Universiteit Leiden

nl en

Fasen van het proces

Via deze stadia komen we tot een nieuw Strategisch Plan.

 
Verkenningsfase

(gestart najaar 2019)

Bestuurders verkennen en vormen de eerste gedachten over ons profiel en onze ambities. Ontwerp van het verdere proces (in tijd en vorm) voor de totstandkoming van het Strategisch Plan. Door de uitbraak van het coronavirus is het traject vlak na het afronden van deze fase stilgelegd.

Ontwikkelingsfase

(voorjaar/zomer 2021)

Na een heroriëntatie aan het begin van 2021 is de ontwikkeling van het Strategisch Plan weer hervat. We brengen zoveel mogelijk studenten, medewerkers en externe stakeholders met elkaar in gesprek over de thema’s en ambities die in ons nieuwe strategisch plan een plek zouden moeten krijgen. Groepen die universiteitsbreed al bezig zijn met visievorming op een bepaald thema wordt gevraagd om een eerste inhoudelijke aanzet tot een tekst voor het Instellingsplan. Daarnaast zijn er enkele nieuwe groepen geïnitieerd die zich zullen buigen over een aantal tot nog toe onderbelichte onderwerpen. Aan het eind van deze fase wordt al geschreven en herschreven.

Besluitvormingsfase

(najaar 2021)

Het (her)schrijven en schaven wordt verweven met het proces van besluitvorming. De Universiteitsraad verleent instemming en de Raad van Toezicht keurt het plan goed.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.