Universiteit Leiden

nl en

Programma

Het programma bestaat uit twee onderdelen: een oriëntatiefase in het eerste jaar. En een verdiepende fase in het tweede en derde jaar.

In het tweede semester van het eerste studiejaar vindt de oriëntatiefase plaats. In deze fase volg je één van de aangeboden oriëntatievakken ter grootte van 5 ec.

Bijvoorbeeld, in 2018-2019 worden aangeboden:

  • Actuele juridische zaken en vraagstukken

  • Great cases

  • Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het (en wanneer niet)?

In je tweede en derde studiejaar volg je minimaal 25 ec aan vakken wanneer je bent ingestroomd in de oriëntatiefase, en minimaal 30 ec wanneer je bent ingestroomd ná je eerste jaar.

In totaal moet je dus minimaal 30 ec behalen: 25 ec bestaat uit de vakken die het facultaire HC Law aanbiedt en 5 ec bestaat uit het volgen van een verplichte, zogenoemde (universitaire), interdisciplinaire Honours Class. Bij laatstgenoemde Classes is er keuze uit diverse, vele modaliteiten die worden aangeboden (zowel in het eerste semester als in het tweede semester en in de zomer). Je mag ook verscheidene Honours Classes volgen, dan haal je dus meer dan 30 ec.

Na toelating is er een grote keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. Die vakken zijn ondergebracht in zes zogenoemde pijlers(ook wel genoemd: thema’s of domeinen):   (1) Inhoudelijk verdiepend (en verbredend), (2) Internationalisering, (3) Professionele vaardigheden en competenties, (4) Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie, (5) Onderzoeks- en Praktijkstage en  (6) de zogenoemde Honours Classes (zie hierboven).

Vanaf deelname cohort 2017-18 geldt: van die zes moet iedere student vakken van (minimaal) vier pijlers hebben gedaan, waaronder in ieder geval een Honours Class.

In vergelijking met de reguliere bachelorvakken is er sprake van ander onderwijs en andere toetsvormen, waarin studenten activerend en onderzoekend studeren. Er is ook ruimte voor stage en onderzoek. De vakken geven je de mogelijkheid tot het opdoen en toepassen van andere kennis en vaardigheden. Diverse HC Law vakken hebben in meer of mindere mate een interdisciplinair karakter en bij diverse vakken treed je ook buiten het juridische en criminologische metier. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

Tevens bestaat er nog in beperkte mate de mogelijkheid om na je 1e studiejaar de reguliere juridische vakken (van Rechtsgeleerdheid klassiek) in aparte werkgroepen te volgen met alleen studenten van HC Law.

Vakbeschrijvingen

De vakbeschrijvingen vind je in de studiegids 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.