Universiteit Leiden

nl en

Veelgestelde vragen

Studie en toetsen

Alle informatie over je vakken en toetsen vind je op Brightspace en in de studiegids.

Bekijk de pagina over toetsen voor algemene informatie over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Collegejaar 20/21
In dit collegejaar zijn er meer mogelijkheden voor onderwijs op de campus. Vanwege de anderhalve-meter-regel kunnen we onze onderwijsfaciliteiten echter niet volledig benutten. Dit betekent dat studenten bij de start van het nieuwe collegejaar het onderwijs deels op de campus en deels online aangeboden krijgen. De mogelijkheden zullen per opleiding verschillen. Je krijgt bericht over jouw rooster voor het nieuwe collegejaar begint. Internationale studenten die vanwege reisrestricties niet naar de universiteit kunnen komen, kunnen hun studie online starten.

Bekijk de actuele informatie over de aangepaste dienstverlening op de website van de Universiteitbibliotheek.

Of en waar je stage kunt lopen is afhankelijk van de maatregelen binnen de organisatie waar je stage wilt gaan lopen. Bespreek de situatie met de contactpersoon van de organisatie en overleg indien nodig met je stagebegeleider/-coördinator.

Toetsen worden deels online en deels op locatie afgenomen. Als een toets op afstand wordt aangeboden, is deelname verplicht. Je hebt recht op herkansing volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Volg de instructies op die je via  Brightspace krijgt van de coördinator.

Bekijk de pagina over toetsen voor meer informatie over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Natuurlijk is het van groot belang dat je ook in deze moeilijke omstandigheden kunt vertrouwen op goed onderwijs. Je opleiding doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel het onderwijs als de toetsen voldoen aan de kwaliteitseisen en andere afspraken die in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van jouw opleiding staan. Door de uitzonderlijkheid van de situatie kan het wel voorkomen dat er besloten moet worden tot kleine afwijkingen van de OER.

Docenten worden ondersteund  vanuit het Centre for Innovation en het ICLON, het interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft de universiteit een website ingericht waar zij terechtkunnen voor begeleiding en advies over online onderwijs verzorgen.

Alle docenten (en studenten) moeten zich houden aan de Gedragscode onderwijs op afstand. Hierin staan duidelijke richtlijnen over zaken als toetsing, communicatie, etiquette en privacy.

De wijze van inschrijving voor vakken en tentamens is ongewijzigd. Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding. Lees meer over inschrijven voor vakken en tentamens.

Volg de richtlijnen van het LUMC.

Neem als eerste contact op met je docent. Vertrouw erop dat de docent dit gaat oplossen, maar heb geduld. Het kan even duren voordat er een oplossing komt. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met je studieadviseur. Hij/zij gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.

Studeren in het buitenland

Uitwisseling
Alle uitwisselingsprogramma's binnen en buiten Europa gaan in zowel het eerste als tweede semester van collegejaar 2020/2021 niet door. Het College van Bestuur heeft dit besluit genomen omdat er de komende maanden nog veel onzekerheid zal zijn over gezondheidssituaties, reisadviezen en het aanbod van fysiek en online onderwijs aan de Nederlandse en de buitenlandse universiteiten. We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is.

Als je in deze periode al een uitwisseling gepland had, nemen we contact met je op om te kijken naar alternatieven. De universiteit onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor het uitbreiden van het keuzeaanbod voor studenten.

Stage, veldwerk of andere studieactiviteiten

Ben je van plan om voor een andere reden naar het buitenland te gaan, zoals stage, veldwerk, onderzoeksprojecten, coschappen of verplicht buitenlandverblijf? Dan kun je in uitzonderlijke gevallen toestemming vragen voor je reis.

Toestemming vragen

In principe kun je alleen toestemming vragen voor reizen naar gebieden die door het ministerie van Buitenlandse Zaken als code groen of code geel aangemerkt zijn. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor gebieden met code oranje, als die bestemming je thuisland is. Je moet ook vooraf toestemming voor je reis krijgen van je facultaire contactpersoon of je examencommissie en je realiseren dat je op eigen risico reist. Lees meer

Study Abroad Festival presentaties

Heb je nog geen plannen gemaakt, maar zou je wel naar het buitenland willen voor je studie? Bekijk de presentaties en video's van het Study Abroad Festival. Dan zie je hoe andere studenten hun periode in het buitenland hebben ervaren, ontdek je welke mogelijkheden je hebt en krijg je praktische informatie over onder andere je aanmelding.

Vragen?

Neem contact op met de buitenlandcoördinator van jouw faculteit.

Je kunt op dit moment alleen een Erasmus+ of LUSTRA+ beurs aanvragen als je toestemming hebt gekregen voor je plannen. Meer informatie vind je op de beurzenwebsite.

Neem voor informatie over andere beurzen contact op met de beursverstrekker.

Vergoeding via de universiteit

De deadline om vergoeding aan te vragen voor extra kosten voor reistickets of huur is verstreken.

Dat hangt af van de procedures bij je gastinstelling. Neem contact op met je contactpersoon daar, of vraag je buitenlandcoördinator om advies.

Aangezien alle uitwisselingsprogramma's helaas geannuleerd zijn voor het collegejaar 2020-2021, kent de Universiteit Leiden dit jaar geen Holland Scholarships toe. Als je een Holland Scholarship wilt aanvragen voor het collegejaar 2021-2022, moet je een nieuwe aanvraag doen. Lees er meer over op de beurzenpagina.

Begeleiding en advies

Dreig je door de omstandigheden studievertraging op te lopen, bijvoorbeeld omdat je je niet kunt concentreren, omdat je zorgt voor een familielid of omdat je zelf ziek bent? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met je studieadviseur. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Neem contact op met Fenestra Disability Centre, het universitaire expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking. De medewerkers van Fenestra kunnen je helpen met zoeken naar een oplossing en zo nodig doorverwijzen naar andere begeleiders.

Het is niet vreemd als je door de situatie met het coronavirus piekert of je zorgen maakt. Misschien kun je niet goed slapen, ben je heel erg alert op je gezondheid, lukt het je niet je te concentreren of heb je last van een paniekerig of machteloos gevoel. Op de website Healthy University @Home vind je veel tips en tools om hiermee om te gaan, en lees je hoe de universiteit je hierin kan ondersteunen.

Als je meer hulp nodig hebt of met iemand wilt praten, kun je Student Support Services bellen, tel: 071-527 8025 (maandag t/m vrijdag, 09.00-17.00), of mailen naar studentsupport@leidenuniv.nl.

Als je het grootste deel van de dag alleen thuis zit, kun je je eenzaam gaan voelen. Op de website Healthy University @Home lees je wat je kunt doen om je beter te voelen, en hoe de universiteit je hierin kan ondersteunen.

Voor internationale studenten biedt het International Student Network (ISN) ook een buddysysteem aan.

Als je meer hulp nodig hebt of met iemand wilt praten, kun je Student Support Services bellen, tel: 071-527 8025 (maandag t/m vrijdag, 09.00-17.00), of mailen naar studentsupport@leidenuniv.nl.

Hoewel fysieke afspraken niet meer mogelijk zijn, zijn de begeleiders en adviseurs nog wel bereikbaar per e-mail en telefoon. Zoek de betreffende begeleider of adviseur op de webpagina over begeleiders en adviseurs en bekijk op welke manier en op welk moment je contact kunt opnemen.

De Universiteit Leiden biedt een buddy-service aan voor studenten die in zelfquarantaine gaan. Je buddy is er voor (online) mentale ondersteuning, sociaal contact en praktische tips. Als je geen boodschappen online kunt bestellen, kan je buddy tot twee keer per week boodschappen voor je doen.

We doen ons best om je te koppelen aan een buddy. Houd er wel rekening mee dat dit mogelijk niet lukt als de vraag naar buddy's erg groot is. Als we geen buddy voor je kunnen regelen, zullen we je verwijzen naar andere vormen van ondersteuning.

Voorzieningen, diensten en IT

Je kunt gebruikmaken van studieplekken met en zonder pc in de faculteitsgebouwen, in de bibliotheken en in studentencentra Plexus en Beehive. Hiervoor reserveer je van tevoren een tijdslot. Een studieplek reserveren

De Universiteitsbibliotheek heeft werkplekken ingericht waar je bestanden van je P-schijf kunt halen. Je moet hiervoor een afspraak maken. Lees hoe dit in zijn werk gaat.

Je moet zelf zorgen voor een geschikte pc. Je kunt de online colleges ook volgen met je mobiele telefoon. Is je probleem daarmee niet opgelost? Vraag dan hulp aan je medestudenten. Kom je er alsnog niet uit? Dan kun je in uitzonderlijke gevallen een laptop lenen via de universiteit.

Met Microsoft Teams kun je op afstand samenwerken met je medestudenten door te chatten, (video)bellen en documenten te delen. Vraag je eigen Teams aan om aan de slag te gaan.

Je kunt hiervoor op afspraak terecht in de Universiteitsbibliotheek.

Internationale student

Let op: verlaat je Nederland, tijdelijk of voorgoed? Geef dit per e-mail door aan het visa-team!

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Je kunt ingeschreven blijven als student, collegegeld blijven betalen (als dat op jou van toepassing is) en online vakken volgen vanuit huis. Als je deze optie kiest, blijft je verblijfsvergunning geldig tot de oorspronkelijke vervaldatum.
  Als je op een later moment terug wilt komen naar Nederland om je studie te vervolgen, kun je dat doen zolang je verblijfsvergunning geldig is.
  Verloopt je verblijfsvergunning terwijl je in je thuisland verblijft, en heb je je studie nog niet afgerond? Neem dan contact op met het visa-team om je mogelijkheden te bespreken.
   
 2. Je kunt je via Studielink uitschrijven als student en stoppen met je studie. Je verblijfsvergunning wordt dan geannuleerd.
  Als je op een later moment terug wilt komen naar Nederland om je studie te vervolgen, moet je opnieuw een visum en/of verblijfsvergunning aanvragen. Ook moet je toestemming vragen van je opleiding.

Als je binnen acht maanden terugkomt naar Nederland, hoef je je niet uit te schrijven. Zeg je je huur op? Probeer dan op het gemeentehuis je inschrijving om te laten zetten naar een ‘briefadres’.

Blijf je langer dan acht maanden weg? Dan moet je je uitschrijven bij de gemeente.

Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning?
Om je verblijfsvergunning te behouden, moet je ingeschreven blijven bij een Nederlandse gemeente (op een woon- of postadres). Kun je niet ingeschreven blijven, of heb je je al uitgeschreven? Neem contact op met het visa-team, dan helpen we je zoeken naar een oplossing.

Let op: Als je Nederland tijdelijk of voorgoed verlaat vanwege het coronavirus, is het belangrijk dat je het visa-team hiervan op de hoogte stelt via e-mail!

Voor het resterende deel van dit collegejaar kun je online onderwijs volgen en online toetsen maken. We begrijpen dat het lastig kan zijn om je aan de nieuwe omstandigheden aan te passen, maar moedigen je aan om je best te doen en te proberen om bij te blijven. De tips over online studeren kunnen je daarbij helpen.

Lukt het je vanwege de coronamaatregelen niet om de helft van de verplichte studiepunten voor collegejaar 2019-2020 te halen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur of -coördinator.

De IND en de Universiteit Leiden zoeken uit wat deze situatie betekent voor verblijfsvergunninghouders. We verwachten je hierover binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven via deze website.

Tot nu toe waren internationale studenten maximaal acht weken verzekerd in hun thuisland. Veel studenten zullen deze periode overschrijden omdat ze eerder naar huis zijn gegaan. Daarom heeft AON deze periode verlengd.

Als je een geldige AON studentenverzekering hebt, ben je tot 31 december 2020 verzekerd in je thuisland, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je blijft ingeschreven staan als student aan de Universiteit Leiden.
 • Je kunt aantonen dat je je studie online voortzet.

Let op:

 • Tijdens deze verlengde periode ben je alleen verzekerd voor medische noodgevallen.
 • Zorgkosten zijn gedekt tot maximaal twee keer het Nederlandse basiszorgtarief.
 • Als je verzekering verloopt vóór 31 december 2020, geldt de dekking tot de einddatum van je verzekering.

Neem voor meer informatie contact op met Aon studentenverzekeringen.

Financiën

Mijn basis- of aanvullende beurs verloopt

Als je recht op een basis- of aanvullende beurs in juli, augustus of september 2020 afloopt, kun je mogelijk een tegemoetkoming krijgen vanuit DUO. Als je hiervoor in aanmerking komt, ontvang je het bedrag uiterlijk 30 september 2020 vanzelf op je rekening. Lees meer op de website van DUO

Ik haal mijn masterdiploma met vertraging

Als je in de periode van september 2020 tot en met januari 2021 je masterdiploma haalt, krijg je vanuit DUO een eenmalige compensatie van maximaal 535 euro. Je hoeft dit niet aan te vragen. Als je gegevens bekend zijn bij DUO ontvang je het in het eerste kwartaal van 2021 vanzelf op je rekening.

Buitenlandse studenten die in het buitenland wonen en studenten die niet bij DUO betrokken zijn, kunnen een buitenlands adres opgeven bij de gemeente waar ze het laatst stonden ingeschreven. Deze wordt opgenomen in het Register Niet-Ingezetenen (RNI) en ook naar DUO gestuurd. Zo kan DUO schriftelijk contact met je opnemen om eventueel ontbrekende gegevens op te vragen.
Lees meer op de website van DUO

Ik heb studievertraging door ziekte of zorgtaken

Als je studievertraging oploopt doordat jij of een gezinslid het coronavirus hebt/had, of doordat je zorgt/zorgde voor zieke familieleden of naasten kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, een beroep doen op de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Dit geldt ook voor studenten die onderwijs moeten combineren met de zorg voor hun kinderen die thuis zijn. Neem in dit geval zo spoedig mogelijk contact op met je studieadviseur om je situatie en je studieplan te bespreken.

Wij werken er hard aan om het onderwijs online aan te bieden, om zo de continuïteit van het onderwijs te garanderen en studievertraging te voorkomen. Het collegegeld blijf je - in lijn met de landelijke regelgeving en richtlijnen -verschuldigd.

Gezondheid en hygiëne

Bekijk de informatie over voorzorgsmaatregelen in tijden van corona. Bekijk ook de vragen en antwoorden over gezondheid en hygiëne.
Op de website Healthy University@home vind je tips om mentaal en fysiek gezond te blijven in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.