Universiteit Leiden

nl en

Toelatingsprocedure

Studenten die in aanmerking komen voor het Honours College Law ontvangen vanzelf een uitnodiging om deel te nemen. Meer informatie hierover en over het verdere verloop van de toelatingsprocedure lees je hieronder.

Wanneer krijg je een uitnodiging?

  • Als je na het eerste semester 30 EC én een gemiddeld cijfer van 7 of hoger hebt behaald, krijg je begin februari per e-mail een uitnodiging voor een eerste toelatingsgesprek, voor voorlopige toelating. Je volgt dan vanaf maart de Oriëntatiefase. In juli/augustus volgt een tweede gesprek, voor de definitieve toelating.
  • Als je geen uitnodiging hebt gekregen in februari, maar na het tweede semester 60 EC én een gemiddeld cijfer van een 7 of hoger hebt behaald, kun je ook nog instromen. Je krijgt dan begin juli per e-mail een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. In het tweede studiejaar volg je vakken uit het aanbod van HC Law.

Geen uitnodiging ontvangen?

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Dan kun je alsnog solliciteren naar een plaats in het programma. Stuur een motivatiebrief, een curriculum vitae en een cijferlijst naar honours@law.leidenuniv.nl.

Wanneer?

Startmoment

Toelatingsgesprekken

Tweede semester van eerste studiejaar februari
Eerste semester van tweede studiejaar juli

Na het toelatingsgesprek

Na het toelatingsgesprek beslist de toelatingscommissie of je wordt toegelaten tot HC Law.

  • Als je wordt toegelaten tot de Oriëntatiefase in het eerste studiejaar, word je eerst voorlopig toegelaten, omdat je je propedeuse dan nog niet gehaald hebt en dus nog niet voldoet aan de toelatingseis. Als je je propedeuse op tijd haalt en ook voldoet aan de overige toelatingseisen, word je na je eerste studiejaar definitief toegelaten.
  • Bij de instroom in het tweede studiejaar vindt de selectie plaats als de afronding van je propedeuse bekend is. Voldoe je aan alle criteria, dan word je definitief toegelaten. 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.