Universiteit Leiden

nl en

Veelgestelde vragen

Studie en toetsen

Alle actuele informatie over je vakken en toetsen vind je op Blackboard en/of Brightspace.
Let op: de informatie in de studiegids, over vakken in blok 3 en 4 van dit collegejaar, is verouderd!

Bekijk de pagina over toetsen voor algemene informatie over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Collegejaar 19/20
Tot het einde van dit collegejaar vindt al het onderwijs en toetsing in principe online plaats. De versoepelingen van de coronamaatregelen vanuit de overheid maken het mogelijk om een klein deel van het onderwijs, dat niet online kan plaatsvinden, vanaf 15 juni weer fysiek aan te bieden. Als jouw opleiding onderwijs of toetsing op locatie organiseert, informeert je opleiding je hierover. Voor buitenlandse studenten die zijn teruggekeerd naar hun thuisland en daarom niet kunnen deelnemen aan fysiek onderwijs wordt een oplossing gezocht. Lees meer over de versoepelde maatregelen.

Collegejaar 20/21
In het nieuwe collegejaar komen er meer mogelijkheden voor onderwijs op de campus. Vanwege de anderhalve-meter-regel kunnen we onze onderwijsfaciliteiten echter niet volledig benutten. Dit betekent dat studenten bij de start van het nieuwe collegejaar het onderwijs deels op de campus en deels online aangeboden krijgen. De mogelijkheden zullen per opleiding verschillen. Je krijgt bericht over jouw rooster voor het nieuwe collegejaar begint. Internationale studenten die vanwege reisrestricties niet naar de universiteit kunnen komen, kunnen hun studie online starten.

Als je niet aan het bindend studieadvies (BSA) van de opleiding voldoet, omdat je door het coronavirus vertraging hebt opgelopen, krijg je uitstel. Je krijgt dan de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Lees meer over uitstel van het BSA.

Docenten zijn bezig met het maken van een ander, nieuw onderwijs. Deze andere aanpak moet consequent worden gevolgd, ook in de vierde periode. Nog een keer wisselen geeft veel werk en onrust bij zowel docenten als studenten.

Alle vormen van toetsen waarvoor je een cijfer of EC krijgt. Ook het inleveren van een paper of het maken van een opdracht kan dus een toets zijn.

De Universiteitsbibliotheek is gesloten, maar je kunt nog wel boeken lenen via boekenlockers. Lees meer over de beperkte dienstverlening van de UB.

De versoepelingen van de coronamaatregelen vanuit de overheid maken het mogelijk om practica vanaf 15 juni weer plaats te laten vinden in de universitaire gebouwen. Als er voor jou hierdoor iets verandert, informeert je docent je hierover via Blackboard of Brightspace. Lees meer over de versoepelde maatregelen.

Als jouw practicum niet op locatie kan worden georganiseerd, informeert je docent je over mogelijke oplossingen - bijvoorbeeld om je practicum te vervangen door een andere opdracht of te verplaatsen in je studieprogramma zodat je dit later kunt inhalen.

Stages aan de Universiteit Leiden gaan voorlopig niet door. Loop je ergens anders stage? Dan is het afhankelijk van het advies en de maatregelen binnen de organisatie waar je stage loopt. Bespreek de situatie met degene die daar jouw stage begeleidt.

Is je stage geannuleerd? Overleg dan met je stagebegeleider/-coördinator of je de stage later in je studieprogramma kunt inhalen of dat een alternatief is.

Om studievertraging te voorkomen probeert de universiteit zoveel mogelijk toetsen op afstand door te laten gaan. Als een toets op afstand wordt aangeboden, is deelname verplicht. Je hebt recht op herkansing volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Volg de instructies op die je via Blackboard/Brightspace krijgt van de coördinator.

Bekijk de pagina over toetsen voor meer informatie over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Practica

Toetsing kan anders zijn als het gaat om practica. Bekijk de FAQ over practica voor meer informatie.

Natuurlijk is het van groot belang dat je ook in deze moeilijke omstandigheden kunt vertrouwen op goed onderwijs. Je opleiding doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel het onderwijs als de toetsen voldoen aan de kwaliteitseisen en andere afspraken die in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van jouw opleiding staan. Door de uitzonderlijkheid van de situatie kan het wel voorkomen dat er besloten moet worden tot kleine afwijkingen van de OER.

Docenten worden ondersteund  vanuit het Centre for Innovation en het ICLON, het interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft de universiteit een website ingericht waar zij terechtkunnen voor begeleiding en advies over online onderwijs verzorgen.

Alle docenten (en studenten) moeten zich houden aan de Gedragscode onderwijs op afstand. Hierin staan duidelijke richtlijnen over zaken als toetsing, communicatie, etiquette en privacy.

De wijze van inschrijving voor vakken en tentamens is ongewijzigd. Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding. Lees meer over inschrijven voor vakken en tentamens.

In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat je niet de benodigde data kunt verzamelen of minder toegang hebt tot relevante bronnen. De opleidingen houden zo veel mogelijk rekening met deze beperkingen. Per opleiding wordt – indien nodig – gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld door studenten bestaande datasets aan te bieden. Neem bij vragen contact op met je scriptiebegeleider.

Volg de richtlijnen van het LUMC.

Neem als eerste contact op met je docent. Vertrouw erop dat de docent dit gaat oplossen, maar heb geduld. Het kan even duren voordat er een oplossing komt. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met je studieadviseur. Hij/zij gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.

Voor masteropleidingen bij andere universiteiten gelden mogelijk andere aanmelddeadlines. Kijk hiervoor bij de specifieke opleidingen op de website van de betreffende universiteit.

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, moeten veel buluitreikingen en diplomaceremonies helaas tot nader order worden uitgesteld. 

Heb je je bachelor aan de Universiteit Leiden gedaan? Dan heb je in principe geen papieren diplomadocument nodig. Alle benodigde informatie zal namelijk worden opgehaald uit uSis.

Heb je bachelor aan de Universiteit Leiden gedaan en wil je doorstromen naar een master buiten de Universiteit Leiden? Dan kun je bij DUO een uittreksel uit het diplomaregister downloaden. Het uittreksel is beschikbaar vanaf ongeveer 24-48 uur nadat je diplomadatum in uSis is geregistreerd of, als het diploma voorafgaand aan de examendatum is geregistreerd, na de diplomadatum.

In uitzonderlijke gevallen kan op verzoek een diploma aangetekend worden verstuurd. Neem hiervoor contact op met de Onderwijsadministratie van je opleiding.

De wijze van aanmelding voor een minor is ongewijzigd. Zie voor de aanmelddeadlines de Informatie over Minoren op de studentenwebsite.

Normaal kunnen studenten pas aan hun master beginnen op het moment dat ze hun bachelor hebben afgerond. Maar omdat we ons in een bijzondere situatie bevinden biedt de universiteit een oplossing aan derdejaars bachelor- en schakelstudenten die studievertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen en willen beginnen aan een master voor het studiejaar 2020-2021. Lees hoe je met studievertraging toch kunt starten met een master.

Bekijk op de pagina over toetsen de veelgestelde vragen, de handleiding (Engels) en de privacyverklaring over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Studeren in het buitenland

Ik ben eerder teruggekomen van mijn buitenlandstudie

Uitwisseling

Alle uitwisselingsprogramma's zijn geannuleerd tot 1 februari 2021. Je kunt je uitwisseling dus niet op korte termijn hervatten. Wil je opnieuw naar het buitenland gaan in het collegejaar 2021/2022? Bespreek het met je buitenlandcoördinator. Houd er wel rekening mee dat je je in dat geval opnieuw moet aanmelden.

Overige studieactiviteiten (geen uitwisseling)

Op dit moment mogen studenten niet naar het buitenland gaan voor studieactiviteiten zoals stage, veldwerk of onderzoek. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden en onder strikte voorwaarden kun je de universiteit verzoeken om hiervoor toch toestemming te geven.

Je kunt in principe alleen toestemming aanvragen om naar landen te gaan die de kleurcode groen of geel hebben volgens het reisadvies van de Nederlandse overheid. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor een land met kleurcode oranje, als dat land je thuisland is. 
Daarnaast moet je je plannen van tevoren met je facultaire contactpersoon afstemmen, en je moet je realiseren dat je volledig op eigen risico gaat. Lees meer

Als je denkt dat jouw situatie uitzonderlijk is en als je voor studieacitiviteiten terug wilt keren naar het buitenland vóór februari 2021, kun je toestemming aanvragen via dit formulier.

Ja, de Universiteit Leiden instrueert al haar studenten om zo snel mogelijk terug te reizen naar Nederland. Bekijk op de pagina Reisadviezen hoe je je terugreis regelt en welke stappen je verder moet zetten.

Houd in ieder geval je contactpersoon bij de universiteit op de hoogte, ook als je geen mogelijkheid meer hebt om veilig te vertrekken en veilig bent in het buitenland. Meld je daarnaast aan bij de website Bijzondere Bijstand Buitenland van de rijksoverheid.

Als je dringend hulp nodig hebt, kun je bellen met het noodnummer van de universiteit: +31 71 527 6666 (24/7 bereikbaar).

Stuur een e-mail naar outbound@sea.leidenuniv.nl om de universiteit te laten weten dat je eerder terugkomt. Het Team Scholarships laat je weten welke documenten je moet inleveren om je beurs af te ronden. Je krijgt geen boete als dit niet lukt, omdat deze situatie geldt als overmacht.

Je moet je beursverlener altijd laten weten dat je eerder terugkomt.

 • Heb je een Erasmus+ of LUSTRA+ beurs? Stuur dan een e-mail naar outbound@sea.leidenuniv.nl. Je hoeft de beurs niet terug te betalen, omdat deze situatie geldt als overmacht.
 • Heb je een andere beurs? Neem contact op met je beursverlener; die bepaalt of je iets moet terugbetalen.

Vergoeding via de universiteit

De deadline om vergoeding aan te vragen voor extra kosten voor reistickets of huur is verstreken.

Acute nood?

Kom je door de extra kosten in acute financiële nood? Vraag dan advies aan de studentendecanen.

Als het je niet lukt om op tijd alle benodigde documenten en handtekeningen te verzamelen voor je Erasmus+ of LUSTRA+ beurs, stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar Team Scholarships via outbound@sea.leidenuniv.nl. Er wordt dan gekeken of de deadline versoepeld kan worden.

Dat hangt af van de procedures bij je gastinstelling. Neem contact op met je contactpersoon daar, of vraag je buitenlandcoördinator om advies.

 Bekijk op de website van DUO wat de gevolgen zijn en wat je moet doen.

 

Ik ben/was van plan in het buitenland te gaan studeren

Uitwisseling

Uitwisselingsprogramma’s binnen en buiten Europa gaan het eerste semester van 2020-2021 helaas niet door. De universiteit neemt contact op met alle studenten die van plan waren om op uitwisseling te gaan om te kijken naar alternatieven. Een alternatief voor bachelorstudenten is het volgen van een minor
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Coronavirus is exchange in het tweede semester naar verwachting wel weer mogelijk. Meer informatie.

Overige studieactiviteiten (geen uitwisseling)

Op dit moment mogen studenten niet naar het buitenland gaan voor studieactiviteiten zoals stage, veldwerk of onderzoek. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden en onder strikte voorwaarden kun je de universiteit verzoeken om hiervoor toch toestemming te geven.

Je kunt in principe alleen toestemming aanvragen om naar landen te gaan die de kleurcode groen of geel hebben volgens het reisadvies van de Nederlandse overheid. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor een land met kleurcode oranje, als dat land je thuisland is.
Daarnaast moet je je plannen van tevoren met je facultaire contactpersoon afstemmen, en je moet je realiseren dat je volledig op eigen risico gaat. Lees meer

Als je denkt dat jouw situatie uitzonderlijk is en als je voor studieacitiviteiten terug wilt keren naar het buitenland vóór februari 2021, kun je toestemming aanvragen via dit formulier.

Met alle uitgaande uitwisselingsstudenten wordt contact opgenomen. In overleg wordt gekeken naar alternatieven. Mocht je vragen hebben neem dan contact op met de buitenlandcoördinator van jouw faculteit

Helaas kunnen we je nog niet vertellen of je je buitenlandstudie kunt uitstellen. Dat hangt af van de afspraken die we kunnen maken met de gastinstelling. Neem contact op met je buitenlandcoördinator als je meer informatie nodig hebt.
Of je opnieuw een beurs moet aanvragen, hangt af van jouw specifieke situatie. Vraag het na bij Team Scholarships via outbound@sea.leidenuniv.nl.

Kun je door de omstandigheden bijvoorbeeld geen Engelse taaltoets doen of geen gezondheidsverklaring krijgen? Vraag je facultaire buitenlandcoördinator om advies. Of stuur, als je op universiteitsbrede uitwisseling gaat, een e-mail aan studyabroad@sea.leidenuniv.nl.

Als je ziek wordt voor vertrek, moet je zo snel mogelijk je buitenlandcoördinator inlichten. Volg de richtlijnen van het RIVM, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Universiteit Leiden.

Als je ziek wordt tijdens je buitenlandverblijf, volg je de standaardprocedures. Meld het bij je verzekeraar en kom zo nodig terug. Ga na of je verzekering de situatie dekt en welke kosten je vergoed kunt krijgen. Neem contact op met de Universiteit Leiden als het je niet lukt om je terugreis te boeken.

Je kunt op dit moment alleen een Erasmus+ of LUSTRA+ beurs aanvragen als je toestemming hebt gekregen voor je plannen. Meer informatie vind je op de beurzenwebsite.

Neem voor informatie over andere beurzen contact op met de beursverstrekker.

Vergoeding via de universiteit

De deadline om vergoeding aan te vragen voor extra kosten voor reistickets of huur is verstreken.

Acute nood?

Kom je door de extra kosten in acute financiële nood? Vraag dan advies aan de studentendecanen.

Uitwisseling

Uitwisselingsprogramma’s binnen en buiten Europa gaan het eerste semester van 2020-2021 niet door. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus is exchange in het tweede semester naar verwachting wel weer mogelijk. Wil je naar het buitenland gaan in het collegejaar 2021/2022? Bespreek het met je buitenlandcoördinator.

Overige studieactiviteiten (geen uitwisseling)

Op dit moment mogen studenten niet naar het buitenland gaan voor studieactiviteiten zoals stage, veldwerk of onderzoek. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden en onder strikte voorwaarden kun je de universiteit verzoeken om hiervoor toch toestemming te geven.

Je kunt in principe alleen toestemming aanvragen om naar landen te gaan die de kleurcode groen of geel hebben volgens het reisadvies van de Nederlandse overheid. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor een land met kleurcode oranje, als dat land je thuisland is.
Daarnaast moet je je plannen van tevoren met je facultaire contactpersoon afstemmen, en je moet je realiseren dat je volledig op eigen risico gaat. Lees meer

Als je denkt dat jouw situatie uitzonderlijk is en als je voor studieacitiviteiten terug wilt keren naar het buitenland vóór februari 2021, kun je toestemming aanvragen via dit formulier.

Bekijk ook de reisadviezen voor studenten.

Het kan even duren voordat we de precieze implicaties kennen van de reisrestricties. We begrijpen dat deze onzekerheid erg frustrerend is, maar weet in ieder geval dat we hard werken aan mogelijke oplossingen, ook als je studieadviseur nog niet kan zeggen in welke vorm dat zal zijn. We doen er alles aan om negatieve effecten op je studie zoveel mogelijk te voorkomen.

Begeleiding en advies

Dreig je door de omstandigheden studievertraging op te lopen, bijvoorbeeld omdat je je niet kunt concentreren, omdat je zorgt voor een familielid of omdat je zelf ziek bent? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met je studieadviseur. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Neem contact op met Fenestra Disability Centre, het universitaire expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking. De medewerkers van Fenestra kunnen je helpen met zoeken naar een oplossing en zo nodig doorverwijzen naar andere begeleiders.

Het is niet vreemd als je door de situatie met het coronavirus piekert of je zorgen maakt. Misschien kun je niet goed slapen, ben je heel erg alert op je gezondheid, lukt het je niet je te concentreren of heb je last van een paniekerig of machteloos gevoel. Op de website Healthy University @Home vind je veel tips en tools om hiermee om te gaan, en lees je hoe de universiteit je hierin kan ondersteunen.

Als je meer hulp nodig hebt of met iemand wilt praten, kun je het informatienummer corona bellen, tel: 071-5271132 (ma/wo/do/vr 11-16, di 11-17.30) of mailen naar studentsupport@leidenuniv.nl.

Als je het grootste deel van de dag alleen thuis zit, kun je je eenzaam gaan voelen. Op de website Healthy University @Home lees je wat je kunt doen om je beter te voelen, en hoe de universiteit je hierin kan ondersteunen.

Voor internationale studenten biedt het International Student Network (ISN) ook een buddysysteem aan.

Als je meer hulp nodig hebt of met iemand wilt praten, kun je het informatienummer corona bellen, tel: 071-5271132 (ma/wo/do/vr 11-16, di 11-17.30) of mailen naar studentsupport@leidenuniv.nl.

Hoewel fysieke afspraken niet meer mogelijk zijn, zijn de begeleiders en adviseurs nog wel bereikbaar per e-mail en telefoon. Zoek de betreffende begeleider of adviseur op de webpagina over begeleiders en adviseurs en bekijk op welke manier en op welk moment je contact kunt opnemen.

Voorzieningen, diensten en IT

In de bibliotheken en een aantal facultaire gebouwen is een beperkt aantal studieplekken beschikbaar. Om hier gebruik van te maken, reserveer je van tevoren een tijdslot. Een studieplek reserveren

De Universiteitsbibliotheek heeft werkplekken ingericht waar je bestanden van je P-schijf kunt halen. Je moet hiervoor een afspraak maken. Lees hoe dit in zijn werk gaat.

Je moet zelf zorgen voor een geschikte pc. Je kunt de online colleges ook volgen met je mobiele telefoon. Is je probleem daarmee niet opgelost? Vraag dan hulp aan je medestudenten. Kom je er alsnog niet uit? Dan kun je in uitzonderlijke gevallen een laptop lenen via de universiteit.

Met Microsoft Teams kun je op afstand samenwerken met je medestudenten door te chatten, (video)bellen en documenten te delen. Vraag je eigen Teams aan om aan de slag te gaan.

Je kunt hiervoor op afspraak terecht in de Universiteitsbibliotheek.

Internationale student

Let op: verlaat je Nederland, tijdelijk of voorgoed? Geef dit per e-mail door aan het visa-team!

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Je kunt ingeschreven blijven als student, collegegeld blijven betalen (als dat op jou van toepassing is) en online vakken volgen vanuit huis. Als je deze optie kiest, blijft je verblijfsvergunning geldig tot de oorspronkelijke vervaldatum.
  Als je op een later moment terug wilt komen naar Nederland om je studie te vervolgen, kun je dat doen zolang je verblijfsvergunning geldig is.
  Verloopt je verblijfsvergunning terwijl je in je thuisland verblijft, en heb je je studie nog niet afgerond? Neem dan contact op met het visa-team om je mogelijkheden te bespreken.
   
 2. Je kunt je via Studielink uitschrijven als student en stoppen met je studie. Je verblijfsvergunning wordt dan geannuleerd.
  Als je op een later moment terug wilt komen naar Nederland om je studie te vervolgen, moet je opnieuw een visum en/of verblijfsvergunning aanvragen. Ook moet je toestemming vragen van je opleiding.

Als je binnen acht maanden terugkomt naar Nederland, hoef je je niet uit te schrijven. Zeg je je huur op? Probeer dan op het gemeentehuis je inschrijving om te laten zetten naar een ‘briefadres’.

Blijf je langer dan acht maanden weg? Dan moet je je uitschrijven bij de gemeente.

Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning?
Om je verblijfsvergunning te behouden, moet je ingeschreven blijven bij een Nederlandse gemeente (op een woon- of postadres). Kun je niet ingeschreven blijven, of heb je je al uitgeschreven? Neem contact op met het visa-team, dan helpen we je zoeken naar een oplossing.

Let op: Als je Nederland tijdelijk of voorgoed verlaat vanwege het coronavirus, is het belangrijk dat je het visa-team hiervan op de hoogte stelt via e-mail!

Voor het resterende deel van dit collegejaar kun je online onderwijs volgen en online toetsen maken. We begrijpen dat het lastig kan zijn om je aan de nieuwe omstandigheden aan te passen, maar moedigen je aan om je best te doen en te proberen om bij te blijven. De tips over online studeren kunnen je daarbij helpen.

Lukt het je vanwege de coronamaatregelen niet om de helft van de verplichte studiepunten voor collegejaar 2019-2020 te halen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur of -coördinator.

De IND en de Universiteit Leiden zoeken uit wat deze situatie betekent voor verblijfsvergunninghouders. We verwachten je hierover binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven via deze website.

Informeer je uitwisselingscoördinator in Leiden over je plannen, zodat diegene je instructies kan sturen.

Alle exchangeprogramma's voor het eerste semester van het studiejaar 2020 - 2021 zijn geannuleerd. Je kunt je exchangeprogramma's dus helaas niet volgend semester hervatten.
In dit stadium weten we nog niet of je op een later tijdstip wel weer naar Leiden kunt komen, maar we zullen verzoeken in overweging nemen.

Vraag het international office van je eigen universiteit om contact op te nemen met je uitwisselingscoördinator in Leiden om opties te bespreken.

Tot nu toe waren internationale studenten maximaal acht weken verzekerd in hun thuisland. Veel studenten zullen deze periode overschrijden omdat ze eerder naar huis zijn gegaan. Daarom heeft AON deze periode verlengd.

Als je een geldige AON studentenverzekering hebt, ben je tot 31 december 2020 verzekerd in je thuisland, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je blijft ingeschreven staan als student aan de Universiteit Leiden.
 • Je kunt aantonen dat je je studie online voortzet.

Let op:

 • Tijdens deze verlengde periode ben je alleen verzekerd voor medische noodgevallen.
 • Zorgkosten zijn gedekt tot maximaal twee keer het Nederlandse basiszorgtarief.
 • Als je verzekering verloopt vóór 31 december 2020, geldt de dekking tot de einddatum van je verzekering.

Neem voor meer informatie contact op met Aon studentenverzekeringen.

Financiën

Studiefinanciering aanpassen
Ontvang je studiefinanciering en leen je nog niet het maximale bedrag? Dan kun je je lening verhogen, eventueel met terugwerkende kracht vanaf het begin van dit collegejaar. Ook kun je collegegeldkrediet opnemen, als je dit nog niet hebt gedaan. Je regelt dit zelf via MijnDUO

Verlengen diplomatermijn
Kun je je diploma niet op tijd halen omdat je door de omstandigheden studievertraging oploopt? Dan kom je misschien in aanmerking voor verlenging van de diplomatermijn. Bespreek dit met een studentendecaan.

Veelgestelde vragen DUO
Heb je andere vragen over je studiefinanciering, bijvoorbeeld over het stopzetten van je ov-jaarkaart? Bekijk de veelgestelde vragen over corona op de website van DUO.

Meer hulp nodig?
Zit je in acute financiële nood en kom je daar niet uit met de hierboven beschreven oplossingen? Neem dan contact op met de studentendecanen.

Mijn basis- of aanvullende beurs verloopt

Als je recht op een basis- of aanvullende beurs in juli, augustus of september 2020 afloopt, kun je mogelijk een tegemoetkoming krijgen vanuit DUO. Als je hiervoor in aanmerking komt, ontvang je het bedrag uiterlijk 30 september 2020 vanzelf op je rekening. Lees meer op de website van DUO

Ik haal mijn masterdiploma met vertraging

Als je in de periode van september 2020 tot en met januari 2021 je masterdiploma haalt, krijg je vanuit DUO een eenmalige compensatie van maximaal 535 euro. Je hoeft dit niet aan te vragen. Als je gegevens bekend zijn bij DUO ontvang je het in het eerste kwartaal van 2021 vanzelf op je rekening.

Buitenlandse studenten die in het buitenland wonen en studenten die niet bij DUO betrokken zijn, kunnen een buitenlands adres opgeven bij de gemeente waar ze het laatst stonden ingeschreven. Deze wordt opgenomen in het Register Niet-Ingezetenen (RNI) en ook naar DUO gestuurd. Zo kan DUO schriftelijk contact met je opnemen om eventueel ontbrekende gegevens op te vragen.
Lees meer op de website van DUO

Ik heb studievertraging door ziekte of zorgtaken

Als je studievertraging oploopt doordat jij of een gezinslid het coronavirus hebt/had, of doordat je zorgt/zorgde voor zieke familieleden of naasten kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, een beroep doen op de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Dit geldt ook voor studenten die onderwijs moeten combineren met de zorg voor hun kinderen die thuis zijn. Neem in dit geval zo spoedig mogelijk contact op met je studieadviseur om je situatie en je studieplan te bespreken.

Wij werken er hard aan om het onderwijs online aan te bieden, om zo de continuïteit van het onderwijs te garanderen en studievertraging te voorkomen. Het collegegeld blijf je - in lijn met de landelijke regelgeving en richtlijnen -verschuldigd.

Gezondheid en hygiëne

Bekijk de informatie over voorzorgsmaatregelen in tijden van corona. Bekijk ook de vragen en antwoorden over gezondheid en hygiëne.
Op de website Healthy University@home vind je tips om mentaal en fysiek gezond te blijven in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.