Universiteit Leiden

nl en

Aanmelding & toelating

Denk je dat het individueel traject van het Honours College iets voor jou is? Bekijk hier aan welke toelatingseisen je moet voldoen en hoe je je kunt aanmelden.

Meld je aan bij de faculteit van je bacheloropleiding.

Toelatingseisen

 • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);
 • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;
 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;
 • Je cijfergemiddelde is minimaal 7,5. Als je niet aan deze eis voldoet, kun je op basis van je motivatie alsnog toegelaten worden.

Wanneer?

Startmoment

Aanmelden vanaf

Aanmelden tot

Tweede semester van eerste studiejaar  

December

15 februari 23:59

Eerste semester van tweede studiejaar

Juni

19 augustus 23:59

Meld je aan

Om je aan te melden, heb je het volgende nodig:

 1. Een ingevuld motivatieformulier
 2. Curriculum vitae
 3. Recente cijferlijst

Meld je aan

Als je een goede motivatie hebt om niet deel te nemen aan het facultaire traject, maar je eigen, individuele academische pad wil volgen binnen de geesteswetenschappen, kun je een studieplan indienen bij de Honours College coördinatoren. Je stelt zelf een coherent studieprogramma op Honours niveau op, inclusief heldere motivatie en leerlijn. Je studieprogramma moet worden goedgekeurd door de examencommissie.

Hoewel een individueel traject aantrekkelijk klinkt, blijkt het opstellen en volgen van een individueel traject in de praktijk veel van studenten te vergen en lukt het vaak niet om het traject af te ronden. Je hebt te maken met vakken die je hebt opgenomen in je programma maar die niet meer worden aangeboden of waaraan je niet blijkt te mogen deelnemen, roosterconflicten, toelatingseisen voor cursussen, en andere (praktische) obstakels. Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van je programma: zoeken naar geschikte cursussen, zelf je rooster samenstellen, contact opnemen met de docent of betreffende studiecoördinator om toegelaten te worden tot de cursus, inschrijven voor cursussen, etc. Om teleurstelling te voorkomen, raden we je aan om goed na te denken over het volgen van een individueel traject en je er bewust van te zijn dat je heel flexibel moet zijn, bereid moet zijn om je programma herhaaldelijk te wijzigen en het veel (extra) tijd kost om alle praktische zaken te organiseren.

Meer weten of aanmelden?

Wil je weten aan welke voorwaarden je individuele programma moet voldoen of wil je je aanmelden? Ga dan naar de Engelstalige pagina.

Toelatingseisen

 • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);
 • Je bent nieuwsgierig en hebt een brede intellectuele belangstelling;
 • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;
 • Je cijfergemiddelde is ongeveer 7.

Wanneer?

Startmoment

Aanmelden vanaf

Aanmelden tot
Tweede semester van eerste studiejaar Juni 19 augustus 23.59

Meld je aan

Neem voor het aanmelden eerst contact op met Nelleke Gruis. Vul vervolgens het aanmeldformulier in.

Toelatingseisen

 • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);
 • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;
 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;
 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie;
 • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7. Als je niet aan deze eis voldoet, kun je op basis van je motivatie alsnog toegelaten worden.

Wanneer?

Startmoment

Aanmelden vanaf

Aanmelden tot
Tweede semester van eerste studiejaar December 1 februari 23:59
Eerste semester van tweede studiejaar 2022: deelnemerslimiet bereikt, aanmelding gesloten 2022: deelnemerslimiet bereikt, aanmelding gesloten

Meld je aan

Om je aan te melden, heb je het volgende nodig:

 1. Een ingevuld motivatieformulier
 2. Recente cijferlijst

Meld je aan

Toelating op uitnodiging

Studenten die in aanmerking komen voor het Honours College Law ontvangen vanzelf een uitnodiging om deel te nemen aan dit programma.

Wanneer krijg je een uitnodiging?

 • Als je na het eerste semester 30 EC én een gemiddeld cijfer van 7 of hoger hebt behaald, krijg je begin februari per e-mail een uitnodiging voor een eerste toelatingsgesprek, voor voorlopige toelating. In juli/augustus volgt een tweede gesprek, voor de definitieve toelating.
 • Als je geen uitnodiging hebt gekregen in februari, maar na het tweede semester 60 EC én een gemiddeld cijfer van een 7 of hoger hebt behaald, kun je ook nog instromen. Je krijgt dan begin juli per e-mail een uitnodiging voor een toelatingsgesprek.

Geen uitnodiging ontvangen?

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Dan kun je alsnog solliciteren naar een plaats in het programma.
Stuur een motivatiebrief, een curriculum vitae en een cijferlijst naar honours@law.leidenuniv.nl.

Deadline

 • Wil je starten in het tweede semester van je eerste studiejaar? Dan kun je solliciteren t/m 15 februari 23.59 uur.
 • Wil je starten in het eerste semester van je tweede studiejaar? Dan kun je solliciteren t/m 14 augustus 23.59 uur.

Toelatingseisen

 • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);
 • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;
 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;
 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie;
 • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7,0. Als je niet aan deze eis voldoet, kun je op basis van je motivatie alsnog toegelaten worden.

Wanneer?

Startmoment

Aanmelden vanaf

Aanmelden tot
Tweede semester van eerste studiejaar December 7 februari 23.59
Eerste semester van tweede studiejaar 2022: deelnemerslimiet bereikt, aanmelding gesloten 2022: deelnemerslimiet bereikt, aanmelding gesloten

Meld je aan

Om je aan te melden, heb je het volgende nodig:

 1. Een ingevuld motivatieformulier
 2. Curriculum Vitae

Wij zullen een recente cijferlijst van jouw huidige onderwijsprogramma opvragen bij het Student Services Centre FSW om jouw aanmelding compleet te maken.

Meld je aan

De aanmeldingen voor het individuele traject van FSW (2021-2022) zijn gesloten. Voor het facultaire traject zijn nog plaatsen beschikbaar. Binnen dit traject is veel flexibiliteit om het programma in te richten op een wijze die aansluit bij jouw interesses en ontwikkelingswensen.

Toelatingseisen

 • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);
 • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;
 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;
 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie;
 • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7,5.  Als je niet aan deze eis voldoet, kun je op basis van je motivatie alsnog toegelaten worden.

Wanneer?

Startmoment

Aanmelden vanaf

Aanmelden tot
Tweede semester van eerste studiejaar December 4 februari 23:59 uur
Eerste semester van tweede studiejaar Juni 30 juni 23.59 uur

Meld je aan

Om je aan te melden, heb je het volgende nodig:

 1. Recente cijferlijst
 2. Ingevuld motivatieformulier

Meld je aan

 

Na je aanmelding

Na je aanmelding beslist de toelatingscommissie of je wordt toegelaten.

Als je je hebt aangemeld om in het tweede semester van je eerste studiejaar te starten, word je eerst voorlopig toegelaten, omdat je je propedeuse dan nog niet gehaald hebt en dus nog niet voldoet aan de toelatingseis. Als je je propedeuse op tijd haalt en voldoet aan de overige toelatingseisen, word je in oktober definitief toegelaten.

Als je je hebt aangemeld om in je tweede studiejaar te starten, vindt de selectie plaats als de afronding van je propedeuse bekend is. Als je voldoet aan alle criteria, word je definitief toegelaten. Je ontvangt dan begin oktober een brief over de toelating.

Let op: muziektrajecten niet meer beschikbaar

Tot en met studiejaar 2022-2023 bood het Honours College twee muziektrajecten aan als individueel traject: Practicum Musicae Honours en Honours College Music. Deze trajecten zijn vanaf 2023-2024 niet meer beschikbaar. Practicum Musicae zelf blijft wel bestaan. Bij vragen hierover kun je mailen naar honourscollege@ha.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.