Universiteit Leiden

nl en

Toetsen

Vanwege de coronamaatregelen worden toetsen deels op de campus afgenomen, en deels online. Waar en wanneer je een toets hebt, hoor je zoals gebruikelijk van je opleiding.

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld met een openboektentamen, een mondeling of essay. Bij deze toetsen kunnen de platforms Kaltura, Brightspace en de examenplatforms ANS en Remindo worden gebruikt.

Online proctoring

Als bovenstaande vormen van toetsen niet mogelijk zijn, kan je docent kiezen voor een toets met online proctoring. Dit wil zeggen dat er digitaal toezicht is tijdens de toets. Voor toetsen met digitaal toezicht maakt de universiteit gebruik van twee systemen: ProctorExam en Proctorio.

ProctorExam en Proctorio

In het kort maken ProctorExam en Proctorio het mogelijk toezicht te houden tijdens de toets via je webcam. Het verschil is dat bij ProctorExam toezicht gehouden wordt door middel van een menselijke proctor. De proctor kan live meekijken tijdens het maken van het tentamen. Het is ook mogelijk dat de opnamen op een later moment bekeken worden. Bij Proctorio worden verschillende gegevens vastgelegd, waaronder beeld- en geluidsopnamen. Deze gegevens worden geanalyseerd door software van Proctorio. Wanneer het algoritme gedragingen waarneemt die zouden kunnen duiden op fraude dan wordt daarvan verslag opgemaakt. Alle gevallen worden vervolgens beoordeeld door medewerkers van de Universiteit Leiden.

Op termijn en in samenspraak met de faculteiten zal binnen de universiteit alleen nog gewerkt worden met Proctorio. Met deze tool kunnen veel meer studenten tegelijk hun tentamen maken, waardoor er maar één toetsmoment is. Daarbij is Proctorio gebruiksvriendelijker voor studenten en docenten doordat het geïntegreerd is in bestaande platforms.

Privacy

Als je deelneemt aan toetsen met digitaal toezicht is je privacy goed beschermd. We zorgen ervoor dat niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk en we zien erop toe dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan. Hoe we dat precies doen, kun je nalezen in de ProctorExam privacyverklaring en Proctorio privacyverklaring.

Welke toetsvorm?

Je wordt vooraf geïnformeerd over de toetsvorm die je kunt verwachten.

Bereid je goed voor

Vragen en antwoorden over online proctoring

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.