Universiteit Leiden

nl en

Aanmelding en toelating

Hoe kun je je aanmelden voor het Pre-PhD Programme, en wat zijn de selectiecriteria?

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd? Neem bij voorkeur contact op met je mastercoördinator!

De deadline voor indiening kandidatuur is:

Fase Deadline Aanmelden
1 15 november via mastercoördinator
     
2 1 september via Wetenschappelijk Instituut

Ieder wetenschappelijk instituut draagt in beginsel max. 3 kandidaten met begeleider (U(H)D/HGL) voor. 

Selectiecriteria

Fase 1

  • Indicatie dat de kandidaat belangstelling heeft en talent bezit voor het doen van wetenschappelijk onderzoek (blijkende uit extra gevolgde vakken en/of onderzoek gerelateerde activiteiten);

  • Motivatie voor onderzoek blijkende uit een motivatiebrief.

  • Naast de motivatiebrief ook graag CV, BA- en MA-cijferlijsten meesturen.

Maximum aantal deelnemers: 20. 

Fase 2

  • Fase 1 goed doorlopen en gemotiveerd om promotieonderzoek te verrichten óf (als Fase 1 niet is gevolgd):

  • O&O-aanstelling of anderszins aan de faculteit verbonden en gemotiveerd om promotieonderzoek te verrichten.

Maximum aantal deelnemers: 25

Toelating

Uiteindelijke selectie van aangemelde kandidaten gebeurt door de Graduate School.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.