Universiteit Leiden

nl en

Hoogte van het collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal dingen: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond, bepalen de hoogte van je collegegeld. Er zijn verschillende soorten collegegeld. De exacte hoogte van het collegegeld kan per opleiding verschillen, ook binnen het type collegegeld.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd):

 2017/2018   2018/2019
  2.006,-   euro  2.060,-  euro

 
Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast nog een institutional fee van:
2017/2018: 2.135,- euro
2018/2019: 2.185,- euro

Niet-bekostigde opleiding

Als een opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid, dan heet dat een niet-bekostigde opleiding. Je betaalt dan het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding.
Instellingstarief niet-bekostigde opleidingen

Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je in Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Tweede opleiding

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding betaal je het instellingstarief, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Toelichting instellingstarief voor tweede opleiding

Voor je eerste opleiding betaal je het wettelijk collegegeld. Om de kosten van het onderwijs te dekken ontvangt de universiteit daarnaast een bijdrage van de overheid, de rijksbijdrage. Voor een tweede opleiding krijgt de universiteit geen rijksbijdrage. Daarom betaal je voor een tweede opleiding het instellingstarief: het wettelijk collegegeld plus het bedrag van de rijksbijdrage. Omdat de rijksbijdrage verschilt per opleiding is het instellingstarief niet voor iedere opleiding hetzelfde. Lees de uitgebreide toelichting op het instellingstarief voor een tweede opleiding.

Voor studenten met de nationaliteit van een EER-land (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), Suriname of Zwitserland, die na september 1991 al een bachelorgraad, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald, geldt het volgende instellingstarief.

Premaster of schakelprogramma

Minder dan 45 EC

Als je, na een afgeronde bacheloropleiding, een premaster of schakelprogramma volgt, dan betaal je daar per studiepunt voor, als het programma minder dan 45 EC is.

  2017/2018 2018/2019
  33 euro per EC 33 euro per EC


45 EC of meer

Bij een programma van 45 EC of meer, dan betaal je het wettelijk collegegeld. Is het schakelprogramma meer dan 60 EC - en dus langer dan één jaar - óf als je vakken volgt buiten het schakelprogramma, dan betaal je het instellingscollegegeld van de betreffende opleiding (zie ‘Tweede opleiding’).