Universiteit Leiden

nl en

Programma

Het programma van HC Law bestaat uit de Oriëntatiefase in het eerste jaar en de Verdiepingsfase in het tweede en derde jaar. In de Verdiepingsfase volg je vakken in tenminste vier van zes inhoudelijke thema's.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Opbouw van het programma

In totaal rond je voor het HC Law minimaal 30 EC af.

 • minimaal 25 EC bestaat uit vakken die het HC Law aanbiedt. Het is ook toegestaan om meer dan 25 EC aan HC Law-vakken te volgen. (Let op: deze EC zijn extra en kunnen deelname aan een Bachelor Honours Class niet vervangen.)
 • 5 EC bestaat uit het volgen van een interdisciplinaire Bachelor Honours Class. Je volgt deze Classes samen met deelnemers van Honours College-trajecten aan andere faculteiten. De Honours Academy heeft een groot aanbod en biedt Classes in beide semesters aan, alsook in de zomer (zie studiegids). 

Instroommomenten

Hoe jouw programma is samengesteld, hangt mede af van wanneer je instroomt. Als je in het eerste jaar instroomt, volgt je de Oriëntatiefase voor 5 EC. Als je in het tweede jaar instroomt, volg je in plaats daarvan een ander vak van het HC Law. 

Instroom 2e semester eerste jaar

 • 5 EC Oriëntatiefase
 • 5 EC Bachelor Honours Class
 • minimaal 20 EC aan HC Law-vakken

Instroom 1e semester tweede jaar

 • 5 EC Bachelor Honours Class
 • minimaal 25 EC aan HC Law-vakken

In het tweede semester van het eerste studiejaar doen voorlopig toegelaten deelnemers mee aan de Oriëntatiefase. Deze fase is bedoeld om kennis te maken met het onderwijs van HC Law en met de andere deelnemers. Het programma loopt van maart tot en met juni en telt, na volledige afronding, mee voor 5 EC.

De Oriëntatiefase bestaat uit:

 1. Twee gezamenlijke bijeenkomsten
 2. Persoonlijke ontwikkelworkshops
 3. Een verbredend/verdiepend vak. Je kiest uit het vak ‘Criminaliteitsbestrijding’ of het vak ‘Recht, literatuur en film’

Na definitieve toelating is er een grote keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. Die vakken zijn ondergebracht in zes thema’s:   

 1. Inhoudelijk verdiepend (en verbredend)
 2. Internationalisering
 3. Professionele vaardigheden en competenties
 4. Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie
 5. Onderzoeks- en praktijkstage
 6. Een interdisciplinaire Bachelor Honours Class

Van deze zes moet je vakken van (minimaal) vier thema’s hebben gedaan, waaronder in ieder geval de verplichte Bachelor Honours Class. De verdeling van thema’s over de verschillende vakken vind je op het overzicht op de Brightspace-pagina van jouw cohort. 

Vakbeschrijvingen

De vakbeschrijvingen vind je in de studiegids:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.