Universiteit Leiden

nl en

Veelgestelde vragen

Studie en toetsen

Alle informatie over je vakken en toetsen vind je op Brightspace en in de studiegids.

Bekijk de pagina over toetsen voor algemene informatie over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Tweede semester 2020-2021

Het onderwijs is ook in het tweede semester van collegejaar 2020-2021 grotendeels online en deels op de campus. De mogelijkheden zullen per opleiding verschillen. Je hoort van je opleiding op tijd hoe jouw onderwijs wordt georganiseerd.

Bekijk de actuele informatie over de aangepaste dienstverlening op de website van de Universiteitbibliotheek.

Of en waar je stage kunt lopen is afhankelijk van de maatregelen binnen de organisatie waar je stage wilt gaan lopen. Bespreek de situatie met de contactpersoon van de organisatie en overleg indien nodig met je stagebegeleider/-coördinator.

Toetsen worden deels online en deels op locatie afgenomen. Als een toets op afstand wordt aangeboden, is deelname verplicht. Je hebt recht op herkansing volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Je hebt recht op een extra kans als je niet kunt deelnemen aan een fysieke toets vanwege coronagerelateerde klachten of verplichte quarantaine en er geen online alternatief is. Hierover wordt je vooraf geïnformeerd.

Bekijk de pagina over toetsen voor meer informatie over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Natuurlijk is het van groot belang dat je ook in deze moeilijke omstandigheden kunt vertrouwen op goed onderwijs. Je opleiding doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel het onderwijs als de toetsen voldoen aan de kwaliteitseisen en andere afspraken die in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van jouw opleiding staan. Door de uitzonderlijkheid van de situatie kan het wel voorkomen dat er besloten moet worden tot kleine afwijkingen van de OER.

Docenten worden ondersteund  vanuit het Centre for Innovation en het ICLON, het interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft de universiteit een website ingericht waar zij terechtkunnen voor begeleiding en advies over online onderwijs verzorgen.

Alle docenten (en studenten) moeten zich houden aan de Gedragscode onderwijs op afstand. Hierin staan duidelijke richtlijnen over zaken als toetsing, communicatie, etiquette en privacy.

De wijze van inschrijving voor vakken en tentamens is ongewijzigd. Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding. Lees meer over inschrijven voor vakken en tentamens.

Neem als eerste contact op met je docent. Vertrouw erop dat de docent dit gaat oplossen, maar heb geduld. Het kan even duren voordat er een oplossing komt. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met je studieadviseur. Hij/zij gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.

Ja, eerstejaarsstudenten krijgen in collegejaar 2020-2021 een Bindend Studieadvies (BSA). Vanwege de situatie rond het coronavirus verlaagt het College van Bestuur van de Universiteit Leiden de BSA-norm dit jaar wel van 45 naar 40 studiepunten. Daarnaast blijft het voor opleidingen mogelijk om de regels van het BSA verder aan te passen als dat nodig is. Lees meer

De Universiteit Leiden garandeert een veilige leeromgeving voor elke student. Als je je zorgen maakt over het gebruik van Zoom, neem dan eerst contact op met je docent. Als je je docent niet kunt bereiken of als dat je zorgen niet wegneemt, neem je contact op met je studiecoördinator. Ondervind je daarna nog steeds problemen? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Leiden via fg@bb.leidenuniv.nl.

Studeren in het buitenland

Uitwisseling
Alle uitwisselingsprogramma's binnen en buiten Europa gaan in zowel het eerste als tweede semester van collegejaar 2020/2021 niet door. Het College van Bestuur heeft dit besluit genomen omdat er de komende maanden nog veel onzekerheid zal zijn over gezondheidssituaties, reisadviezen en het aanbod van fysiek en online onderwijs aan de Nederlandse en de buitenlandse universiteiten. We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is.

Als je in deze periode al een uitwisseling gepland had, nemen we contact met je op om te kijken naar alternatieven. De universiteit onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor het uitbreiden van het keuzeaanbod voor studenten.

Stage, veldwerk of andere studieactiviteiten

Ben je van plan om voor een andere reden naar het buitenland te gaan, zoals stage, veldwerk, onderzoeksprojecten, coschappen of verplicht buitenlandverblijf? Dan kun je in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming vragen voor je reis.

Toestemming vragen

In principe kun je alleen toestemming vragen voor reizen naar gebieden die door het ministerie van Buitenlandse Zaken als code groen of code geel aangemerkt zijn. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor gebieden met code oranje, als dat land je thuisland is en je bent daar al. Je moet ook vooraf toestemming voor je reis krijgen van je facultaire contactpersoon of je examencommissie en je realiseren dat je op eigen risico reist. Lees meer

Study Abroad Festival presentaties

Heb je nog geen plannen gemaakt, maar zou je wel naar het buitenland willen voor je studie? Bekijk de presentaties en video's van het Study Abroad Festival. Dan zie je hoe andere studenten hun periode in het buitenland hebben ervaren, ontdek je welke mogelijkheden je hebt en krijg je praktische informatie over onder andere je aanmelding.

Vragen?

Neem contact op met de buitenlandcoördinator van jouw faculteit.

Je kunt op dit moment alleen een Erasmus+ of LUSTRA+ beurs aanvragen als je toestemming hebt gekregen voor je plannen. Meer informatie vind je op de beurzenwebsite.

Neem voor informatie over andere beurzen contact op met de beursverstrekker.

Vergoeding via de universiteit

De deadline om vergoeding aan te vragen voor extra kosten voor reistickets of huur is verstreken.

Dat hangt af van de procedures bij je gastinstelling. Neem contact op met je contactpersoon daar, of vraag je buitenlandcoördinator om advies.

Aangezien alle uitwisselingsprogramma's helaas geannuleerd zijn voor het collegejaar 2020-2021, kent de Universiteit Leiden dit jaar geen Holland Scholarships toe. Als je een Holland Scholarship wilt aanvragen voor het collegejaar 2021-2022, moet je een nieuwe aanvraag doen. Lees er meer over op de beurzenpagina.

Begeleiding en advies

Dreig je door de omstandigheden studievertraging op te lopen, bijvoorbeeld omdat je je niet kunt concentreren, omdat je zorgt voor een familielid of omdat je zelf ziek bent? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met je studieadviseur. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Neem contact op met Fenestra Disability Centre, het universitaire expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking. De medewerkers van Fenestra kunnen je helpen met zoeken naar een oplossing en zo nodig doorverwijzen naar andere begeleiders.

Het is niet vreemd als je door de situatie met het coronavirus piekert of je zorgen maakt. Op de website Studentenwelzijn vind je veel tips en tools om hiermee om te gaan, en lees je waar je terechtkunt voor hulp.

De universiteit biedt verschillende vormen van ondersteuning. Lees er meer over op de website Studentenwelzijn.

De begeleiders en adviseurs zijn bereikbaar per e-mail, videogesprek en telefoon. Zoek de betreffende begeleider of adviseur op de webpagina over begeleiders en adviseurs en bekijk op welke manier en op welk moment je contact kunt opnemen.

Adviseurs en begeleiders kunnen in sommige gevallen ook besluiten dat een locatie op afspraak nodig is.

Als je in quarantaine gaat, kun je gebruikmaken van de studentbuddy-service.

Voorzieningen, diensten en IT

Je kunt gebruikmaken van studieplekken met en zonder pc in de faculteitsgebouwen, in de bibliotheken en in studentencentra Plexus en Beehive. Hiervoor reserveer je van tevoren een tijdslot. Een studieplek reserveren

De Universiteitsbibliotheek heeft werkplekken ingericht waar je bestanden van je P-schijf kunt halen. Je moet hiervoor een afspraak maken. Lees hoe dit in zijn werk gaat.

Je moet zelf zorgen voor een geschikte pc. Je kunt de online colleges ook volgen met je mobiele telefoon. Is je probleem daarmee niet opgelost? Vraag dan hulp aan je medestudenten. Kom je er alsnog niet uit? Dan kun je in uitzonderlijke gevallen een laptop lenen via de universiteit.

Met Microsoft Teams kun je op afstand samenwerken met je medestudenten door te chatten, (video)bellen en documenten te delen. Vraag je eigen Teams aan om aan de slag te gaan.

Je kunt hiervoor op afspraak terecht in de Universiteitsbibliotheek.

Internationale student

Dat hangt ervan af of je vanuit huis verder gaat met je studie, of niet.

Ik ga thuis door met mijn studie aan de Universiteit Leiden
In dit geval kun je je studentenverblijfsvergunning behouden, onder de volgende voorwaarden:

 • Je informeert het Visa-Team over je situatie.
 • Je blijft ingeschreven als student, betaalt collegegeld (indien van toepassing) en volgt je vakken online.
 • Je blijft niet langer weg uit Nederland dan door de IND is toegestaan. Hoe lang dat is hangt ervan af wanneer je uit Nederland bent vertrokken.
  • Voor 1 september 2020 vertrokken? Je mag tot 12 maanden na je vertrek terugkeren.
  • Tussen 1 september 2020 en 1 maart 2021 vetrokken? Je moet voor 1 september 2021 terugkeren.
  • Na 1 maart 2021 bent vertrokken? Je mag tot 6 maanden na je vertrek terugkeren.

Je kunt binnen 12 maanden terugkeren naar Nederland, zolang je verblijfsvergunning nog geldig is en je niet langer buiten Nederland bent geweest dan toegestaan. Verloopt je verblijfsvergunning tijdens je afwezigheid, of blijf je langer uit Nederland weg dan toegestaan? Neem contact op met het Visa-Team.

Ik ga niet thuis verder mijn studie aan de Universiteit Leiden

 • Annuleer je inschrijving via Studielink en informeer het Visa-Team. Je studentenverblijfsvergunning wordt geannuleerd.
 • Als je later terug wilt komen naar Nederland om verder te gaan met je studie, moet je opnieuw een visum/verblijfsvergunning aanvragen en toestemming vragen aan je opleiding. Neem contact op met het Visa-Team voor instructies.

Als je binnen acht maanden terugkomt naar Nederland, hoef je je niet uit te schrijven. Zeg je je huur op? Probeer dan op het gemeentehuis je inschrijving om te laten zetten naar een ‘briefadres’.

Blijf je langer dan acht maanden weg? Dan moet je je uitschrijven bij de gemeente.

Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning?
Om je verblijfsvergunning te behouden, moet je ingeschreven blijven bij een Nederlandse gemeente (op een woon- of postadres). Kun je niet ingeschreven blijven, of heb je je al uitgeschreven? Neem contact op met het visa-team, dan helpen we je zoeken naar een oplossing.

Let op: Als je Nederland tijdelijk of voorgoed verlaat vanwege het coronavirus, is het belangrijk dat je het visa-team hiervan op de hoogte stelt via e-mail!

Voor het resterende deel van dit collegejaar kun je online onderwijs volgen en online toetsen maken. We begrijpen dat het lastig kan zijn om je aan de nieuwe omstandigheden aan te passen, maar moedigen je aan om je best te doen en te proberen om bij te blijven. De tips over online studeren kunnen je daarbij helpen.

Lukt het je vanwege de coronamaatregelen niet om de helft van de verplichte studiepunten voor het collegejaar 2020-2021 te halen of om je premaster af te ronden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur of -coördinator.

Tot nu toe waren internationale studenten maximaal acht weken verzekerd in hun thuisland. Veel studenten zullen deze periode overschrijden omdat ze eerder naar huis zijn gegaan. Daarom heeft AON deze periode verlengd.

Als je een geldige AON studentenverzekering hebt, ben je tot 1 juli 2021 verzekerd in je thuisland, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je blijft ingeschreven staan als student aan de Universiteit Leiden.
 • Je kunt aantonen dat je je studie online voortzet.

Let op:

 • Tijdens deze verlengde periode ben je alleen verzekerd voor medische noodgevallen.
 • Zorgkosten zijn gedekt tot maximaal twee keer het Nederlandse basiszorgtarief.
 • Als je verzekering verloopt vóór 1 juli 2021, geldt de dekking tot de einddatum van je verzekering.

Neem voor meer informatie contact op met Aon studentenverzekeringen.

 • Als je staat ingeschreven als inwoner van Nederland (BRP) en 18 jaar of ouder bent, word je uitgenodigd voor een COVID 19-vaccinatie. Je ontvangt dan van het RIVM een uitnodiging per post.
 • Als je een medische indicatie hebt die bekend is bij je Nederlandse huisarts, krijg je mogelijk al eerder een uitnodiging via je huisarts.
 • Loop je stage in de zorg? Vraag dan aan je stagebegeleider of je in aanmerking komt om eerder gevaccineerd te worden.

Financiën

Compensatie vanuit DUO

Hierbij kun je denken aan een tegemoetkoming voor het wegvallen van je beurs of extra kosten vanwege studievertraging. Bekijk of je in aanmerking komt voor compensatie vanuit DUO.

Ik heb studievertraging door ziekte of zorgtaken

Als je studievertraging oploopt doordat jij of een gezinslid het coronavirus hebt/had, of doordat je zorgt/zorgde voor zieke familieleden of naasten kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, een beroep doen op de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Dit geldt ook voor studenten die onderwijs moeten combineren met de zorg voor hun kinderen die thuis zijn. Neem in dit geval zo spoedig mogelijk contact op met je studieadviseur om je situatie en je studieplan te bespreken.

Ook nu het onderwijs grotendeels online is, zorgt de universiteit ervoor dat je al het onderwijs kunt blijven volgen en dat dit zoals altijd voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Het collegegeld blijf je - in lijn met de landelijke regelgeving en richtlijnen -verschuldigd.

Neem contact op met de studentendecanen voor advies en ondersteuning.

Gezondheid en hygiëne

Bekijk de informatie over voorzorgsmaatregelen in tijden van corona. Bekijk ook de vragen en antwoorden over gezondheid en hygiëne.
Op de website Healthy University@home vind je tips om mentaal en fysiek gezond te blijven in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.