Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Faculteitsreglement

Hoe werken het bestuur en de organisatie van de universitaire opleidingen van het LUMC? Dat staat in het Reglement van de Faculteit der Geneeskunde. 

Facultaire klachtenregeling

Heb je een suggestie, opmerking of klacht? Er zijn verschillende loketten waar je terecht kunt. De klachtencoördinator van de Faculteit Geneeskunde/LUMC  hanteert de facultaire klachtenregeling. Je kunt opmerkingen, suggesties, problemen of klachten per email sturen aan het LUMC-Onderwijsservicepunt.

Confidentialiteit en protocollen

Als student in het LUMC kom je in aanraking met patiënten en maak je gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis. Voor je begint teken je een verklaring over o.a. geheimhouding en gedragsregels. Deze verklaring sturen we mee met het informatiepakket en kun je samen met het LUMC-pas-formulier retour sturen, of inleveren als je de LUMC-pas komt ophalen. De protocollen waarnaar deze verklaring verwijst vind je hieronder.

Reglementen master Farmacie

Onderwijs- en examenregeling

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) kun je een formele beschrijving lezen over het onderwijs, de opbouw van de opleiding, tentamens en examens, toelating tot de opleiding en studiebegeleiding. Voor de start van elk academisch jaar wordt een nieuwe OER gepubliceerd. Lees de OER

Regels en richtlijnen van de examencommissie

Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens, co-assistentschappen en examens van de Masteropleiding Farmacie van de Universiteit Leiden.

Reglement farmaceutisch onderwijs

Als student Farmacie zit je niet alleen in de collegezaal, je loopt ook coschappen. Hoe het zit met verantwoordelijkheden, handelingen die je wel en niet mag verrichten en andere praktische zaken kun je lezen in het Reglement t.b.v. de positie van studenten Farmacie in de farmaceutische praktijk.

Instroomregeling farmaceutische coschappen

Je doorloopt de farmaceutische coschappen in een vaste volgorde en de coschapplaatsen worden geregeld door het LUMC. Lees hoe de indeling precies verloopt in de Instroomregeling farmaceutische coschappenHeb je vragen over de coschappen? Neem contact op met de afdeling coschapsplanning via farmacie.coschappen@Lumc.nl

Regeling tegemoetkoming onkosten coschappen farmacie

Voor het lopen van coschappen maak je mogelijk onkosten. Die kun je wellicht (deels) vergoed krijgen. De voorwaarden zijn vastgelegd in de regeling tegemoetkoming onkosten coschappen farmacie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.