Universiteit Leiden

nl en

Pre-Study Programme: de overstap naar de universiteit/hogeschool

Het Pre-Study Programme (PSP) koppelt studenten van de Universiteit Leiden aan 4 vwo’ers met dezelfde uitgangspositie: eerste-generatie studerenden en/of studenten met een diverse culturele afkomst.

Op deze manier krijgen de middelbare scholieren de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het academische veld. Enerzijds via het doen van onderzoek en anderzijds door te reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling. Dit onder begeleiding van paraprofessional en ervaringsdeskundige: een universitaire student(e), en gestuurd vanuit de vragen: Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zou ik willen bereiken? Wat past bij mij?

De opzet

Het PSP bestaat uit 10 bijeenkomsten gedurende een schooljaar. Het PSP biedt begeleiding op twee niveaus: 

  • Het academische pad:
    Het exploreren en kennis maken met wetenschappelijke processen. Dit zal gebeuren door het onder begeleiding laten kennis maken met het doen van empirisch onderzoek.
  • Het persoonlijke pad:
    De middelbare scholieren ontdekken en ontwikkelen hun vaardigheden en kernkwaliteiten en daarmee ook hun identiteit die volop in vorming is. Tijdens het werken aan het onderzoeksproject zullen scholieren belangrijke ervaringen opdoen die van invloed zijn op hun persoonlijke pad. De twee paden zijn dus van invloed op elkaar.

Locatie: De bijeenkomsten vinden plaats op zowel de middelbare scholen als op de Universiteit Leiden. Afhankelijk van de deelnemende scholen, kan dit zowel in Leiden als in Den-Haag.

De uitkomst van het project en de daarbij opgedane kennis en ervaringen, worden tijdens een feestelijke afsluiting gepresenteerd door de middelbare scholieren zelf.

De relatie met het PSP houdt niet op voor de leerlingen als zij aan hun eindexamenjaar beginnen. Digitaal wordt contact onderhouden. De keuze is uiteraard aan de leerling of zij in Leiden gaan studeren. (Daarnaast kunnen scholieren instromen in het Pre-University College van de Universiteit Leiden.)

(Indien gekozen wordt voor de Leidse Universiteit hebben zij een belangrijke hobbel die een goede studiestart in de weg staat, al genomen: zij beschikken vanaf het begin van hun studie over een verbindend netwerk via de POPcorner - en een goed functionerend buddysysteem dat  gereed staat om hen te ondersteunen bij een goede studiestart en academische binding.)

Het doel

Het PSP heeft als algemeen doel het vergroten van de instroom van eerste generatie- en studenten uit diverse culturele groepen.

Specifieke doelen

  1. de academische eigenwaarde van de doelgroep vergroten,
  2. haar academische en sociale vaardigheden bevorderen,
  3. de ‘21 Century skills’ leren zoals trainen, leren reflecteren, creatief denken, en
  4. durven handelen. 

Operationeel doel
Het operationele doel omvat scholieren kennis bijbrengen rondom de volgende thema’s: Wat is wetenschap en hoe wordt wetenschap beoefend?’ Lijkt mij dit leuk?’ Zo ja…’Wat komt er op me af? Welke moeite en inzet vergt studeren van me? Wat kan de studie mij brengen? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik bereiken? Wat wil ik betekenen voor mijn directe omgeving en voor de maatschappij?

Organisatie

Het Pre-Study Programme is een samenwerkingsprogramma van:

Het Pre-Study Programme is mede mogelijk gemaakt door het fonds van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het project Students4students. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.