Universiteit Leiden

nl en

Aanmelding en toelating

Denk je dat Science & Society van het Honours College FSW iets voor jou is? Bekijk hier aan welke toelatingseisen je moet voldoen en hoe je je kunt aanmelden.

Toelatingseisen

  • Je haalt je propedeuse in 1 jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);
  • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen buiten je studie;
  • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;
  • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie en extra activiteiten;
  • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7,0. Als je niet aan deze eis voldoet, kun je op basis van je motivatie alsnog toegelaten worden.

Wanneer?

Startmoment

Aanmelden vanaf

Aanmelden tot
Tweede semester van eerste studiejaar December 7 februari 23:59
Eerste semester van tweede studiejaar Juni 31 augustus 23:59

Meld je aan

Om je aan te melden, heb je het volgende nodig:

  1. Een ingevuld motivatieformulier
  2. Een officiële cijferlijst van je bacheloropleiding
  3. Curriculum Vitae

Meld je aan

Na je aanmelding

Na je aanmelding beslist de toelatingscommissie of je wordt toegelaten.

Als je je hebt aangemeld om in het tweede semester van je eerste studiejaar te starten, word je eerst voorlopig toegelaten, omdat je je propedeuse dan nog niet gehaald hebt en dus nog niet voldoet aan de toelatingseis. Als je je propedeuse op tijd haalt en voldoet aan de overige toelatingseisen, word je in oktober definitief toegelaten.

Als je je hebt aangemeld om in je tweede studiejaar te starten, vindt de selectie plaats als de afronding van je propedeuse bekend is. Als je voldoet aan alle criteria, word je definitief toegelaten. Je ontvangt dan begin oktober een brief over de toelating.

Toelichting procedure
Bij studenten die aangemeld zijn aan het begin van het tweede semester in hun eerste jaar evalueren wij de aanmeldingen. Selectie van studenten vindt plaats aan de hand van een combinatie van criteria, te weten motivatie, haalbaarheid van het programma en maatschappelijke & culturele aspecten welke blijken uit de achtergrond en ervaringen van de student.

Mits er gedurende de aanmeldingsperiode vanaf juni nog plaatsen over zijn, dan zal de selectie plaatsvinden aan de hand van een loting. 

Je hoort begin september of je bent toegelaten. De kick-off bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 7 September 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.