Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

De belangrijkste van je rechten en plichten zijn opgenomen in het Studentenstatuut. De uitwerking hiervan vindt plaats in regelingen zoals de Onderwijs- en Examen Regeling (de OER) van je opleiding. De overige regelingen die voor studenten van belang zijn vind je bij de facultaire en universitaire regelingen.

Onderwijs- en examenregelingen

Onderwijs- en examenregelingen (OERen) bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling (OSO).

Algemeen deel

Opleidingsspecifieke delen (OSO)

Algemeen deel

Opleidingsspecifieke delen (OSO)

Overige regelingen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.