Universiteit Leiden

nl en

Beurs

Stagefonds Duurzame Geesteswetenschappen

Speciaal voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen is er het Stagefonds Duurzame Geesteswetenschappen: een tegemoetkoming in de kosten van de reis en het levensonderhoud die een stage buiten Europa met zich meebrengt.

Deadline
Dag van de start van je stage
Doelgroep
Bachelor, Master
Landen/ nationaliteit
Buiten de Europese Economische Ruimte
Type beurs
Stage
Faculteit
Geesteswetenschappen

Achtergrond en doel

Achtergrond
Het faculteitsbestuur heeft het Stagefonds Duurzame Geesteswetenschappen opgericht  vanuit de middelen Duurzame Geesteswetenschappen om de maatschappelijke relevantie van de opleidingen in de geesteswetenschappen te versterken en om het arbeidsmarktperspectief van de studenten te verbeteren.

Doel van het fonds
Studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen in staat te stellen stage te lopen in een regio buiten de Europese Unie en de landen IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije.

Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van beurzen is gelimiteerd. Beurzen worden afgehandeld op het “first come first serve” principe.

Voorwaarden

Voorwaarden

 

Om een beurs te verkrijgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Je bent ingeschreven als student aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden.

  2. Je vraagt de beurs aan voor de start van je stage.

  3. Wanneer je de beurs aanvraagt, ben je in het bezit van een goedgekeurd stageplan .

  4. Je stageplek bevindt zich buiten de Europese Economische Ruimte of in een land dat niet valt onder het Erasmus+ beurzenprogramma.

  5. Het land of de regio van je stageplek heeft niet de volgende classificaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Niet-essentiële reizen worden ontraden” of “Alle reizen worden ontraden”.

  6. Je hebt tijdens je huidige opleiding niet eerder een beurs uit het Stagefonds Duurzame Geesteswetenschappen ontvangen.

  7. Je doet geen beroep op de Lustra+ beurs voor hetzelfde doeleinde.

De Beurs

De beurs
De beurs bestaat uit een eenmalig, vast bedrag van 1000 euro, onafhankelijk van bestemming en duur van de stage.

Studenten van MA African Studies ontvangen en bedrag van 1250 euro.

Aanvraag
Vul het aanvraagformulier en betalingsformulier in. Lees goed de aanwijzingen op de formulieren zelf! Mail deze formulieren vervolgens samen met het door de examencommissie goedgekeurde stageplan naar internshipfund ovv internshipfund.

Na ontvangst van de benodigde documenten en het voldoen aan alle voorwaarden, zal de beurs binnen 30 dagen worden uitgekeerd, mits het budget van het fonds hiervoor toereikend is. Studenten worden zo spoedig mogelijk ingelicht als dat niet het geval is.

Veiligheid en gezondheid
Lees voor je vertrekt de volgende voorzorgsmaatregelen goed door.

Informatie
Over de aanvragen: (internshipfund) of 071-527 6485
Over de voorwaarden: loopbaanservice@hum.leidenuniv.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.