Universiteit Leiden

nl en

Reglementen

De reglementen van de Universiteit Leiden worden opgesteld door verschillende afdelingen, zoals de afdeling Juridische Zaken, Human Resources Management, de Dienst Veiligheid & Milieu of het Expertisecentrum Student- en OnderwijsZaken (SOZ).

Je belangrijkste rechten en plichten zijn opgenomen in het Studentenstatuut. De uitwerking hiervan vindt plaats in facultaire regelingen en onderwijsregelingen zoals de Onderwijs- en Examenregeling (de OER) van je opleiding. Je vindt de OER en andere reglementen op de reglementenpagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.