Universiteit Leiden

nl en

Toetsen

Vanaf 15 juni weer toetsen op locatie

De versoepelingen van de coronamaatregelen vanuit de overheid maken het mogelijk om practica vanaf 15 juni weer plaats te laten vinden in de universitaire gebouwen. Als er voor jou hierdoor iets verandert, informeert je docent je hierover via Blackboard of Brightspace. Lees meer over de versoepelde maatregelen.
 

Termijn toetsen

Om te zorgen dat je je goed kunt voorbereiden, kondigt je opleiding elk toetsmoment minimaal vijf werkdagen van tevoren aan. Dit is natuurlijk een absoluut minimum.
We hebben de docenten gevraagd er rekening mee te houden dat je voldoende tijd krijgt om je toetsen/tentamens goed te kunnen voorbereiden. Dit betreft alle vormen van toetsing. Mocht je door omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte, niet in staat zijn om deel te nemen aan de toetsing, meld dit dan bij de studieadviseur, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Digitaal toetsen

Om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen worden toetsen online afgenomen. Dit kan op verschillende manieren en met diverse tools, ook ProctorExam kan nu gebruikt worden.

Het gebruik van ProctorExam heeft niet de voorkeur. Eerst zal gekeken worden naar alternatieven, zoals openboek tentamen, mondelingen en essays. Tools die hierbij ingezet kunnen worden zijn Kaltura, Brightspace, Blackboard en examenplatforms ANS en Remindo. Indien deze alternatieven niet mogelijk zijn kan de docent kiezen voor online proctoring om studievertraging tot een minimum te beperken.

ProctorExam
In het kort maakt ProctorExam het mogelijk toezicht te houden tijdens de toets via je webcam. Vanuit studenten en in de media zijn veel vragen over deze tool, voornamelijk op het gebied van privacy. De universiteit gaat zorgvuldig om met de privacykwesties en heeft goede afspraken gemaakt over wat er met gegevens gebeurt, wie deze kan inzien en hoe lang ze worden bewaard, zie de privacyverklaring. De NOS heeft een kort filmpje gemaakt over de vragen en geven antwoord hoe online proctoring werkt. 

Welke toetsvorm?
Studenten worden vooraf geïnformeerd over de toetsvorm die zij kunnen verwachten. Voor studenten die een toets gaan maken middels ProctorExam is een privacyverklaring, handleiding (Engelstalig) en veelgestelde vragen opgesteld. Wie vragen heeft kan contact opnemen met de docent van het betreffende vak.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.