passen in de academische en persoonlijke ontwikkelingslijn van de student.

Meer informatie en contact

Voor vragen over het Honours College GNK kun je terecht bij trajectcoördinator mevr. dr. Marion Verduijn.

Wil je meer informatie over lezingencyclus van het Honours College-Geneeskunde? Kijk dan op de blackboardmodule van het Honours College-Geneeskunde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.