Universiteit Leiden

nl en

Facultaire trajecten

Alle faculteiten bieden een programma van 30 EC. Je kunt je kennis verdiepen en blikveld verbreden door het traject van de faculteit van je eigen bacheloropleiding of het traject van een andere faculteit te volgen.

De trajecten van de faculteiten Archeologie, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Governance and Global Affairs staan alle vier open voor studenten van andere faculteiten. De trajecten HC Bèta and Life Science, HC Geneeskunde en HC Law zijn alleen toegankelijk voor studenten van de eigen faculteit. Je kunt aan één facultair traject deelnemen

Trajecten per faculteit

Toegankelijk voor studenten van alle faculteiten

Kan kennis van het verleden ons helpen de toekomst te veranderen? In het Honours traject Achaeology & Society krijg je de kans om deze vraag op meerdere manieren te onderzoeken: je kunt aan de slag gaan met politieke onderwerpen en erfgoed vanuit een archeologisch perspectief, en je kunt deelnemen aan huidige wetenschappelijke projecten. De vakken van het traject worden aangeboden door internationale professionals, en focussen zich vooral op hedendaagse problemen zoals duurzaamheid, verstedelijking en globale netwerken. Het traject moedigt studenten aan om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, en om hun academische en maatschappelijke horizon te verbreden. Deel van het traject is diepgaand debat, creatief problemen oplossen en kennis delen met de bredere maatschappij. In dit alles staat de interdisciplinaire aanpak van het traject centraal. Daarom is deze dan ook open voor studenten van alle faculteiten.

Meer informatie

Toegankelijk voor studenten van alle faculteiten

Humanities Lab daagt studenten uit om over disciplinaire grenzen heen te kijken terwijl ze werken aan actuele kwesties zoals klimaatverandering, het internet, oorlog en vrede, kolonialisme, identiteit of genetische privacy. Dergelijke thema’s zijn te complex om vanuit een enkele discipline behandeld te worden, of het nu de Sociale of Natuurwetenschappen betreft, Rechten, Geneeskunde of de Geesteswetenschappen. In het Humanities Lab benaderen studenten een probleem vanuit verschillende conceptuele en methodologische invalshoeken. In kleine groepen werken ze samen om alle verbanden en lagen beter inzichtelijk te maken en zo bij te dragen aan mogelijke oplossingen.

Meer informatie

Uitsluitend voor studenten Geneeskunde

Bij het Honours College Geneeskunde maak je onder meer kennis met het (klinisch) wetenschappelijk onderzoek binnen het LUMC. Gemotiveerde studenten Geneeskunde met affiniteit voor onderzoek kunnen goed begeleid deelnemen aan een onderzoeksprogramma. Je leert onder andere de werkzaamheden, het onderzoek en de carrièremogelijkheden van artsen/onderzoekers in het LUMC van dichtbij kennen.

Meer informatie

Toegankelijk voor studenten van alle faculteiten

Huidige maatschappelijke uitdagingen vereisen nieuwe denkers en deskundigen om steeds complexere crisissen op te lossen. Dit honourstraject maakt je praktisch en theoretisch vaardiger in de omgang met deze complexe sociale problemen.

Je begint met het verkennen van je persoonlijke uitdagingen. Ben je goed in samenwerken, of in onderhandelen? Je oefent en ontdekt je ontwikkelpunten. Naast deze persoonlijke ontwikkeling verken je beleidsmatige uitdagingen, zoals de omgang met water, asiel en migratie, het voortbestaan van de EU en de samenhang van ogenschijnlijk verschillende zaken. Je begint te begrijpen welke onverwachte blokkades er kunnen zijn als je ideeën aan anderen presenteert en ontdekt hierdoor de kloof tussen theorie en praktijk. In simulaties, excursies, games en lessen oefen je met het overbruggen van deze kloof. Uiteindelijk kun je zelfs aan de slag met je consultancyvaardigheden door een real-life opdracht bij een overheid of andere organisatie te doen.

Het programma is Engelstalig en is gebaseerd op interactieve activiteiten, zoals bezoeken aan het Europees Parlement en andere (publieke) organisaties in Brussel, evenals simulatiegames en een opdracht voor de gemeente Den Haag.

Meer informatie

Uitsluitend voor studenten Rechtsgeleerdheid en Criminologie

In dit traject krijg je veel vrijheid om te kiezen uit een gevarieerd vakkenaanbod. Onderwerpen als mediation, diversiteit in mensenrechten en mensenhandel komen aan bod. De vakken vormen een verdieping of een verbreding ten opzichte van de vakken van jouw studie. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

Meer informatie

De interdisciplinaire Honours College-track Science, Society and Self biedt studenten de mogelijkheid om naast hun reguliere bacheloropleiding hun horizon te verbreden en te verdiepen. Hoewel wetenschap, samenleving en de zelf van elkaar afhankelijk zijn, worden ze doorgaans gezien als afzonderlijke domeinen. Dit beperkt ons begrip van de wereld en de manier waarop we erin navigeren. Deze track, verankerd in de Faculteit der Sociale Wetenschappen, onderzoekt hoe wetenschap, samenleving en de zelf bewust en strategisch op één lijn kunnen worden gebracht om complexe en met elkaar verweven problemen op te lossen. Het uitgangspunt hiervan is bevraging – om andere, diepgaandere vragen te stellen over onszelf en anderen. 

In plaats van meer van hetzelfde, biedt het Honours College FSW onderwijs dat interactief, interdisciplinair en speels is, gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. De voertaal van de Science, Society and Self track is Engels. Van studenten wordt verwacht dat zij over voldoende, maar geen uitstekende Engelse taalvaardigheid beschikken. Voor meer informatie over onze diverse en inclusieve gemeenschap kan je terecht op de website van het Honours College FSW. 

 

Uitsluitend voor studenten van de bètaopleidingen en Biomedische wetenschappen.

Het Honours College Bèta & Life Science is een interdisciplinair wetenschapsprogramma. Dit traject biedt zowel inhoudelijk als persoonlijk een extra uitdaging naast jouw studie. Binnen het traject is veel ruimte voor persoonlijke invulling. Het aanbod bestaat onder meer uit lezingen, werkgroepbijeenkomsten en colleges met gastdocenten waaruit je onder begeleiding van een persoonlijke coach een keuze maakt. Het programma wordt bijvoorbeeld verder ingevuld met een onderzoeksproject in één van de laboratoria van LUMC of FWN, een stage in het Bio Science Park, of het volgen van extra verdiepende cursussen uit een andere studie.

Meer informatie

Wanneer?

Je kunt op twee momenten starten met een facultair traject:

  • In het tweede semester van je eerste studiejaar
  • Bij de start van je tweede studiejaar

Je doorloopt het programma afhankelijk van je startmoment dus in 2 of 2,5 jaar. Het programma is zo ingericht dat je het tijdens je bacheloropleiding kunt volgen zonder dat je daardoor langer over je studie doet.

Het traject is over het algemeen te combineren met andere studie-activiteiten, zoals een verblijf in het buitenland, een stage, of een relevante bestuursfunctie. Overleg met je honourscoördinator hoe je dit kunt inpassen.

Certificaat

Als je het Honours College-traject succesvol doorloopt, krijg je een certificaat en vermelding op het diplomasupplement.

Contact

Coördinatoren per faculteit

Archeologie Marike van Aerde
Geesteswetenschappen Sieglinde de Horde en Eelkje Meindertsma
Geneeskunde (LUMC) Marion Verduijn
Governance and Global Affairs Annette Righolt
Rechtsgeleerdheid Claudia Bouteligier en Kirsten Penders
Sociale Wetenschappen Annelies van Bentum
Wiskunde en Natuurwetenschappen Anneke van Asch

Algemene vragen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.