Universiteit Leiden

nl en

Buddy worden

Voorwaarden

Ouderejaarsstudenten die een buddy van een eerstejaarsstudent(e) willen worden, zullen:

 • Een tweede- of derdejaarsstudent(e) FSW zijn.
 • Bereid zijn om een heel studiejaar mee te doen.
 • Gemotiveerd zijn om vrijwillig een eerstejaarsstudent(e) te begeleiden.

Aanmeldprocedure

Een ouderejaarsstudent(e) schrijft een motivatiebrief waarin de student(e) laat zien dat hij/zij gemotiveerd is om een eerstejaarsstudent(e) te helpen en waarom hij/zij geschikt denkt te zijn als buddy. Deze dient te worden opgestuurd naar de coördinator van het buddysysteem. 
Vervolgens zal er een intakegesprek met de coördinator plaatsvinden waarin zal worden bepaald of de ouderejaarsstudent(e) als buddy te werk kan gaan. De buddy zal ook dezelfde vragenlijst voorgelegd krijgen, zodat hij/zij gekoppeld kan worden aan een eerstejaarsstudent(e).

Reglement

 • Er wordt verwacht dat de buddy en de eerstejaarsstudent(e) wederzijds respect tonen. Persoonlijke informatie die onderling wordt uitgewisseld dient niet met derden besproken te worden.
 • Meedoen aan het buddysysteem is op vrijwillige basis.
 • Indien de buddy niet op tijd kan komen/aanwezig kan zijn op een afspraak met de eerstejaarsstudent(e), dan dient dit tijdig aangegeven te worden aan de eerstejaarsstudent(e).
 • Als de buddy voor de tweede keer (zonder af te zeggen) te laat komt of niet komt opdagen dan dient dit aangegeven te worden bij de coördinatoren. De coördinator gaan vervolgens een gesprek aan met de buddy.
 • Een buddy is niet verantwoordelijk voor de studievoortgang van de student(e).
 • Hoe vaak de buddy met de eerstejaarsstudent(e) afspreekt wordt in onderling overleg bepaald. Het is redelijk om in het begin om de twee weken af te spreken, dit kan zowel op de faculteit als buiten de faculteit.
 • Hoe de buddy en eerstejaarsstudent(e) in contact blijven, wordt in onderling overleg besproken. De student moet hierbij rekening houden dat de eerstejaarsstudent(e) niet altijd beschikbaar kan zijn.
 • De buddy dient voor en na de tentamens beschikbaar te zijn voor de eerstejaarsstudent(e) om extra hulp te bieden als daar behoefte naar is.
 • Er mag geen plagiaat gepleegd worden, dit houdt onder andere in dat de buddy geen zelfgemaakte materiaal mag doorgeven aan de eerstejaarsstudent(e).
 • Mocht het reglement niet in acht worden genomen, dan wordt de buddy uitgesloten van het buddysysteem.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.